Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
St, 8. 2. 2023.

Svátek má Milada.

CzechEnglishPolishUkrainian
-1.2 C
Olomouc
-0.7 C
Prostějov
-0.1 C
Přerov
-0.8 C
Šumperk
-1.8 C
Jeseník
Středa, 8. února 2023.

Svátek má Milada.  Dobré ráno.

Ústřední seznam kulturních památek ČR se rozrostl o novou památku

OSTRUŽNÁ – Do Ústředního seznamu kulturních památek ČR byl na návrh Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci zapsán kostel Zjevení Páně v obci Ostružná, okres Jeseník.  

Kostel Zjevení Páně v Ostružné je venkovskou klasicistní architekturou bez přílišné zdobnosti. Jeho bílá fasáda je pravidelně členěna uspořádanými stavebními otvory a výraznou korunní římsou, která přechází v západním průčelí kostela v římsu středovou. Fabionová římsa ukončuje věž. Stavební otvory jsou pravoúhlé, obdélné, s mírnými segmentovými záklenky, avšak u oken zvonového patra se záklenky zvedají až do půlkruhu. V presbyteriu dává oknu půlkruhový záklenek až členění jeho vitrážové výplně. Nad západním oknem zvonového patra je umístěn v mělké nice se záklenkem Kristův monogram, ochranu mu tvoří pomyslný baldachýn vytvořený tvarováním římsy a střechy věže. Doplňková okna v sakristii a představené síni jsou obdélná. 

Kostel je sakrální halovou architekturou, longitudinální stavbou s polygonálně tvarovaným presbyteriem. Ze severní strany se k presbyteriu přimyká sakristie, před západní průčelí je představena předsíň. Do středu západního průčelí kostela je zapojena hranolová věž se stanovou střechou, její hmota vystupuje z průčelí v mělkém rizalitu. K věži se přimykají z obou stran patrové přístavby pro schodiště na kůr a depositoria. Střecha kostela je sedlová s valbou v závěru. Ze střechy nad presbyteriem vyrůstá drobná zvonička s cibulovou střechou a s lucernou.  

Do kostela se vstupuje z jihu dvěma vstupy, ze západu přes předsíň, a ze severu jedním vstupem přes sakristii. Hlavním komunikačním bodem kostela je předsíň. Z předsíně se vstupuje do nástupního prostoru chrámu pod věží. Při vstupu do kostela se zrak upne směrem k východu do presbyteria s hlavním a bočním oltářem. 

Kostel Zjevení Páně v Ostružné v okrese Jeseník je venkovským kostelem, postaveným se svolením císaře Josefa II. Zůstal zachován v autentickém stavu.

Kostel, včetně vybraných částí jeho mobiliáře, byl prohlášen kulturní památkou v březnu tohoto roku. Prohlášením věci za kulturní památku se vlastníkovi otevírá možnost čerpat finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů, stejně jako možnost využít bezplatné poradenské činnosti NPÚ, územního odborného pracoviště v Olomouci, při případné obnově památky.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 16. února v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude:...

Úpravy v trase autobusových linek z důvodu uzavírky ulice Pasteurova

V termínu od úterý 14. 2. 2023 do středy 19. 4. 2023 budou pokračovat stavební práce na rekonstrukci parovodu v ulici Pasteurova....

Neuteklo vám?

00:05:45

Víte, že? 05/2022

Prvním dítětem města Olomouce roku 2023 je holčička Bella. Narodila se 1. ledna v 5 hodin 41 minut v olomoucké porodnici. Oblíbené a tradiční kulturní akce, oslavy významných výročí i...
00:02:09

Objíždění čekající tramvaje zleva je nebezpečné. Řidičům navíc hrozí pokuta

Strážníci městské policie se v centru Olomouce v poslední době setkávají s nebezpečným nešvarem. Někteří motoristé...
00:00:40

Policejní kontroly chat odhalily závažné nedostatky

Šternberští policisté se zaměřili na kontrolu chatových oblastí. Ty probíhají několikrát do roka hlavně v zimním...
00:05:10

Otevřená radnice 06/2023

Stanou se jednorázové papírové kelímky na olomouckých vánočních trzích minulostí? Jakým ekologičtějším řešením by případně mohly...
00:06:15

Kraj zblízka 06/2023

V prvním únorovém vydání pořadu Kraj zblízka navštívíme knihovnu v Bochoři a také knihovnu v Přerově....