Přeložit náš web

So, 15. 6. 2024.

Svátek má Vít.

24.6 C
Olomouc
24.9 C
Prostějov
24.9 C
Přerov
24.2 C
Šumperk
22.2 C
Jeseník
Sobota, 15. června 2024.

Svátek má Vít.  Dobré odpoledne.

Univerzita koordinuje zmapování ČR v souvislosti s klimatickou změnou

Univerzita Palackého uspěla v soutěži Technologické agentury České republiky (TAČR). V programu Prostředí pro život získala projekt s názvem Mapování regionálního rozdělení České republiky z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu zaměřený na vytvoření jedinečné regionální typologie území v rozsahu celé ČR, a to z pohledu zranitelnosti krajiny a naléhavosti provedení adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu.

Globální klimatická změna má významný dopad i na krajinu v ČR – důsledkem je například posun vegetačních zón směrem na sever, což vede ke změnám v biodiverzitě stávajících území. Dále jde o změny vodního režimu a s tím související problémy se suchem, ohrožení ekosystémů či o dopady na zemědělskou produkci.

Nárůst intenzity rizik, které jsou s těmito jevy spojeny, představuje v současné době jednu z významných výzev pro současnou společnost a vyžaduje časné zahájení účinných opatření k adaptaci a ochraně před negativními důsledky. „Jde o další z řady aktivit, které realizujeme v souvislosti s provázáním třetí role univerzity, spolupráce s podnikatelskými subjekty a externími vědeckými institucemi. Jde také o skloubení konceptu společenské odpovědnosti a vědecké činnosti. Tenko koncept spolupráce chceme realizovat nejen v regionální rovině, ale také v rovině národní a minimálně evropské,“ podotkl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP.

Základním cílem projektu je příprava strategického plánovacího dokumentu představujícího regionalizaci ČR. „Regionální typologie ČR bude založená na analýze a následné agregaci rozsáhlého souboru vstupních dat z jednotlivých regionů ČR, z toho pak budou identifikovány nejvhodnější přístupy k hodnocení naléhavosti adaptačních opatření a způsobu jejich integrace pro ČR. Bude vytvořen metodický postup stanovení zranitelnosti pro celou ČR a série prostorových analýz pro jednotlivé oblasti zranitelnosti. Výstupy projektu budou specializovaná mapa, specializovaná databáze z pohledu zranitelnosti krajiny a souhrnná výzkumná zpráva, které budou v závěru projektu veřejně přístupné na jeho webových stránkách regadapt.upol.cz,“ uvedl vedoucí odborného týmu PřF Vilém Pechanec.

Projekt tak přinese odpověď na otázku, kde je krajina v ČR nejzranitelnější, a zároveň identifikuje, kde jsou nejvhodnější místa pro adaptační opatření, a to i s ohledem na socio-ekonomické charakteristiky daných lokalit. Tím vznikne zcela nový strategický materiál, který v současné době v ČR v takto uceleném konceptu neexistuje a který zefektivní a zlevní procesy přizpůsobení se klimatickým změnám v podmínkách ČR. Výsledky projektu budou využity pro plnění cílů národních dokumentů, kterými jsou zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu.

„Tento projekt je logickým pokračováním naší dosavadní partnerské spolupráce s pracovníky společností Asitis a Atregia, se kterými jsme již společně úspěšně vytvořili jeden ze základních strategických dokumentů pro Olomoucký kraj, a to Adaptační strategii Olomouckého kraje na dopady změny klimatu. Na této zkušenosti jsme se spolu zejména naučili komunikovat tak, abychom dokázali na obou stranách co nejlépe zúročit odborné znalosti univerzitních vědců různých oborů a praktické zkušenosti soukromých firem v oblasti řešení problémů souvisejících s klimatickou změnou, což nám umožnilo vytvořit unikátní typ know-how, který nyní chceme předávat v rozšířeném měřítku pro podmínky celé ČR,“ doplnila k zapojení partnerů do projektu jeho hlavní řešitelka Hana Marešová.

Počátkem května proběhlo na Rektorátu UP první setkání kompletního projektového týmu včetně všech zapojených partnerů projektu, na kterém byly stanoveny hlavní úkoly jednotlivých partnerů dle časového harmonogramu projektu a rozdělena témata v oblasti datových analýz mezi jednotlivé pracovní týmy. Součástí projektu bude i popularizace tématu, která bude zahrnovat pořádání veřejných prezentací a zveřejňování dílčích a finálních výstupů projektu na webových stránkách a sociálních sítích projektu (vše bude postupně dostupné na regadapt.upol.cz).

Do projektu jsou partnersky zapojeny společnosti Asitis, s. r. o., World from Space, s. r. o., a Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. Na UP je projekt realizován jako spolupráce vícero součástí (PdF, PřF, PF a RUP), hlavní řešitelkou projektu je docentka Hana Marešová, vedoucí oddělení strategie a kvality UP. Vedoucím odborného týmu PřF UP, který bude zpracovávat datové podklady, je profesor Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky PřF UP.

Read More

Mobilní letní kino vstupuje do druhé sezóny. Hrát bude každou prázdninovou středu

Big Lebowski, Sex ve městě, Matka v trapu, Mrtvá nevěsta Tima Burtona, Gump – jsme dvojka, Osvícení, Jedeme na teambuilding, Sex...

Představujeme nové profesorky a profesory Univerzity Palackého

Prezident ČR Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek v pražském Karolinu předali jmenovací dekrety sedmi desítkám nových profesorek a profesorů. Mezi...

Neuteklo vám?

Téma týdne 24/2024

Olomoučtí zastupitelé schválili dlouho diskutované sloučení dvou příspěvkových organizací města. Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc. Do nové organizace, s účinností od 1. ledna 2025. Ponese název Moravské...

V sobotu zaplní město běžci tradičního olomouckého půlmaratonu

Každoroční Mattoni Running Festival se v sobotu naplno rozběhne Olomoucí. Do města zavítají běžci nejen z...

Dvě nehody kvůli nedání přednosti v jízdě

Policisté řešili hned dvě nehody, ke kterým by nemuselo dojít, pokud by řidiči dodrželi dopravní předpisy....

Téma týdne 24/2024

Olomoučtí zastupitelé schválili dlouho diskutované sloučení dvou příspěvkových organizací města. Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla...

Otevřená radnice 24/2024

V Otevřené radnici se věnujeme dotazu, který se týká reklamních polepů tramvají DPMO. A také se...