Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Po, 30. 1. 2023.

Svátek má Robin.

CzechEnglishPolishUkrainian
-4.1 C
Olomouc
-5.7 C
Prostějov
-3.9 C
Přerov
-3.8 C
Šumperk
-4.6 C
Jeseník
Pondělí, 30. ledna 2023.

Svátek má Robin.  Dobré ráno.

Teologická fakulta pečuje o paměť univerzity: obnovuje obrazy z dob jezuitského vysokého učení

Restaurování historických rámů portrétů, jež představují zakladatele a dobrodince olomoucké univerzity, zajistila Cyrilometodějská teologická fakulta UP v rámci příprav oslavy 450. výročí založení vysokého učení v Olomouci. Soubor představuje 22 portrétů papežů, císařů a biskupů, kteří měli rozhodující slovo při založení a dalším rozvoji olomoucké univerzity.

Součástí obrazů jsou barokní zlacené rámy, které v důsledku uložení v nevhodných podmínkách zchátraly. Odborné péče se ujala jedna z předních restaurátorských dílen specializovaných na restaurování dřeva, lomnická firma A. Q. Attentus Qualitatis. Koncem roku 2022 bylo zkompletováno prvních osm barokních rámů.

„Řezby se nejprve z nalezených úlomků tvaroslovně doplnily, pokud části chyběly, nahradili jsme je novou řezbářskou prací. Pak započala práce na prezentaci povrchu: přikročili jsme k podinjektování nesoudržných vrstev a na chybějící plochy jsme dodali nový podklad a zlacení. Snažili jsme se o co největší míru zachování původních materiálů i celkového vzezření,“ popsal postup restaurátorů jednatel firmy Ladislav Rozsypal.

Nejstarší část souboru obrazů vznikla v době dokončení staveb starého jezuitského vysokého učení, na počátku 20. let 17. století. Obrazy po postupném rušení olomoucké univerzity v 19. století skončily jako depozit nejprve na kroměřížském zámku, později byly převezeny na teologickou fakultu do Olomouce. V době komunistické totality, která znamenala dočasné přerušení činnosti fakulty, o obrazy pečovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci, které je v roce 1996 předalo zpět teologické fakultě.

„Olomoucká univerzita je druhou nejstarší univerzitou v našich zemích a má svou paměť. Soubor obrazů je jedním z ‚míst paměti‘, tedy hmotnou památkou, kolem níž tato paměť krystalizuje. Univerzita si obrazy před třemi sty lety pořídila, aby připomínaly její počátky. Z této doby pochází asi polovina portrétů papežů, biskupů a panovníků, kteří stáli u zakládání olomouckého vysokého učení a přispěli k jeho rozvoji. Další obrazy byly do souboru zařazeny později,“ uvedl proděkan pro strategické plánování a kvalitu Tomáš Parma.

Mezi obrazy, které již prošly obnovou, nechybí portrét biskupa Viléma Prusinovského z Víckova, na jehož pozvání přišli v roce 1566 jezuité do Olomouce a založili zde svoji kolej, papeže Řehoře XIII., který koleji v roce 1573 potvrdil původní biskupskou donaci, a císaře Maxmiliána II., který téhož roku koleji udělil promoční práva.

Restaurované obrazy budou trvale vystaveny v aule a dalších prostorách teologické fakulty. „Soubor překračuje prostorové možnosti naší fakulty, proto zvažujeme nabídnout některé obrazy rektorátu a dalším součástem Univerzity Palackého. Mohou zdobit reprezentativní prostory a zároveň připomínat několikasetletou tradici univerzity a spojení mezi jejími fakultami,“ dodal děkan fakulty Vít Hušek. 

[odkaz na zdroj]

ČEZ chystá odstávky elektřiny

Odstávky elektřiny plánuje společnost ČEZ Distribuce. Elektřina nebude dodávána v pátek 3. února 2023 v době od 7.45 do 13.00 hodin v Mendlově ulici...

Dorostenecké výběry měřily síly s Rapidem Vídeň

V sobotu měli dorostenci Sigmy na programu další várku přípravných zápasů. Devatenáctka, sedmnáctka a šestnáctka se utkaly s týmy vídeňského Rapidu. Všechny tř......

Neuteklo vám?

00:03:58

Otevřená radnice 04/2023

Plánuje olomoucká radnice vybudovat u zastávky Pod Letištěm osvětlený přechod pro chodce? I na to odpoví další díl pořadu Otevřená radnice.
00:02:40

Nejstarší budovu olomoucké fakultní nemocnice čeká demolice

Ve Fakultní nemocnici Olomouc se konalo symbolické rozloučení s nejstarší budovou areálu, přezdívanou podle někdejšího mocnáře...
00:00:41

Vytuňte si školu! Soutěž startuje

Žáci olomouckých základních škol si budou moci vytunit svou školu. Třetí ročník soutěže pořádané městem a...
00:05:21

Téma týdne 04/2023

Jedním z partnerských měst Olomouce je i Luzern. Nejlidnatější sídlo centrálního Švýcarska s přibližně osmdesáti tisíci...
00:03:58

Otevřená radnice 04/2023

Plánuje olomoucká radnice vybudovat u zastávky Pod Letištěm osvětlený přechod pro chodce? I na to odpoví...
Generated by Feedzy