Přeložit náš web

St, 12. 6. 2024.

Svátek má Antonie.

15.7 C
Olomouc
15.9 C
Prostějov
15.2 C
Přerov
13.4 C
Šumperk
11.6 C
Jeseník
Středa, 12. června 2024.

Svátek má Antonie.  Dobré odpoledne.

První program celoživotního vzdělávání opatřený mikrocertifikáty má 28 absolventů

Novou možnost, jak zlepšit své profesní uplatnění, nabídla v tomto akademickém roce Univerzita Palackého. Zájemci se mohli přihlásit do programu celoživotního vzdělávání, po jehož absolvování získali tzv. mikrocertifikát. Pilotní program Post-conflict reconstruction and development byl zaměřen na poválečnou obnovu a rozvoj Ukrajiny. Připravila ho katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty. První takto zaměřený program v ČR úspěšně absolvovalo 28 ukrajinských uprchlíků.

„Tento program vznikl na poptávku Mezinárodní organizace pro migraci a vlády Spojených států amerických. Byli jsme osloveni, zdali bychom neuskutečnili nějakou formu vzdělávání pro zájemce z řad ukrajinských uprchlíků, kteří žijí na území České republiky a chtějí se vrátit a pomoci při obnově Ukrajiny,“ vysvětlil garant programu Zdeněk Opršal z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Program probíhal od února 2024. Podmínkou pro ukrajinské uprchlíky bylo dokončené vysokoškolské vzdělání v jakémkoliv oboru. „Přednášky probíhaly v anglickém jazyce, který byl Yuliyí Krasylenko z katedry biotechnologií tlumočen do ukrajinštiny,“ uvedla koordinátorka programu Barbora Frličková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

„Úspěšní absolventi tohoto programu obdrželi osvědčení o absolvování programu CŽV opatřené mikrocertifikátem, který jim umožní zlepšit jejich profesní uplatnění. Tyto typy programů, které jsou profesně orientované a ohodnocené ECTS kredity podobně jako studijní programy, Univerzita Palackého od letošního roku zařadila do své nabídky krátkodobých forem vzdělávání,“ vysvětlila Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. Jak dodala, výhodou vzdělávání v těchto programech opatřených mikrocertifikáty je schopnost pružně reagovat na potřeby trhu práce při zachování kvality vzdělávání na vysoké škole a zejména jeho prostupnost a uznatelnost napříč českým a do budoucna snad i celoevropským prostorem.

„Jsem velmi rád, že UP se zařadila mezi ty evropské univerzity, které umožňují získat nové kompetence v kvalitních programech celoživotního vzdělávání zakončených mikrocertifikáty. První program realizovaný na přírodovědecké fakultě potvrdil nejen správnost tohoto směřování, ale také ověřil funkčnost nového systému, který UP vyvinula v rámci programu Národního plánu obnovy společně s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a dalšími partnerskými univerzitami v ČR. Velmi mě také těší, že zájemci se mohou již brzy těšit na další atraktivní nabídku programů, které připravují fakulty UP,“ doplnil Vít Zouhar, prorektor pro studium.  

Jedním z účastníků programu byl Valerii Tkachenko, který má dlouholetou zkušenost s dobrovolnickou činností už ze studií na Ukrajině. „Přihlásil jsem se do programu kvůli tomu, abych získal nové zkušenosti a dovednosti, které bych rád zúročil po skončení války. To, co jsme se zde naučili, je velmi užitečné,“ řekl.

Spokojená byla i Vlada Hryhorieva, která se zaměřila na vzdělávání dětí se speciálními potřebami. „Vím, že program nabízí výborné přednášky, teoretické i praktické znalosti, které bych mohla v budoucnu využít. Spolupracovala jsem s pedagogickou poradnou, přeložila jsem materiály z českého jazyka do ukrajinštiny a navázala zajímavé kontakty,“ dodala.

Read More

Nemocnice AGEL Jeseník obdržela darem fotografie od cestovatelky Aleny Ceplové

Fotoobrazy z výstavy z Vlastivědného muzea Jesenicka byly na základě hlasování návštěvníků darovány Nemocnici AGEL Jeseník. Read More

DIGEOCAT & Lib: digitální nástroj pro efektivnější výzkum cestopisných textů

Odborníci, studenti i laická veřejnost budou mít na přelomu let 2025/26 k dispozici nástroj, který jim umožní efektivnější výzkum rozsáhlého korpusu...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 24/2024

V Olomouckém kraji byla dokončena historicky největší modernizace vlaků. Do regionu bylo dodáno celkem 27 nových elektrických vlaků RegioPanter. Na základě smlouvy mezi Českými drahami a Olomouckým krajem. Slavnostní...

Olomouc oslavila svůj svátek

Čestné stráže, průvod, folklór i žehnání alegorické sochy. Letošní Svátky města Olomouce jsou za námi. Ve...

Kvalita vody přírodního koupaliště Poděbrady je vhodná ke koupání

První letní dny pomalu ale jistě vybízejí ke koupání. Například oblíbené přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce...

Otevřená radnice 24/2024

V Otevřené radnici se věnujeme dotazu, který se týká reklamních polepů tramvají DPMO. A také se...

Kraj zblízka 24/2024

V Olomouckém kraji byla dokončena historicky největší modernizace vlaků. Do regionu bylo dodáno celkem 27 nových...