Přeložit náš web

Ne, 3. 3. 2024.

Svátek má Kamil.

12.8 C
Olomouc
13 C
Prostějov
12.9 C
Přerov
11.9 C
Šumperk
10.5 C
Jeseník
Neděle, 3. března 2024.

Svátek má Kamil.  Dobré odpoledne.

Univerzita doporučila svým součástem zavést opatření pro úsporu energií

Jak zaznělo již v polovině září, Univerzita Palackého se intenzivně zabývá situací okolo zvýšení cen energií. Vedení univerzity pravidelně komunikuje s ministerstvem školství a jednání pokračují i na dalších úrovních, jako jsou akademický senát a jeho ekonomická komise, komise pro udržitelnost a také jednotlivé součásti univerzity. Po zářijovém apelu na zodpovědný přístup každého jednotlivce vydalo v těchto dnech vedení směrem k jednotlivým součástem soubor doporučujících technických opatření. Zároveň se připravuje soutěžení energií pro UP na příští rok.

Doporučující opatření pro energetické úspory v budovách a provozech univerzity jsou rozdělena do tří skupin na beznákladová organizační opatření, nízkonákladová opatření a vysokonákladová opatření v podobě investic.

„Mezi organizační opatření patří například debata o případných změnách v organizaci akademického roku, která se zatím stále vede a je primárně v gesci pedagogické komise,“ uvedla kvestorka UP Petra Jungová s tím, že v návrzích ekonomické komise akademického senátu se například objevuje návrh posunutí začátku letního semestru o dva týdny směrem do teplejších měsíců. „Dalším organizačním opatřením je osvěta mezi zaměstnanci a studenty vedoucí k hospodárnému provozu budov, a to nejen formou již dříve zveřejněného desatera, ale i přímou motivací nadřízených a správců budov, kteří by měli pravidelně kontrolovat například zavírání oken a dveří nebo jestli se v budově zbytečně nesvítí,“ doplnila Jungová.

Mezi nízkonákladovými opatřeními, která vyžadují relativně nízké vstupní investice do vylepšení hospodárného provozu budov, doporučuje vedení univerzity svým součástem regulaci ústředního topení, případně nákup termohlavic na radiátory, výměnu starého typu osvětlení za úsporná LED svítidla, která využívají až o 90 % méně energie, revizi a případnou nápravu správného zaizolování dveří a oken, případně pořízení energeticky úspornějších spotřebičů či snížení stropů v místnostech s vysokými stropy.

„V dlouhodobějším horizontu pak doporučujeme součástem promyslet využití dotačních titulů, pro případné konzultace v této věci jsme samozřejmě k dispozici, případně investovat do tepelných čerpadel či fotovoltaických panelů, a to i na historických budovách, čehož lze po vzoru jiných univerzit opravdu dosáhnout,“ vyjmenovala Jungová s tím, že ideální bude realizovat opatření na základě výsledků probíhajících energetických auditů, se kterými budou jednotlivé součásti průběžně a co nejdříve seznamovány, neboť ani příští zimu se rozhodně nedá očekávat jednodušší situace.

„U všech výše zmíněných navržených opatření se jedná pouze o doporučení, neboť specifické provozy některých budov či místností, jako například celé řady laboratoří, zavedení úsporných opatření neumožňují,“ podotkla kvestorka a doplnila, že na rektorátu postupně dochází k výměně svítidel za LED a došlo k omezení provozu informačního panelu. Úsporná opatření v oblasti energetiky a ekologie zaváděná na své půdě představila před několika dny například také filozofická fakulta.

Ve spolupráci vedení UP s komisí pro udržitelnost vznikl současně konkrétní bodový návod na úsporu elektrické energie:

Osvětlení

Omezení osvětlení veřejných prostor, chodeb, schodišť atd. – na základě reálných možností součástí. Případně pořízení pohybových čidel. Vypínání osvícení veřejných venkovních prostor (nádvoří, průjezdy, osvětlení budov, osvětlení zahrad apod.) všech budov. Vypínání/regulování osvětlení chodeb a schodišť. Výměna starého typu osvětlení za úsporná osvětlení LED. Instalace světlíků.

Omezení vytápění a ohřevu TUV

Omezení ohřevu TUV pomocí průtokových elektrických ohřívačů snížením topné hranice na 50–55 ˚C (optimální hygienická hranice 55 ˚C). Trvalé/krátkodobé/řízené odpojení zařízení pro ohřev UV na základě reálných možností součástí. Nákup termohlavic na radiátory. Správné nastavení parametrů systému vytápění. Topení lze ztlumit na chodbách, stejně tak je možné pouze temperovat místnosti, které nejsou využívány stabilně, jako například archivy, sklepy či toalety.

Omezení přímého odběru el. energie

Omezení provozu PC učeben v době Pá 15.00 – Po 7.00 pomocí: časového spínače, přerušením dodávky el. proudu (jističe), nastavením AD politik nebo sleep modu, vše na základě reálných možností součástí. Informační kampaň mezi zaměstnanci: efektivní využívání ledniček, pořizování energeticky úspornějších spotřebičů, vypínání PC a monitorů/tiskáren při odchodu ze zaměstnání, při delší nepřítomnosti. Vypínání síťových tiskáren pomocí časového spínače / nastavením SW. Vypínání málo využívaných/minoritních informačních panelů: všechny budou zapínané na vyžádání / dle potřeb akce. Vypínání informačních kiosků a veřejných PC.

Omezení odběru el. energie pro jiné technologie

Správné nastavení vzduchotechniky: kvůli spotřebě by měla být nastavená na co nejnižší výkon a měla by pružně reagovat na kvalitu vzduchu v místnosti, která je mj. dána počtem osob; současně v maximální možné míře, dle provozních možností budov, nevyužívat centrální vzduchotechniku (vyjma promocí apod.). Lokální a přenosné klimatizace mohou být zapojeny jen po souhlasu příslušného tajemníka součásti. Zákaz používání elektrických přímotopů v kancelářích.

[odkaz na zdroj]

RADÍME LIDEM: BUĎME JAKO PAN PROKOUKL

Od začátku roku vychází ve zpravodaji Naše město rubrika Radíme lidem, kde přinášíme rozhovory, díky kterým se můžeme rozhodnout vždy správně....

Krátkodobé uzavření sběrného dvora v Příčné ulici

Ve dnech 5. až 11. března 2024 bude ve Sběrném dvoře v Příčné ulici měněna mostní váha. Z tohoto důvodu bude...

Neuteklo vám?

00:07:30

Otevřená radnice 09/2024

Se stížností na hlučnost a prašnost z areálu sběrného dvora se na pořad Otevřená radnice obrátil jeden z našich diváků. Jak na jeho podnět odpoví olomoucký primátor? Nejen to...
00:02:34

Zdobnou fasádu plumlovského zámku čeká nákladná rekonstrukce. Začít má letos

Zámek v Plumlově na Prostějovsku patří k nejzajímavějším turistickým destinacím v našem kraji. Od loňského roku...
00:00:30

Nadace Agel přispěla pětileté Lindě na speciální ortézu

Pětiletá Linda trpí oslabením jedné poloviny těla. Díky speciální ortéze nyní může lépe chodit. Na tu...
00:05:32

Téma týdne 09/2024

Od ledna do března provádí pracovníci Technických služeb na území města Olomouce ořezy stromů. Lidé se...
00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli...