Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

20.2 C
Olomouc
19.6 C
Prostějov
20.8 C
Přerov
18.3 C
Šumperk
17 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobré ráno.

Univerzita Palackého dává prostor doktorandkám a doktorandům prostřednictvím konceptu Doctoral SPace

Podstatně větší pozornosti se v poslední době na Univerzitě Palackého dostává studujícím doktorských studijních programů. Úsek pro doktorské studijní programy a projekty vytvořil pro doktorandky a doktorandy prostor pod zastřešující značkou Doctoral SPace. Pro doktorandy a doktorandky byl vytvořen speciální web, na němž mají možnost najít jak užitečné odkazy a informace, tak zejména nabídky na nově chystané workshopy, přednášky a besedy. Rovněž je studujícím zasílán newsletter s aktuálními informacemi o chystaných akcích nebo nabízených projektových výzvách. Vrcholem letošního roku pak bude listopadová interdisciplinární doktorandská konference. Zájemci a zájemkyně se mohou se svým příspěvkem přihlásit do konce července.

Aktivity pod hlavičkou Doctoral SPace jsou určeny právě cílové skupině studentek a studentů doktorského studia na Univerzitě Palackého. Podle slov prorektora pro doktorské studijní programy a projekty Dušana Lužného jde o symbolický prostor, jenž by měl zajistit celou škálu činností od poradenství přes komunitní setkávání až po poskytování exkluzivního know-how prostřednictvím nadstavbových vzdělávacích aktivit a konferencí. „Rádi bychom pod novým konceptem prezentovali zásadní zájem univerzity zkvalitňovat nejen samotné doktorské programy, ale i prostředí a podmínky, které ovlivňují studium, práci i životní pohodu frekventantů nejvyššího studijního stupně na univerzitě,“ doplnil Lužný.

Co se týká přenášek, besed a školení v rámci konceptu Doctoral SPace, ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů (ČAD) již proběhly například workshopy Jak podporovat studijní úspěšnost a profesní rozvoj doktorandů a doktorandek a Pravidla a plánování vědecké kariéry či diskuse pro doktorand(k)y v 1. ročníku studia Jak dobře nastartovat doktorské studium. V září 2021 se také poprvé sešlo nově vytvořené Grémium doktorandek a doktorandů. „Hlavním posláním tohoto apolitického orgánu, složeného vždy z jedné zástupkyně a jednoho zástupce doktorandů jednotlivých fakult, by měla být kritická reflexe doktorského studia, která vychází přímo z řad studentů,“ upřesnil prorektor Lužný.

Na jaře letošního roku byly spuštěny také celouniverzitní webové stránky doktorského studia na UP, které jsou prozatím zaměřeny na stávající studentky a studenty DSP. Měly by zejména zpřehlednit důležité informace vztahující se k doktorskému studiu, ale také k umožnit vyhledávání zajímavých akcí či pracovních nabídek. Na webu samozřejmě nechybí ani rozcestník na fakultní doktorandské stránky, celouniverzitní i fakultní kontakty týkající se doktorského studia, praktické rady, informace o možnostech dalšího vzdělávání zaměřeného na doktorandy či selektovaný kalendář akcí.

V říjnu 2021 odstartovala na Univerzitě Palackého série besed s názvem I já jsem byl/a doktorandem/doktorandkou, kterou zahájil Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, jenž promluvil o začátcích své akademické kariéry. V dalších pěti besedách vystoupili například Jitka Ulrichová z Lékařské fakulty UP, Tomáš Halík, kněz a teolog, nebo David Tománek, americko-švýcarský fyzik českého původu.

Od konce loňského roku dostávají doktorandky a doktorandi do svých e-mailových schránek také speciální newsletter, který sdružuje informace a pozvánky vybrané právě pro posluchače nejvyššího studijního stupně na UP.

Aktuálnost interdisciplinarity coby protipólu stále se prohlubující specializace jednotlivých vědních disciplín se stala inspirací pro téma letošního ročníku doktorandské konference. V rámci ní vystoupí odborníci a odbornice z řad seniorských akademiků a akademiček: historik, bývalý rektor UP a současný náměstek ministra školství Jaroslav Miller, chemik, publicista a filozof Boris Cvek, bioložka Marie Šabacká či sociolog a spoluzakladatel Občanského fóra Ivan Gabal. Dále se na konferenci představí stipendijní možnosti, které nabízí Dům zahraniční spolupráce, či podrobnosti o aktivitách České asociace doktorandů, Kariérního centra UP či Oddělení dalšího vzdělávání. Připraveny budou také workshopy, jako například Jak na rigorózní práci a mnohé další.

O podobě doktorského studia se zároveň diskutuje i s vyučujícími. V úterý 7. června proběhne setkání předsedkyní a předsedajících oborových rad, jehož cílem je shrnutí současného stavu doktorského studia na UP. Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty profesor Dušan Lužný promluví o zkušenostech s doktorskými programy v rámci Národního akreditačního úřadu, Doktorskou školu na PdF představí proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia docent Stanislav Štěpaník, o specifikách doktorského studia klinických oborů pohovoří profesor Petr Hluštík, za filozofickou fakultu promluví profesor Jiří Špička a o doktorském studiu na PřF pohovoří proděkan pro doktorské studium profesor Ondřej Bábek.

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další vlastní obce a města. V Prostějově se nyní rýsuje projekt výstavby nového takového...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...