Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Po, 3. 10. 2022.

Svátek má Bohumil.

CzechEnglishPolishUkrainian
12.8 C
Olomouc
13.1 C
Prostějov
13.7 C
Přerov
10.1 C
Šumperk
10.9 C
Jeseník
Pondělí, 3. října 2022.

Svátek má Bohumil.  Dobré odpoledne.

Projekt LIFEdu se loučil závěrečnou mezinárodní konferencí

Závěrečnou mezinárodní konferencí vyústil tříletý projekt s názvem Learning through Interdisciplinary Field Education (LIFEdu), který byl zaměřený na podporu a rozvoj interdisciplinární terénní výuky a způsoby její implementace do vzdělávacího procesu na všech úrovních školského systému.

„Výuka přímo v terénu je silnou a osvědčenou výukovou strategií především ve státech na západ od nás a neodmyslitelně patří k výuce většiny přírodovědných předmětů. Záměrem projektového týmu proto bylo poukázat na benefity i výzvy spojené s výukou realizovanou přímo v terénu a tím napomoci k většímu rozšíření a využívání terénní výuky,“ řekl Jan Hercik z olomoucké katedry geografie.

V průběhu realizace projektu bylo uspořádáno devět mezinárodních workshopů zaměřených na různé cílové skupiny, převážně však na vysokoškolské studenty učitelských studijních programů a stávající učitele ze základních, středních a vysokých škol. „Kromě workshopů byly v rámci projektu vytvořeny materiály, které by měly napomáhat snazší implementaci terénních aktivit do výuky. Celý projekt vyústil mezinárodní konferencí, na které vystoupili odborníci nejen ze zapojených zemí, ale velmi zajímavý příspěvek přednesli např. kolegové z Izraele. Díky aktivitám projektu prošly nižší stovky žáků základních a středních škol kurzy terénní výuky, a to pod vedením studentů a učitelů, kteří absolvovali naše workshopy,“ uvedl Petr Šimáček, koordinátor projektu.

Projekt LIFEdu byl úzce svázán s aktivitami spojenými s Centrem pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ (CIV) při katedře geografie PřF UP. „Každoročně realizujeme nejen geografická, ale i mnohem šířeji pojatá terénní cvičení, a to jak v okolí Olomouce, tak i na vzdálenějších místech. Za dvanáct let, co se těmto aktivitám intenzivněji věnujeme, se našich kurzů zúčastnilo téměř 4 tisíce žáků,“ dodal Hercik. Některé školy se dokonce staly pravidelnými odběrateli terénních kurzů. Patří mezi ně např. Klvaňovo gymnázium v Kyjově, jehož žáci a pedagogové každoročně přijíždějí do Olomouce.

„Kurzy terénní výuky na přírodovědecké fakultě v Olomouci se už pro nás staly jakousi každoroční tradicí. Jejich náplň je zábavná, a přitom se žáci naučí některé nové znalosti a dovednosti, aniž by si uvědomovali, že se vlastně učí,“ řekl Jiří Hasil, zástupce ředitelky kyjovského gymnázia, které je současně fakultní školou přírodovědecké fakulty.

Projekt LIFEdu (Learning through Interdisciplinary Field Education) získala katedra geografie v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství v roce 2019. Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií z prostředků programu Erasmus+ číslo 2019-1-CZ01-KA203-061379.

[odkaz na zdroj]

Digitální povodňový plán a digitalizace varovného systému obyvatel bude podpořen dotací

Statutární město Prostějov bylo úspěšné při získání dotace z Operačního programu životní prostředí na projekt „Digitální povodňový plán města Prostějova a digitalizace...

MILOSTIVÉ LÉTO KONČÍ 30. LISTOPADU

Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný...

Neuteklo vám?

00:05:20

Téma týdne 39/2022

Masarykova třída v Olomouci patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rušná ulice spojuje historické centrum s hlavním vlakovým nádražím. Až dosud tu lidé v parných letních měsících moc...
00:02:08

V mezinárodní soutěži Evropská kvetoucí sídla získal Dobrochov zlatou medaili

Česká republika slaví úspěch. Díky malé vesnici Dobrochov na Prostějovsku, kde se mimořádně starají o životní...
00:00:34

Peníze z benefičního koncertu pomohou ukrajinským uprchlíkům

Šek na 100 tisíc korun předali společnosti Člověk v tísni hejtman Josef Suchánek a jeho první...
00:05:20

Téma týdne 39/2022

Masarykova třída v Olomouci patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rušná ulice spojuje historické centrum...
00:06:10

Víte, že? 39/2022

Město Olomouc má nový haptický model Sloupu Nejsvětější trojice. Stavba tramvajové trati na Nové Sady je...
Generated by Feedzy