Přeložit náš web

Po, 22. 7. 2024.

Svátek má Magdaléna.

28.8 C
Olomouc
29.7 C
Prostějov
29.3 C
Přerov
29.5 C
Šumperk
28.8 C
Jeseník
Pondělí, 22. července 2024.

Svátek má Magdaléna.  Dobré odpoledne.

Studentky teologické fakulty provozují Kliniku bezplatného sociálního poradenství

Marie Urbichová a Nikola Šlosárková, studentky Sociální práce se zaměřením na rodinu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, vypracovaly projekt na podporu rodinného centra Heřmánek. Jedním z výstupů je Klinika bezplatného sociálního poradenství, v níž budoucí sociální pracovnice do konce roku 2024 nabízí v prostorách rodinného centra profesionální pomoc matkám v těžké životní situaci.

Aktivity studentek se dějí pod dohledem akademiček z katedry křesťanské sociální práce CMTF UP. Projekty jsou realizovány v rámci tzv. service learningu, zážitkové vzdělávací metody, při níž se studenti zapojují do komunitní služby, kriticky tuto zkušenost reflektují a učí se z ní. První podobné projekty vznikly na katedře již v roce 2020. Service learning je na Univerzitě Palackého podporován také díky členství univerzity v mezinárodní alianci Aurora.

„Ke spolupráci s centrem nás vedla cílová skupina rodin s dětmi, protože studujeme sociální práci se specializací na rodinu, dále zkušenosti z praxe a motivace věnovat se této skupině v budoucnu. Ve spolupráci s členkami RC Heřmánek se díky klinice věnujeme tématům, jako jsou péče o seniory, úmrtí v rodině, situace na Ukrajině, samoživitelé, rodinní příslušníci s handicapem, trh práce, rozvody, dávkový systém nebo přehled sociálních služeb v Olomouci,“ uvedly studentky a autorky projektu Marie Urbichová a Nikola Šlosárková.

Service learning je inovativní přístup ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků. Na rozdíl od standardní praxe vyžaduje intenzivní zapojení pedagogů, kteří podporují studenty, zajišťují kvalitu aplikace teorie v praxi a jsou také v kontaktu s komunitními partnery.

„Výkon sociální práce předpokládá schopnost propojit teorii a praxi – studenti potřebují nejen teoretickou výuku, ale také možnost vyzkoušet si aplikaci naučené teorie v reálných situacích s klienty. Na těchto projektech je skvělé, že vycházejí z odborně zpracované analýzy potřeb, a proto skutečně odrážejí reálné potřeby v terénu. Prostředí partnerských komunitních organizací se tak pro naše studenty stává prostředím pro učení,“ vysvětlily garantky service learningu Nataša Matulayová a Pavlína Jurníčková.

Na katedře křesťanské sociální práce CMTF UP vzniklo již deset úspěšných service learningových projektů, do nichž se zapojilo 47 studentů sociální práce ve spolupráci se sedmi komunitními partnery. V rámci hodnocení zavedly akademičky používání kompetenčního rámce LOUIS (Learning Outcomes in University for Impact on Society), který umožňuje lépe propojit teoretickou výuku s praktickými zkušenostmi při realizaci studentských projektů service learning, kdy se studenti za pomoci doprovázejících učitelů mohou nejen učit a hodnotit své kompetence, ale také je aktivně rozvíjet.

LOUIS je jedním ze tří prvků kompetenčního rámce aliance Aurora, která usiluje o to, aby absolventi získali odborné znalosti, dovednosti a postoje, které jsou klíčové pro rozvoj společnosti. Systém LOUIS je určen ke zvyšování akademických a osobnostních dovedností ve specializovaných předmětech a programech. Umožňuje propojit obecné popisy kompetencí uvedené v kompetenčních rámcích s výkonem a rozvojem studentů v reálném vzdělávacím prostředí.

Více ke Klinice bezplatného sociálního poradenství zde.

O kompetenčním rámci Aurora více zde.

Read More

UZAVÍRKA SILNICE II/445 VE ZLATÝCH HORÁCH

Z důvodu pořádání společensko-kulturní akce „Zlaté dny 2024“ ve Zlatých Horách bude na silnici II/445 nám. Svobody omezen silniční provoz, a...

Vedení města hledá nová řešení rostoucího násilí mezi dětmi a mladými 

Vedení města Šternberka stále intenzivně řeší bezpečnost ve městě. Se zástupci Policie České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj hledali během...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...