Přeložit náš web

Ne, 3. 3. 2024.

Svátek má Kamil.

8.3 C
Olomouc
8.2 C
Prostějov
8.7 C
Přerov
7.9 C
Šumperk
7.3 C
Jeseník
Neděle, 3. března 2024.

Svátek má Kamil.  Dobré ráno.

Univerzita „své“ studentské organizace podporuje a pečuje o ně

Na Univerzitě Palackého a jejích fakultách působí na šedesát studentských organizací, které jsou se svými aktivitami zaměřenými i na veřejnost nedílnou součástí budování a naplňování třetí role univerzity a kultivace veřejného prostoru nejen v Olomouci. Podporu pro jejich činnost jim vedle domácích fakult či kateder nabízí i rektorátní Oddělení studentských záležitostí spadající pod úsek prorektorky pro komunikaci a studentské záležitosti Andrey Hanáčkové.

Volnočasové aktivity pro studující, začlenění prváků do fakultního či univerzitního života, popularizace vědeckých témat nebo osobní rozvoj, to jsou některé z oblastí, kterým se studentské organizace působící na Univerzitě Palackého věnují. Podpora ze strany rektorátu spočívá především v možnosti využívat prostory Studentského klubu UP na Zbrojnici, zažádat o pomoc s propagací pořádaných akcí, konzultovat směřování organizace v Kariérním centru UP nebo v možnosti požádat o finanční podporu činnosti.

Významnou součástí podpory je příležitost začlenit se do komunity studentských organizací na UP, která vznikala postupně prostřednictvím pravidelných aktivit ve Studentském klubu UP. „Klub již pátým rokem slouží pro potřeby studentských organizací a je určen pro pořádání jejich neziskových akcí, jako jsou schůze a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky. Nejméně čtyřikrát ročně tu také pořádáme setkání či školení pro zástupce studentských organizací, kteří zde navazují kontakty, sdílejí své zkušenosti a podporují se tak navzájem,“ přiblížila fungování Studentského klubu jeho koordinátorka Zuzana Pejpková.

Zmíněná setkání se zaměřují především na představování aktivit i členů organizací a podpoření nových spoluprací a společných projektů. Zařazována jsou i školení na témata, jako je problematika zapsaných spolků a s tím spojené administrativy, možnosti financování aktivit či práce se členy organizací, jejich motivování, růst nebo odměňování.

Během roku 2023 byla pro zástupce studentských organizací na UP připravena čtyři setkání, jichž se pokaždé účastnilo kolem 40 osob:  

6. 3. – Jak na žádost o grant: praktické tipy a příklady z praxe – Jako přednášející zde vystoupili současní či bývalí členové studentských organizací s příklady dobré praxe a tipy na možnosti financování (J. Havlín, R. Ilnycka, T. Holoubková). 3. 4. – Speed dating studentských organizací – Seznamovací akce formou série několikaminutových rozhovorů, během nichž si zástupci sdělili více o činnosti svých organizací. 16. 10. – Setkání zástupců studentských organizací na Envelopě – Tradiční setkání na úvod akademického roku, na němž zazněly základní informace o podpoře studentských organizací ze strany UP, nově zde byly prezentovány možnosti spolupráce na pořádání akcí v nově otevřeném prostoru VTP UP Envelopa Hub. 13. 11. – Setkání zástupců studentských organizací a školení – Primárně seznamovací setkání, které bylo doplněno o prezentaci právní podpory organizacím, které jsou nebo mají zájem se stát zapsanými spolky, a prezentaci grantových příležitostí pro studenty do 30 let, kterou připravil Dům zahraniční spolupráce.

Oddělení studentských záležitostí také v uplynulém roce připravilo rozdělení studentských organizací na UP do tří formálních úrovní. „Smyslem kategorizace je zpřehlednit komunikaci mezi vedením UP a studentskými organizacemi, co se týče vzájemných očekávání. Rozdělení je založeno na míře vzájemné spolupráce a intenzity komunikace a umožňuje lépe vnímat potřeby jednotlivých organizací,“ upřesnila vedoucí oddělení Vladimíra Sedláčková s tím, že příslušnost k dané kategorii navrhují sami zástupci studentské iniciativy v souladu se směřováním a současným stavem organizace a její angažovaností v univerzitním životě.

Kategorie studentských organizací na UP:

Univerzitní organizace – Předpokládá nejvyšší míru zapojení do univerzitního života nad rámec běžné činnosti organizace, pravidelný dialog s vedením UP (v zastoupení pracovníky Oddělení studentských záležitostí). Cílem je vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců univerzitních organizací coby platformy pro vznik společných projektů a pravidelný kontakt. Tyto organizace mají garantovaný finanční příspěvek na činnost ze strany RUP jednou za rok na základě předložené Zprávy o činnosti organizace. Studentská organizace – Předpokládá střední míru zapojení do univerzitního života nad rámec běžné činnosti organizace, spočívá především v pravidelné účasti na prezentačních akcích UP, jako je Olomoucký majáles UP a MEET UP. Tyto organizace mohou požádat o finanční příspěvek na činnost ze strany RUP jednou za rok na základě předložené Zprávy o činnosti organizace. Studentský spolek – Předpokládá primárně naplnění vlastních aktivit iniciativy bez nutnosti participace na dalších aspektech univerzitního života.

Pravidelný kontakt se zástupci organizací a péče o ně se vyplácí, jak je patrné z neustále rostoucího počtu aktivních studentů, kteří mají zájem o mimostudijní vyžití a nabytí zkušeností ze spolkové činnosti. Další možnosti rozvoje nabízí program Talentovaný Palacký, kam oblast studentských organizací také náleží. Propojení s aktivitami Kariérního centra UP a Dobrovolnického centra UP, stejně jako práce s nadanými studenty prostřednictvím Nadačního fondu UP a speciálních mentoringových programů má za cíl maximálně rozvinout potenciál studentů, kteří chtějí ze svého studijního období vytěžit pro svůj osobní růst maximum.

Read More

Krátkodobé uzavření sběrného dvora v Příčné ulici

Ve dnech 5. až 11. března 2024 bude ve Sběrném dvoře v Příčné ulici měněna mostní váha. Z tohoto důvodu bude...

Hýbejte se a bavte s univerzitním sportovním centrem

Lekce jógy, společenského tance či indoorcyclingu, skupinový basketbal, florbal nebo volejbal, kurzy jezdectví, horolezectví i plavání. To je jen střípek ze...

Neuteklo vám?

00:06:46

Kraj zblízka 09/2024

Dnes společně zavítáme do Prostějova, do tamního muzea. Nově se zde otevřela expozice o Jiřím Wolkerovi. Návštěvníky nejen informuje o jeho životě, ale také inspiruje k jejich vlastní tvorbě. Na...
00:02:34

Zdobnou fasádu plumlovského zámku čeká nákladná rekonstrukce. Začít má letos

Zámek v Plumlově na Prostějovsku patří k nejzajímavějším turistickým destinacím v našem kraji. Od loňského roku...
00:00:30

Nadace Agel přispěla pětileté Lindě na speciální ortézu

Pětiletá Linda trpí oslabením jedné poloviny těla. Díky speciální ortéze nyní může lépe chodit. Na tu...
00:05:32

Téma týdne 09/2024

Od ledna do března provádí pracovníci Technických služeb na území města Olomouce ořezy stromů. Lidé se...
00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli...