Přeložit náš web

Čt, 25. 7. 2024.

Svátek má Jakub.

24.9 C
Olomouc
24.8 C
Prostějov
20.8 C
Přerov
18.6 C
Šumperk
17.8 C
Jeseník
Čtvrtek, 25. července 2024.

Svátek má Jakub.  Dobrý večer.

Výzkumníci debatovali o využití dat ze sledování pohybu očí

Představení eye-tracking výzkumu, analytického nástroje eyetRack určeného k rekurentní kvantifikační analýze eye-tracking dat produkovaných systémy SMI a Tobii i experiment zaměřený na geometrickou představivost v rovině mohli sledovat účastníci prvního setkání výzkumníků pracujících s technologií eye-tracking na Univerzitě Palackého, která se uskutečnila na katedře geoinformatiky přírodovědecké fakulty.

„Sledování pohybu očí se na geoinformatice věnujeme už od roku 2011 a technologii eye-tracking používáme zejména pro hodnocení a optimalizaci map. Všiml jsem si, že na univerzitě je stále více pracovišť, která se touto technologií zabývají, proto jsem připravil setkání, na kterém jsme všichni mohli sdílet své zkušenosti,“ popsal organizátor Stanislav Popelka z katedry geoinformatiky.

Setkání se zúčastnili odborníci napříč Univerzitou Palackého. Petra Hypšová z katedry psychologie filozofické fakulty například představila probíhající pilotní studii, ve které je cílem bezkontaktními metodami rozpoznat pravdu a lež. Kromě eye-trackingu využívá ve svém výzkumu také speciální software FaceReader a termokameru. Jana Slezáková z katedry experimentální fyziky přírodovědecké fakulty uvedla probíhající eye-tracking experiment zaměřený na geometrickou představivost v rovině. Podobné téma prezentovala i Monika Prokešová z katedry algebry a geometrie, která se prostorovou představivostí zabývá také, ale neomezuje se na rovinu. 

„Velký ohlas mělo představení prototypu aplikace pro tvorbu sekvenčních grafů od Michaely Vojtěchovské z katedry geoinformatiky. Výstupy z této aplikace by se totiž perfektně hodily pro vyhodnocení obou výše zmíněných experimentů zaměřených na prostorovou představivost, ale uplatnění aplikace najde i v jiných oblastech,“ uvedl Stanislav Popelka.

Kamila Fačevicová z katedry matematické analýzy se věnovala magisterské práci své studentky Veroniky Kalabusové, která vytvořila online analytický nástroj eyetRack. Slouží k rekurentní kvantifikační analýze eye-tracking dat produkovaných systémy SMI a Tobii. Tento nástroj je zdarma dostupný na adrese www.eyetracking.upol.cz/tools. Tomáš Bubík z Oddělení religionistiky katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty informoval o nedávno vzniklé kognitivní laboratoři CO-LAB vybavené stacionárním eye-trackerem, mobilními eye-tracking brýlemi i virtuální realitou s eye-trackingem. Kromě technologií pro sledování pohybu očí je v laboratoři i systém Motion Capture a dvě EEG zařízení. „Po představení laboratoře následovala prezentace dvou plánovaných experimentů. První z nich je zaměřen na prosociální chování, ve druhém je plánováno hodnocení muzejních expozic,“ doplnil Stanislav Popelka.

Prezentace Moniky Ptáčkové z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty se zaměřila na plánovaný eye-tracking experiment, který je orientovaný na čtení respondentů s dyslexií. Tento experiment navazuje na magisterskou práci autorky, ve které byla kromě eye-trackingu využita i funkční magnetická rezonance.

Setkání se zúčastnilo celkem 15 účastníků z 11 pracovišť. „Rád bych v organizování těchto setkání pokračoval. Příští plánuji už v zimním semestru příštího akademického roku. Pokud je na naší univerzitě někdo, kdo eye-tracking využívá, a dosud jsem jej neoslovil, ať se na mě neváhá obrátit,“ dodal Stanislav Popelka, kterého mohou zájemci kontaktovat na e-mailu stanislav.popelka@upol.cz.

[odkaz na zdroj]

V ulicích jsou vybudována nová kontejnerová stání, brzy je obsadí velkoobjemové nádoby

Třetím rokem jsou v ulicích Přerova nové kontejnery na separovaný odpad – jsou objemnější než ty předešlé, s nožním pedálem a víkem, které...

Nynější ukrajinistika doma a ve světě? Na UP se hovořilo o její perspektivě i výzvách

Zhruba padesát účastníků z Ukrajiny, Polska, Německa, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Velké Británie se zúčastnilo v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého dvanáctého...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se zvýšenou hladinou říčky Blaty, v důsledku přívalových dešťů. Nakonec ale byl předán do...

Žně v Hanáckém muzeu v Příkazích

Ani zrnko nazmar. Hanácké muzeum v Příkazích na Olomoucku čeká sklizeň obilí. Poslední červencovou sobotu návštěvníkům...

Samosběr cibule a brambor u Olomouce pokračuje

Na poli v Kožušanech-Tážalech pokračuje samosběr cibule a brambor. Lidé si mohou vybírat hned z několika...

Otevřená radnice 30/2024

Může město Olomouc spolupracovat s obcí Horka nad Moravou při údržbě a sečení trávy na přírodním...

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se...