Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Ne, 2. 10. 2022.

Svátek má Olívie a Oliver.

CzechEnglishPolishUkrainian
10.3 C
Olomouc
9.9 C
Prostějov
10.6 C
Přerov
10.7 C
Šumperk
9.5 C
Jeseník
Neděle, 2. října 2022.

Svátek má Olívie a Oliver.  Dobré ráno.

Věřím, že dohoda je stále možná, říká o návrhu pro Akademický senát UP rektor Martin Procházka

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na vás v souvislosti s blížícím se zasedáním akademického senátu naší univerzity, které se uskuteční 21. září. V rámci tohoto jednání předkládám návrh rozhodnutí o správě a užívání nemovitého a movitého majetku v souvislosti se zřízením vysokoškolského ústavu CATRIN. Jsem přesvědčen, že tak dosáhneme částečného řešení sporů o užívání příslušného majetku.

Cílem předkládaného rozhodnutí je řešit současnou neuspokojivou situaci a nastavit pravidla pro užívání majetku do budoucna, a naplnit tak prakticky dřívější rozhodnutí akademického senátu naší univerzity. Zásadní je také stanovit odpovědnost při užívání majetku univerzity a zároveň nastavit pravidla jeho hospodárného užívání ve prospěch zaměstnanců a studentů.

Všichni jistě cítíme, že vývoj posledních let na naší univerzitě nese spíše atmosféru neklidu, současná ekonomická a energetická situace tento stav ještě vyostřuje. Vnímám, že se částí univerzity šíří informace vzbuzující dojem, že se nesnažím o ochranu akademických práv a svobod, že znemožňuji řádné zabezpečení výuky, nedbám zájmů studentů, nerespektuji jiné názory a neusiluji o důvěru naší akademické obce.

Není tomu tak. O nápravu sporů mezi přírodovědeckou fakultou a vysokoškolským ústavem CATRIN se snažím po celou dobu, co tento problém vyvstal. Řešení prosazuji smírnou cestou, usiluji o to, aby se zlepšily vztahy pracovní i mezilidské na naší univerzitě.

Dovolte mi připomenout, že ještě coby děkan FZV jsem byl členem pracovní skupiny k dohodám o vysokoškolském ústavu CATRIN. Na konci roku 2020 jsme se společně se všemi tehdejšími děkany rozcházeli s přáním, aby následující rok přinesl úspěšně se rozvíjející fakulty a fungující vysokoškolský ústav. To se z řady důvodů včetně určitých nekompromisních kroků doposud nestalo.

Nyní se nacházíme v situaci, kdy někteří kolegové další snahy o dohody odmítají a požadují zrušení vysokoškolského ústavu. Věřil jsem však a pořád věřím, že je dohoda stále možná. Proto nevidím jinou možnost než předložit tento návrh, který by měl být základem k dosažení potřebných dohod. Předkládám tedy návrh rozhodnutí ke schválení Akademickým senátem UP na jeho jednání.

Na svém zasedání bude Akademický senát UP projednávat inovovaný návrh rozhodnutí, které jsem z posledního jednání senátu stáhl ve snaze umožnit dopracování podnětů, které by toto rozhodnutí ještě více posunuly k největšímu možnému kompromisu. Jak jsem zjistil, kompromisu jsou schopni zejména lidé, kterých se užívání přístrojů a místností osobně dotýká. Velice jim všem za jejich pochopení, přístup a ochotu děkuji. Nejvyšší míry shody bylo dosaženo u CRH, a to co do užívání budov F2, H1 a skleníku RD2.

V části RCPTM, konkrétně u budovy G, došlo bohužel pouze k částečným dohodám. Vzhledem k tomu, že u mnohých přístrojů doposud nedošlo k žádné písemné dohodě obou součástí, a to ani k dílčí, předložený návrh počítá s jejich přesunutím pod správu RUP, tedy na „neutrální půdu“. Je nutno říci, že akreditované a sporem zatížené pracoviště „R-LAB“ zůstane pod plnou gescí přírodovědecké fakulty. Shody jsme dosáhli při výměně místností tak, aby pracoviště obou součástí byla sjednocena. Došlo také k dohodě o tzv. místnosti doktorandů.

K dohodě doposud nedošlo u tří místností, které souvisí s přístrojem „XPS“. Z tohoto důvodu jsou dotčené místnosti v režimu společného užívání. U dalších přístrojů, které zejména tvoří velkou výzkumnou infrastrukturu, jsou všechny dotčené přístroje podle návrhu zařazeny pod dočasnou správu RUP tak, aby k nim byl garantován přístup pro obě součásti rovným dílem.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, chci vás všechny ujistit, že opakovaně hledám cesty kompromisu a smírného řešení s děkanem přírodovědecké fakulty a ředitelem vysokoškolského ústavu. Mrzí mě, že jsem v tomto ohledu zatím příliš úspěšný nebyl.

Také bych vás rád ujistil, že stále platí můj slib, že pokud Akademický senát UP tento můj návrh podpoří, půjde o řešení dočasné. To bude nahrazeno jiným ve chvíli, kdy se na něm obě součásti dohodnou, případně rozhodnutím následným, které bude reflektovat snahu a vůli k dosažení dalších kompromisů.

Věřím, že celý výše popsaný postup je v zájmu univerzity a v souladu s mou povinností jako nejvyššího představitele instituce konat, ne přihlížet. Mým cílem je dosáhnout situace, kdy všichni budeme moci podstatně více času a energie věnovat dalšímu rozvoji naší univerzity a řešení i dalších závažných problémů, které ji v současnosti ohrožují. Přál bych si, aby případné vnitřní spory v budoucnu nepřerůstaly v trvalé konflikty a abychom je zvládli řešit lidsky a profesionálně.

Děkuji všem, kteří se snaží situaci spojenou s naplněním usnesení o zřízení vysokoškolského ústavu CATRIN řešit konstruktivně. Připravil jsem tento návrh, k jehož vypracování mě vyzval Akademický senát UP, se snahou, aby všichni zaměstnanci mohli co nejlépe vykonávat svoji práci. Zároveň jako rektor a vysokoškolský pedagog nechci připustit narušení výuky studentů pregraduálního i doktorského studia. Přeji si, abychom všichni na naší alma mater měli zajištěny dobré pracovní a studijní podmínky, aby nás naše práce těšila a abychom v ní nacházeli smysl. Věřím, že to není nesplnitelné.

Martin Procházka

rektor Univerzity Palackého

 

Read More

Trenér Jílek po Boleslavi: Pomohla nám změna na tříobráncový systém

Remízu z utkání v Mladé Boleslavi trenér Václav Jílek bral. Už vzhledem k průběhu utkání a vyrovnání v nastaveném čase. „Z celkového pohledu jsme spokojení,“...

Devatenáctka přetlačila Slavii a bere cennou výhru

V 9. kole dorostenecké ligy zdolala devatenáctka pražskou Slavii. V utkání přitom musela otáčet a dohrávala o desíti. Sešívaní se v Řepčíně...

Neuteklo vám?

00:06:10

Víte, že? 39/2022

Město Olomouc má nový haptický model Sloupu Nejsvětější trojice. Stavba tramvajové trati na Nové Sady je už ve finální fázi. Náplavka na pravém břehu Moravy nabídne prostor pro odpočinek...
00:02:42

V sedmi obcích opraví vodovody a kanalizace z dotací kraje

Zásobování vodou a odpadové hospodářství je mimořádně důležité pro obce i města. A každá havárie nebo...
00:00:38

V  hořícím rodinném domě se měl nacházet jeho majitel

Požár rodinného domu v  Beňově na Přerovsku naštěstí neskončil tragicky. Podle oznamovatele se měl totiž uvnitř...
00:05:20

Téma týdne 39/2022

Masarykova třída v Olomouci patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rušná ulice spojuje historické centrum...
00:06:10

Víte, že? 39/2022

Město Olomouc má nový haptický model Sloupu Nejsvětější trojice. Stavba tramvajové trati na Nové Sady je...
Generated by Feedzy