Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Út, 29. 11. 2022.

Svátek má Zina.

CzechEnglishPolishUkrainian
3.5 C
Olomouc
3.4 C
Prostějov
4.1 C
Přerov
2 C
Šumperk
2.6 C
Jeseník
Úterý, 29. listopadu 2022.

Svátek má Zina.  Dobré odpoledne.

Vzniká Národní institut virologie a bakteriologie, zapojí se do něj i odborníci z Univerzity Palackého

Aby se v budoucnu dařilo lépe zvládat krizové situace spjaté s nenadálými nákazami, jako je pandemie covidu-19, vzniká v České republice Národní institut virologie a bakteriologie. Půjde o robustní síť, která propojí tři desítky špičkových výzkumných týmů z pracovišť napříč zemí včetně vědců z Univerzity Palackého.

Národní institut virologie a bakteriologie má být českou obdobou německého Institutu Roberta Kocha, spolkového ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí. Má propojit výzkumníky a zlepšit koordinaci jejich kapacit při zvládání nových epidemií. Rolí národního institutu bude poskytovat odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země, což je klíčové pro účinnou reakci a ochranu zdraví obyvatel. Výzkum zapojených pracovišť se zaměří na tři hlavní oblasti: studium interakce mezi viry či bakteriemi a hostiteli, studium imunitní odpovědi napadeného organismu a vývoj nových diagnostických nástrojů a léčiv proti infekčním onemocněním.

O potřebě vzniku českého „virologického centra“ se začalo vážně mluvit po vypuknutí epidemie covidu-19 v roce 2020. Ta jasně ukázala klíčový význam vědy a výzkumu a také odhalila důležitost aktivní komunikace a sdílení informací mezi jednotlivými vědeckými institucemi.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová vnímá vznik sítě soustředící se na virologii a bakteriologii jako důležitý první krok. „Věřím, že bude tvořit počáteční stádium pro vytvoření národního institutu zaměřeného nejen na výzkum infekčních nemocí a vývoj nových léčiv proti nim, ale i šířeji na dopady těchto chorob na společnost, prevenci a modelování možného rizikového vývoje,“ řekla při představení projektu.

Hlavním koordinátorem vznikajícího centra bude Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. „Covid-19 velmi živě a bolestně ukázal, že epidemie mají potenciál převrátit i naši vyspělou společnost a způsob života naruby. Ukázal také, že v Česku máme špičkové vědecké týmy, které dělají výzkum na světové úrovni, ale postrádáme zastřešující platformu, která by je propojovala, usnadnila jejich spolupráci a poskytovala odborná doporučení politikům či orgánům, kteří mají na starosti potřebná opatření. Jsem proto velmi rád, že tu konečně taková platforma vzniká,“ uvedl ředitel ústavu Jan Konvalinka.

Do konsorcia se zapojilo celkem 28 vědeckých týmů nejen ze zmíněného ústavu, ale i dalších pracovišť Akademie věd ČR, dále z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a také z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Za Univerzitu Palackého jsou v tomto institutu zapojeny tři výzkumné skupiny zahrnující pracovníky z Ústavu molekulární a translační medicíny a Ústavu mikrobiologie Lékařské fakulty UP a z Vysokoškolského ústavu CATRIN UP. Výzkumné skupiny z UP novému institutu nabízí expertizu v oblastech antimikrobiální rezistence, zvířecích infekčních modelů, zobrazovacích metod umožňujících detekci a monitorování infekčních onemocnění u malých laboratorních zvířat, humánní virologie a testování antimikrobiální aktivity nových látek,“ přiblížil zapojení olomouckých vědců Miloš Petřík z Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP.

Projekt Národního institutu virologie a bakteriologie je financován částkou 1,3 miliardy korun Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Exceles, který se zaměřuje na podporu excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví. Program Exceles je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost.

[odkaz na zdroj]

Novou vedoucí tiskového oddělení je expertka na komunikaci a vztahy s veřejností

Alena Minxová přišla na hejtmanství z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Omezení svozu bioodpadu v zimním období

Zimní období pozmění termíny pro svoz bioodpadu v Olomouci. Pravidelný čtrnáctidenní svoz ze speciálních hnědých 240 litrových nádob bude omezen od...

Neuteklo vám?

00:05:30

Téma týdne 47/2022

Fond pomoci olomouckým dětem funguje už šest let. Město jeho prostřednictvím pomáhá rodinám s dětmi s úhradou kroužků, pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo nejrůznějších školních akcí. Radnice se...
00:02:20

Přerov bude mít novou autobusovou linku s číslem 108

Přerovskou místní část Předmostí propojí s nádražím nová autobusová linka s číslem 108. Expresní linka začne...
00:00:35

Pravidelní dárce krve obdrželi plakety profesora Janského

Dárci krve obdrželi plakety za jubilejní odběry. Slavnostní oceňování se konalo v Rapotíně na Šumpersku. V...
00:06:31

Kraj zblízka 48/2022

V první reportáži dalšího vydání pořadu Kraj zblízka zamíříme na Uničovsko. Krajská rada se tam setkala...
00:05:30

Téma týdne 47/2022

Fond pomoci olomouckým dětem funguje už šest let. Město jeho prostřednictvím pomáhá rodinám s dětmi s...
Generated by Feedzy