Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

27.3 C
Olomouc
28.2 C
Prostějov
27.2 C
Přerov
26.9 C
Šumperk
26 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobré odpoledne.

Setkání členů sítě Aurora: Aktuální proměny vysokého školství v Evropě

Jak bude vypadat evropská společnost i vzdělávání v budoucnu? Bude možné bez komplikací studovat na více univerzitách současně, sdílet své jedinečné odborné znalosti, navzájem využívat výzkumná pracoviště či navazovat spolupráci s komerční sférou, která bude mít pozitivní dopad na společnost? Ano, a právě teď se nacházíme uprostřed těchto změn – takové bylo poselství setkání členů evropské univerzitní sítě Aurora, které proběhlo na konci května v Neapoli. Co ještě – kromě zvolení Martina Procházky do funkce jejího prezidenta – toto setkání přineslo?

Setkání Aurora Spring Biannual Naples 2024 hostila Neapolská univerzita Fridricha II., která v letošním roce slaví 800 let od založení. Mezi dalšími členy Aurory je – vedle Univerzity Palackého – zároveň hned několik univerzit, které začaly psát své dějiny až ve druhé polovině 20. století. Vzájemná spolupráce díky tomu umožňuje kombinovat tradici evropského školství s aktuálními trendy a inovacemi, rozšiřováním digitálních kompetencí a využíváním možností online prostoru.

Každá z institucí v síti Aurora nabízí ostatním inspiraci v tom, na co se zaměřuje a v čem je nejlepší. Studující si už nyní například mohou zapsat online či hybridní kurzy z nabídky jiných univerzit či kontaktovat zahraničního školitele pro vedení disertační práce. K bezproblémové spolupráci je nutné propojit vzdělávací systémy a navzájem uznávat obdržené kredity či mikrocertifikáty – a právě na tuto problematiku se zaměřil jeden z hlavních diskuzních bloků proběhlého setkání. Příkladem úspěšné spolupráce je projekt Euridice, jehož výstupem bude i díky zapojení UP nový mezinárodní studijní program. „Aurora se již dlouho věnuje digitální společnosti. Původně začínala s obecným vzdělávacím modulem, projekt se následně rozvinul v přípravu komplexního společného magisterského studijního programu. Využili jsme zde program Digitální Evropa Evropské komise k získání financí na projekt, přípravu i realizaci studijního programu,“ řekl prorektor UP pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, který je řešitelem projektu za UP.

Činnost univerzit se neobejde bez převodu výsledků výzkumu do praxe a spolupráce s komerční i veřejnou sférou či samosprávami. Michal Malacka byl proto coby garant strategie hostem kulatého stolu Stakeholder Engagement and Social Entrepreneurship in European Alliances: „Univerzity v alianci budou vytvářet strategický rámec spolupráce se samosprávami měst a regionů, zástupci průmyslu, zdravotnictví, obchodními komorami, nevládními organizacemi a s inkubátory sociálních změn, zejména na aktivitách souvisejících s udržitelností, změnou klimatu, digitální společností, zdravím a kulturou.“ Peter Fenici ze společnosti AstraZeneca dále v případové studii ukázal, jak funguje jejich partnerství s neapolskou univerzitou, s níž společně připravují vzdělávací program o genové terapii.

Jednou z priorit Aurory je už od jejího počátku udržitelnost a řešení klimatické změny. Několikaletá práce pracovního balíčku Udržitelný kampus, který vede Univerzita Palackého a Innsbrucká univerzita, vyvrcholila vznikem Společného plánu snižování ekologické stopy (Common footprint reduction plan). Během biannualu jej koordinátorka udržitelného rozvoje UP Zuzana Huňková a její kolega Lorenzo Rieg krátce představili, načež jej rektoři a rektorky univerzit Aurory slavnostně podepsali. „Dokument, jehož vznik provázelo mnoho diskuzí a kompromisů, byl také jedním ze závazků směrem k Evropské komisi. Věřím, že se nám společně podaří cíle naplnit – přestože jednotliví členové Aurory mají často dost odlišné podmínky a výchozí pozici – a svým příkladem na poli udržitelnosti inspirovat ostatní instituce i veřejnost,“ uvedla Zuzana Huňková.

Vrcholným okamžikem dne byl slavnostní ceremoniál předání prezidenství sítě Aurora. Jen chvíli předtím totiž Aurora General Council zvolil novým prezidentem rektora UP Martina Procházku (psali jsme podrobněji zde). Od září tak nahradí současného prezidenta, rektora Islandské univerzity Jóna Atliho Benediktssona, kterému jako poděkování za jeho působení věnoval vázu z českého křišťálu. „S Martinem Procházkou mám tu čest spolupracovat už několik let, a tak můžu s jistotou říct, že Aurora bude v dobrých rukou,“ uvedl končící prezident.

Středeční program byl potom věnován jednáním prorektorů, výkonných výborů a jednotlivých pracovních skupin. Proběhl také kulatý stůl členů Aurora Student Council, jemuž předsedal jeho prezident Hanuš Patera, student psychologie na FF UP. Během něj představili svou dlouhodobou strategii a cíle, kterých by chtěli v dlouhodobém horizontu dosáhnout. Důraz kladou například na diverzitu a inkluzi na jednotlivých univerzitách a na silnou roli studujících při prosazování těchto principů. V plenární diskuzi pak otevřeli otázku intenzivnějšího a aktivnějšího zapojování studentek a studentů do činnosti Aurory a jednotlivých pracovních balíčků nebo odměňování za jejich práci.

Podrobnější program Aurora Spring Biannual Naples 2024 je k dispozici na webu Aurory spolu s videozáznamy jeho průběhu. Příští fyzické setkání Aurora Biannual se bude odehrávat v květnu 2025 v Paříži, kde ostatní členy sítě přivítá její nejmladší člen – Université Paris-Est Créteil (UPEC).

Read More

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské ulici město připravuje nové dětské hřiště. Kde bude umístěno a proč byla vybrána...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...