Přeložit náš web

Pá, 8. 12. 2023.

Svátek má Květoslava.

-1.3 C
Olomouc
-1.1 C
Prostějov
-0.3 C
Přerov
-0.4 C
Šumperk
-0.1 C
Jeseník
Pátek, 8. prosince 2023.

Svátek má Květoslava.  Dobré odpoledne.

Vlastivědné muzeum představí historická žezla, zakládací listinu a další unikátní exponáty k výročí univerzity

Hned dvě výstavy současně připravilo k letošnímu výročí olomoucké univerzity Vlastivědné muzeum v Olomouci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty, k nimž patří originál zakládací listiny podepsaný císařem, barokní portréty zakladatelů a donátorů univerzity nebo původní i současná žezla včetně jednoho zapůjčeného z univerzity v rakouském Innsbrucku. Obě výstavy budou v muzeu k vidění od 5. října až do 11. února příštího roku a na jejich přípravě se podílela UP. Vernisáž se uskuteční zítra v 16 hodin v kostele Panny Marie Sněžné.

Výstava Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773 připomene návštěvníkům dávno zapomenutý příběh dialogu mezi vědou a náboženstvím. Představí olomoucké vysoké učení v jeho prvních dvou stoletích existence, kdy výuka, správa i vedení univerzity byly plně v rukou jezuitů, dynamického a progresivního řeholního společenství.

Jedna univerzita a dvě výstavy

Olomoucká univerzita se během 16. až 18. století řadila vedle Štýrského Hradce, Bambergu, Dillingenu či Osnabrücku k autonomním jezuitským univerzitám a od svého založení roku 1573 se stala součástí globální sítě jezuitského katolického univerza zahrnujícího v období raného novověku kromě Evropy též Asii nebo Latinskou Ameriku. Důraz na internacionalizaci, důsledné zavádění latiny jako jazyka vzájemné komunikace a propracovaná organizační struktura a hierarchie vytvořily z jezuitských kolejí důmyslnou sociální síť raně novověké společnosti. Studenti se zde měli možnost setkat s pedagogy ze Španělska, Itálie, Polska nebo Německa. Univerzita byla od svého založení úzce propojena se samotnou jezuitskou kolejí a stala se tak symbolicky součástí říše, nad níž slunce nezapadá.

Hledání způsobu, jak důležitý milník dějin univerzity i celého města oslavit, začalo zhruba před jedním rokem. Vznikly tak dvě výstavy, z nichž jedna pod názvem Chrám moudrosti představuje počátky univerzity, druhá, pojmenovaná Symboly moudrosti, prezentuje třináct historických i současných žezel olomoucké univerzity.  „Obě výstavy jsou jedním z vrcholů letošních oslav 450 let olomoucké univerzity. Díky patří všem, kteří se na přípravě důstojné prezentace k historii naší alma mater podíleli. Jsem moc ráda, že se podařilo dát dohromady unikátní exponáty a předvést je tak, aby zaujaly nejen širokou veřejnost, ale i návštěvníky z univerzity samotné. Je to mimořádná příležitost seznámit se netradičně s institucí, která je už od doby renesance neodmyslitelnou součástí města Olomouce,“ uvedla Andrea Hanáčková, prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti UP.

Od počátku bylo zřejmé, že z prostorových důvodů nebude možné připravit výstavu zohledňující všechny historické fáze vývoje zdejšího vysokého učení, a proto se kurátoři výstavy, Filip Hradil a Zdeněk Orlita, rozhodli představit jen nejstarší období univerzitních dějin, a to jezuitskou univerzitu v letech 1573–1773. Pozornost pak v rámci zmíněného období soustředili na samotný jezuitský řád, olomoucké univerzitní studenty, profesory, dobrodince či insignie. „V roce čtyřstého výročí přenesení ostatků svaté Pavlíny, patronky města Olomouce, do univerzitního kostela Panny Marie Sněžné, jsme nemohli opomenout ani toto téma. Kult svaté Pavlíny významným způsobem propojoval zdejší jezuitskou komunitu a studenty s městem a jeho obyvateli,“ vysvětlil Filip Hradil, kurátor výstavy.

Originální „illuminárium“

Sál Václava III., ve kterém výstava je instalována, není tradičním expozičním prostorem muzea. Primárně se jedná o přednáškový sál, který bylo nutné využít z důvodu počínající rekonstrukce největšího muzejního sálu sv. Kláry. „Vnímali jsme to jako výzvu. Z přednáškového sálu jsme navrhli vytvořit prostor odkazující svou podobou na dnes již neexistující barokní univerzitní aulu, v níž se po stranách nacházely zavěšené obrazy dobrodinců olomouckého vysokého učení,“ popsal Zdeněk Orlita, druhý kurátor. Součástí výstavy je také v její centrální části umístěné „illuminárium“. Kruhový objekt, v němž se na vnitřní stěnu promítají jména rektorů jezuitské univerzity s datem vročení jejich úřadu.

Výstava návštěvníkům nabídne několik desítek rozmanitých exponátů spojených s dějinami vysokého učení. K nejcennějším z nich patří párové glóby ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci, které tvořily součást knihovny jezuitské akademie. Pouze na jeden měsíc, tj. do 5. 11., bude vystaven originál zakládací listiny, od které univerzita měří svůj čas. Jedná se dokument, v němž císař Maxmilián II. Habsburský udělil roku 1573 jezuitské akademii právo promovat zdejší posluchače ke všem hodnostem, jako je tomu u ostatních západoevropských univerzit. K vizuálně atraktivním exponátům budou bezesporu patřit rozměrné grafické listy, tzv. univerzitní teze, vydávané u příležitostí závěrečných disputací kandidátů akademických gradů, nebo také tři starobylá olomoucká univerzitní žezla.

Symboly moudrosti

Vystavit cenné doklady z bohaté historie olomoucké univerzity by nebylo možné bez vstřícnosti řady paměťových institucí, které je dnes uchovávají, jako jsou Vědecká knihovna Olomouc, olomoucká pobočka Zemského archivu v Opavě, Moravský zemský archiv v Brně nebo olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu. V roli nejdůležitějších zapůjčitelů se ovšem přirozeně ocitla Univerzita Palackého v Olomouci spolu s univerzitou v rakouském Innsbrucku, odkud je zapůjčeno unikátní prozatímní (též nouzové) žezlo právnicko-politické fakulty. 

Určitý prolog výstavy Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573—1773 představuje druhá, menší výstava Symboly moudrosti, třináct žezel olomoucké univerzity. Ta komorním způsobem prezentuje na podsvícených panelech nově zdokumentovaná žezla rektora a jednotlivých fakult olomouckého vysokého učení, a to jak ta historická, která jsou dnes v držení Univerzity Innsbruck, tak ta aktuálně používaná, vzniklá v éře moderní Univerzity Palackého. K této výstavě připravilo Vydavatelství Univerzity Palackého stručný katalog s fotografiemi třinácti žezel a rektorských a děkanských řetězů.

„Budeme rádi, když po zhlédnutí obou našich výstavních počinů dospějí návštěvníci k pocitu hrdosti, že žijí či pracují ve městě, jehož dějiny již po 450 let spoluvytvářejí univerzitní studenti se svými profesory, kteří svým dílem šíří věhlas tohoto města daleko za jeho hranice,“ doplnil Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. Obě výstavy budou k vidění do 11. 2. 2024.

Po celou dobu konání je připraven bohatý doprovodný program v podobě přednášek, besed, podcastové série a křtu knihy. O jednotlivých akcích budete postupně informováni na webu Vlastivědného muzea a Univerzity Palackého.

Read More

Žijí mezi námi

Sál Kulturního klubu DUHA hostí již 14. ročník akce Žijí mezi námi s podtitulem "Být jiný není překážka". Read More

Neuteklo vám?

00:06:46

Kraj zblízka 49/2023

Radní Olomouckého kraje se vypravili na Šumpersko. Navštívili významnou strojírenskou společnost v regionu. S místními podnikateli, zástupci neziskových organizací a se starosty hovořili o tématech, které je tíží. Řezbář...
00:02:32

Hledáte program na zimu? Udělejte si výlet na Hanou!

Vánoční trhy, vánoce na hradech a zámcích, ale také třeba ledové plochy ve městech a obcích...
00:00:29

Pevnost poznání učí hrou. Nově i děti se zdravotním postižením

Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci, se nově otevírá školákům se zdravotním postižením....
00:05:28

Téma týdne 49/2023

Na dvou místech v Olomouci se v těchto dnech objevily dvě dodávky se speciální aparaturou. V...
00:05:05

Otevřená radnice 49/2023

Uvažuje město Olomouc o tom, že by zlepšila propojení ulic Edvarda Beneše a Politických vězňů? A...