Přeložit náš web

Út, 28. 11. 2023.

Svátek má René.

-0.2 C
Olomouc
0.7 C
Prostějov
0.6 C
Přerov
-1.4 C
Šumperk
-2.8 C
Jeseník
Úterý, 28. listopadu 2023.

Svátek má René.  Dobrý večer.

Zapojte se do studie o výskytu nevhodných forem chování v českém akademickém prostředí

Šetření zaměřené na genderově podmíněné násilí, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí, spustilo v těchto dnech Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Výzkum bude probíhat na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, na Univerzitě Palackého do 30. listopadu.

„Poslední data o genderově podmíněném násilí pocházejí z roku 2009. V současné době tak nemáme relevantní data, ze kterých by bylo možné usuzovat na míru jeho rozšíření. Situace v posledních letech ale ukazuje, že i v českém akademickém prostředí jde o závažný jev, kterému pozornost v rostoucí míře věnují i studentské spolky a iniciativy,“ uvedla Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Výzkum je určen studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním. „Účast všech jmenovaných je důležitá, a to jak v případě, že s genderově podmíněným násilím na své instituci zkušenost mají, tak i v případě, že žádnou takovou zkušenost neprožili. Záleží na každé odpovědi,“ upřesnila Linková.

Tématem genderově podmíněného násilí se intenzivně zabývá i Univerzita Palackého. „Dosud však neproběhl na UP takto ucelený a současně rozsáhlý výzkum, na základě kterého bychom byli schopni identifikovat negativní jevy a jejich četnost. Bez této znalosti nedokážeme vyvinout odpovídající postupy pro řešeni genderově podmíněného násilí a usilovat o zlepšení studijního a pracovní prostředí,“ uvedla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Markéta Šupplerová a vyzdvihla, že je důležité, aby se do výzkumu zapojili i ti, kteří mají dojem, že se jich téma netýká. „Každá odpověď je relevantní pro co nejpřesnější vykreslení situace na naší univerzitě,“ doplnila s tím, že výsledky výzkumu, zahrnující výskyt i dopady násilí u jednotlivých skupin studujících a pracujících, budou relevantním podkladem a argumentem pro další kroky UP v této oblasti.

Vyplnění podrobného anonymního online dotazníku zabere zhruba 20 až 40 minut v závislosti na konkrétní osobní zkušenosti. „Jsme si vědomi citlivé povahy tohoto výzkumu, odpovědi respondentů jsou proto zcela anonymní a budou sbírány a uloženy tak, že není možné zpětně identifikovat, kdo dotazník vyplnil. K odpovědím bude mít přístup pouze řešitelský tým a datová matice nebude s nikým sdílena,“ potvrdila Marcela Linková. Detailní informace o ochraně poskytnutých informací a práci s daty jsou k nalezení v často kladených dotazech na webu Národního kontaktního centra – gender a věda nebo přímo v dotazníku.

Další podrobnosti k Prevalenční studii genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR najdete na webu genderaveda.cz. Případné dotazy pište na e-mail gpn@soc.cas.cz.

Read More

Fórum ukázalo železniční dopravu jako udržitelnou cestu i příležitost pro studenty

Konference Zelená železnice: fórum k tématu udržitelné mobility přivedla do auly Pedagogické fakulty Univerzity Palackého nejen odborníky na železniční dopravu, infrastrukturu...

Dotační programy na rok 2024 jsou vyhlášeny

Rada města 13. listopadu 2023 schválila dotační programy na rok 2024. Žádosti v programech je možné podávat od 18. prosince 2023 do...

Neuteklo vám?

00:05:14

Téma týdne 47/2023

Zaplněné Horní náměstí v neděli večer sledovalo oficiální slavnostní zahájení olomouckých vánočních trhů. Se začátkem trhů se u radnice poprvé rozsvítil vánoční strom. 14metrový jehličnan letos do centra města...
00:02:07

Změny ve vedení Olomouckého kraje

Občanská demokratická strana už v rámci koalice na Olomouckém kraji nebude mít dále ve své gesci...
00:00:41

Studenti Slovanského gymnázia vyhlásili sbírku na canisterapii

Pomáhají nemocným překonat náročné období léčby. Řeč je o pejscích, kočičkách i ponících, kteří v rámci...
00:06:59

Kraj zblízka 48/2023

Zelenou školou Olomouckého kraje se stalo osm vzdělávacích institucí. Titul získaly za své ekologické aktivity. V Kojetíně...
00:05:14

Téma týdne 47/2023

Zaplněné Horní náměstí v neděli večer sledovalo oficiální slavnostní zahájení olomouckých vánočních trhů. Se začátkem trhů...