Přeložit náš web

Pá, 19. 7. 2024.

Svátek má Čeněk.

22.6 C
Olomouc
25.2 C
Prostějov
22.8 C
Přerov
23.2 C
Šumperk
22.6 C
Jeseník
Pátek, 19. července 2024.

Svátek má Čeněk.  Dobré ráno.

Studenti práv budou učit školáky řešit konflikty pomocí mediace

Naučit žáky základních škol lépe zvládat konflikty svépomocí se budou snažit studenti právnické fakulty. A to v rámci programu Mediace do škol, který připravilo Centrum pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě. Program má za sebou pilotní výukový workshop.

Nápad na vytvoření programu pro školáky se zrodil vloni současně se vznikem Centra pro řešení konfliktů a mediaci. Přišli s ním sami studenti práv zapojení do aktivit centra. „Nápad jsme začali společně rozpracovávat na začátku letošního roku. Cílem programu je formou výukového workshopu poskytnout školákům některé kompetence v komunikaci a řešení konfliktů a v osvojování si mediačních dovedností tak, aby dokázali konflikty lépe zvládat svépomocí a nebyli závislí na dalších zdrojích podpory. Lektory jsou studentští mediátoři, což činí náš program unikátní,“ řekla Lenka Holá, vedoucí Centra pro řešení konfliktů a mediaci, pod jejíž supervizí studenti pracují. Zapojeno bylo zatím šest posluchačů magisterského programu Právo a právní věda – Tereza Doubková, Ondřej Lengyel, Johanka Martinková, Gabriela Možná, Filip Novák a Daniela Uramová.

V letním semestru se podařilo program pilotně otestovat u žáků páté třídy Základní školy Řezníčkova Olomouc. S organizací výrazně pomohla Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního procesu. „Potřebovali jsme v praxi ověřit, zda jsme program dobře nastavili. Hodně pozornosti jsme věnovali samotné přípravě. Úzce jsme komunikovali s třídní učitelkou, monitorovali jsme složení třídy, psychosociální atmosféru ve třídě nebo možné problémy,“ vysvětlila Lenka Holá. Výsledkem zkušebního workshopu bylo například snížení časové dotace. Z původních plánovaných tří výukových dnů po čtyřech hodinách na tři výukové dny po třech hodinách.

Workshop mediace se svou třídou absolvovala učitelka Jana Zajícová. „Na programu jsme ocenili osobní nadšení vysokoškoláků, vizuální prezentaci, nápadité scénky ze života dětí, pracovní listy a zapojení her pro větší důvěru mezi dětmi a studenty. Děti už vědí, co je mediace, jak má vypadat a chápou, že v řešení sporu je to lepší cesta než cesta soudu. Program děti vybízí k porozumění různosti pohledů na životní situace a nekonfliktnímu řešení neshod,“ zhodnotila třídní učitelka.

Program Mediace do škol nyní chtějí jeho autoři vylaďovat a v konečné fázi zřejmě také akreditovat. „Rádi bychom například iniciovali schůzku s kolegy z pedagogické fakulty, kteří jsou kvalifikovanější, co se týká výukových metod. Program chceme zkvalitnit zejména v oblasti metod a forem práce,“ naznačila Lenka Holá s tím, že by do budoucna mohla vzniknout i obdoba programu pro střední školy.

Všichni doposud zapojení studenti již prošli v rámci výuky na právnické fakultě mediační klinikou a podílejí se na aktivitách Centra pro řešení konfliktů a mediaci. „Nápad vznikl během zakládání centra, kdy bylo potřeba vymyslet také popularizační aktivity. Na tvorbě obsahu programu jsem se podílel spolu s ostatními. Celý projekt je týmovou prací,“ řekl Ondřej Lengyel, student třetího ročníku magisterského programu Právo a právní věda.

Spolu s kolegyní Danielou Uramovou, studentkou druhého ročníku magisterského programu Právo a právní věda, se shodli, že se pilotní výuka povedla. „Před prvním výukovým blokem jsem byla napjatá, jestli to nebude pro páťáky příliš složité téma, a bála jsem se, abychom jim informace dokázali předat pro ně srozumitelnou formou. V průběhu výuky jsme viděli, že některé části programu zaujaly více než jiné, ale na konci, když si žáci zkoušeli mediovat nebo tvořili plakát o tom, co je to mediace, jsme zjistili, kolik informací se vlastně naučili. To mi udělalo obrovskou radost,“ zhodnotila studentka práv.

Pro ni osobně to byla zajímavá zkušenost. „Určitě je potřeba zapracovat na způsobu, jak sdělovat obtížněji uchopitelná témata dětem. Vždy jsem ráda prezentovala, ale předávat informace žákům prvního stupně základní školy považuji za něco úplně jiného, lektor se musí snažit neustále udržet jejich pozornost,“ podotkla studentka. Pro Ondřeje Lengyela byla navíc cenná možnost vyzkoušet si týmovou spolupráci nejen v rámci přípravy celého projektu, ale také v rámci vlastní realizace.

Veškerá aktivita studentů je na úrovni dobrovolnictví. „V podstatě ani nevnímám, že bych dělal něco navíc. Během studia se otvírají různé možnosti, jak se více zapojit, které nás mohou posunout studijně dále a nabídnout nové zkušenosti. Možnost podílet se na aktivitách centra jsem uvítal. Zejména kvůli tomu, že se připravuji na profesi právníka, který se z podstaty věci často pohybuje v oblastí sporů a konfliktů. A právě díky Mediační klinice a posléze centru jsem mohl více porozumět emocionální podstatě těchto sporů,“ dodal Ondřej Lengyel.

Mediace ve škole má preventivní i intervenční charakter. Umí řešit eskalovaný konflikt, ale dokáže jej také zachytit dřív, než přeroste do větších a hůře řešitelných rozměrů. Žáci si odnášejí do dalšího stupně vzdělání, do osobního života a později i na pracovní trh znalosti a dovednosti zvládnout konfliktní situace konstruktivně, se zachováním dobrých vztahů. Škola je zde v roli aktivního hybatele změny vztahové kultury.

Read More

UP v Paříži: Na olympijských hrách se představí pět olomouckých studentů

V hlavním městě Francie již za týden vypuknou XXXIII. letní olympijské hry. Do soutěží této největší světové sportovní události zasáhne také 113...

Pokus o vraždu v Prostějově

OLOMOUCKÝ KRAJ - Hádka vyvrcholila tím, že muž ženu bodl do zad kuchyňským nožem. Read More

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské ulici město připravuje nové dětské hřiště. Kde bude umístěno a proč byla vybrána...

Koryto řeky Bystřice v Olomouci se opravuje

Opěrné zdi a koryto řeky Bystřice v Olomouci procházejí opravou. Vypustit se musela jezová zdrž. Povodí...

Letní škola češtiny pro cizince na UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci již tradičně pořádá letní školu pro cizince, kteří se chtějí učit česky....

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další...