Přeložit náš web

Út, 23. 7. 2024.

Svátek má Libor.

20.8 C
Olomouc
20.6 C
Prostějov
21.1 C
Přerov
19.1 C
Šumperk
17.8 C
Jeseník
Úterý, 23. července 2024.

Svátek má Libor.  Dobré ráno.

Představujeme nové profesory Univerzity Palackého

Ministr školství Petr Gazdík v pražském Karolinu během slavnostního shromáždění předal jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům vysokých škol. Mezi osobnostmi, jejichž jmenování stvrdil v minulém týdnu svým podpisem prezident republiky Miloš Zeman, jsou i čtyři působící na Univerzitě Palackého. Jde o Marinu Hodolič a Martina Doležela z lékařské fakulty a Petra Smýkala a Vladimíra Kryštofa z přírodovědecké fakulty.

Na návrh Vědecké rady UP byli jmenováni profesorem i Tomáš Kasper z Technické univerzity v Liberci a Jan Váně ze Západočeské univerzity v Plzni. Všechny jmenované si prostřednictvím krátkých medailonků na následujících řádcích představíme.

Marina Hodolič, LF UP

„Moje spolupráce s Lékařskou fakultou UP začala, když mě docent Pavel Koranda a profesor Milan Kamínek pozvali přednášet zahraničním studentům v angličtině, což jsem s potěšením přijala. Se studenty mám dobrou pedagogickou a přátelskou spolupráci, na univerzitě jsem našla milé a vstřícné kolegy. Olomouc a fakulta na mě zapůsobily mimořádně pozitivně. Město mi připomíná Novi Sad, kde jsem se narodila, moje dětství,“ přiblížila Marina Hodolič, nově jmenovaná profesorka nukleární medicíny, která od roku 2015 působí na Klinice nukleární medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc a také dohlíží na evropské klinické studie v oddělení nukleárně-medicinského výzkumu v rakouské firmě Iason.

Ve své odborné práci se zaměřuje na včasnou diagnostiku karcinomu prostaty a věří, že se na rakovinu podaří v tomto století najít lék. Je autorkou nebo spoluautorkou 32 vědeckých prací a úspěšnou řešitelkou 4 významných grantů. Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity v Novém Sadu v Srbsku, své vzdělání a praktické zkušenosti dále prohlubovala na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani a na oddělení nukleární medicíny tamní univerzitní nemocnice, také během odborných stáží na univerzitách či výzkumných pracovištích v řadě evropských zemí. V Lublani završila svoji specializaci, habilitovala se a také absolvovala profesorské řízení.

V České republice dokončila svoji docenturu na LF UP v roce 2018 a nynější získání titulu profesor vnímá nejen jako velké uznání, ale i jako povinnost pokračovat ve své práci s mravenčí pílí a elánem. „Nejvíce mě potěší, když moje práce bude mít dopad pro skutečný život, pro onkologické pacienty. Každý z nás ztratil někoho kvůli rakovině, já jsem ztratila otce. A proto tento titul věnuji jemu,“ dodala.

Martin Doležel, LF UP

Na Lékařské fakultě UP a ve Fakultní nemocnici Olomouc působí také Martin Doležel, zástupce přednosty pro radiační onkologii na Onkologické klinice. „Dosažení akademického titulu profesor pro mě neznamená dosažení ‚cíle‘, nýbrž velký závazek. A to zejména vůči mladším kolegům, jimž bych rád, budou-li chtít, své znalosti předal,“ uvedl nově jmenovaný profesor onkologie.

Martin Doležel je absolventem LF UP. V roce 2000 nastoupil na Kliniku onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice a LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové, později byl až do roku 2019 vedoucím lékařem radiační onkologie v Komplexním onkologickém centru Pardubice, zároveň již působil i v Olomouci, kde se v roce 2015 habilitoval, a podílel se také na výuce mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Je mimo jiné předsedou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně a pořadatelem odborné akce Best of ASTRO Czech Republic, na níž jsou prezentovány stěžejní přednášky z kongresů Americké společnosti radiační onkologie.

„Ač se zabývám radiační onkologií v celé její šíři, mám slabost pro gynekologické a urologické malignity. Za úspěch lze považovat některé inovativní radioterapeutické techniky, které jsem úspěšně implementoval do běžné klinické praxe publikovat v odborných časopisech. Za největší profesní úspěch však považuji, že jsme dokázali po instalaci nových lineárních urychlovačů s nejmodernějším softwarem ve spolupráci s fyzikálním oddělením úspěšně a v rekordním čase zahájit klinický provoz za použití i těch nejsložitějších technik, které nezpochybnitelně přinesou benefit onkologickým pacientům v celém kraji,“ uvedl Martin Doležel. Nadále by rád rozvíjel tzv. adaptivní radioterapii, při které se systematicky modifikuje plán léčby s ohledem na šetření rizikových orgánů, také chce pomáhat růstu mladších kolegů v duchu medicíny založené na důkazech a kritického myšlení. Aktuálně mimo jiné pracuje v rámci Kanceláře zdravotního pojištění na indikátoru kvality zohledňujícím různé metody radioterapie i kvalitu péče pracovišť. 

Petr Smýkal, PřF UP

Petr Smýkal z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP se na návrh Vědecké rady UP stal profesorem pro obor Botanika. Ve své vědecké práci se zabývá studiem evoluce a domestikace rostlin, genetických mechanismů domestikačního procesu, mapováním genů podmiňujících domestikační znaky na modelu hrachu (dormance semen, pukavost lusků) a asociačnímu mapování dormance semen jako adaptivního znaku s využitím celo-genomových sekvenačních dat pro plané druhy rodu Pisum a Medicago truncatula. Je autorem nebo spoluautorem 115 odborných publikací. V oblasti pedagogické činnosti vede bakalářské a diplomové práce studentů botaniky, molekulární biologie a genetiky. V rámci různých stáží a pracovních pobytů působil na několika zahraničních univerzitách.

„Odhlédneme-li od praktických aspektů, jako jsou garance oboru a předmětů, což vyplývá z hierarchie akademického prostředí, se jedná především o ocenění mé dosavadní vědecké i pedagogické kariéry. Je to také jistý způsob potvrzení toho, že vaše práce má smysl. Jsem rád, že pracuji v oboru biologie rostlin. Je neustále fascinující poznávat fungování přírody, pronikat hlouběji do tajů. Díky metodickým pokrokům především v oblasti genomiky, můžeme klást otázky a nacházet odpovědi, jak fungují geny z pohledu evoluce,“ uvedl Petr Smýkal.

Vladimír Kryštof, PřF UP

Vedoucí katedry experimentální biologie Přírodovědecké fakulty UP Vladimír Kryštof se ve své vědecké práci zabývá chemickou biologií a mediální chemií, zaměřuje se na výzkum a vývoj látek s potencionální protinádorovou aktivitou. V současné době je garantem bakalářského studijního programu Experimentální biologie. Je autorem nebo spoluautorem cca 100 publikací a na svém kontě má 20 mezinárodních patentů.

Vladimír Kryštof vystudoval na Přírodovědecké fakultě UP obor Analytická chemie, na Lékařské fakultě UP poté absolvoval doktorské studium lékařské biologie. V roce 2009 se habilitoval v oboru Biochemie. Profesorem farmaceutické chemie byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy.

Řízení ke jmenování profesorem absolvovali v Olomouci, a tedy na návrh Vědecké rady UP byli profesorem jmenováni kromě výše představených také Tomáš Kasper a Jan Váně.

Tomáš Kasper, jmenovaný profesorem pro obor Pedagogika, působí na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde je vedoucím katedry pedagogiky a psychologie, byl také proděkanem fakulty. Zabývá se obecnou pedagogikou a dějinami výchovy a vzdělávání, jeho odborné publikace z poslední doby se zaměřují na meziválečné Československo a „novou školu“ ve Zlíně nebo německé mládežnické hnutí a spolky. Je externím členem Vědecké rady Pedagogické fakulty UP. 

Jan Váně byl jmenován profesorem v oboru Sociologie. Je vedoucím katedry sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a mimo jiné i externím členem Vědecké rady Filozofické fakulty UP. Ve své odborné práci se zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství a sociologie vzdělávání, také se zabývá problematikou bezdomovectví a sociálních služeb poskytovaných skupinám sociálně nejslabších, sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

[odkaz na zdroj]

Ema Berková vicemistryní Evropy

Ema Berková z TJ Šumperk zaznamenala velký úspěch na Mistrovství Evropy v atletice do 18 let, které se konalo o uplynulém...

Jednotka z Černé Vody převzala velitelský vůz. Pomůže se zásahy na trailech

Velitelský vůz jsme v těchto dnech předali do užívání jednotce sboru dobrovolných hasičů  v Černé Vodě na Jesenicku. Klíče od Mitsubishi L200 převzal...

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské ulici město připravuje nové dětské hřiště. Kde bude umístěno a proč byla vybrána...

Nové opičí přírůstky v olomoucké zoo

Tlupa makaků červenolících, kteří v olomoucké zoo obývají průchozí výběh s visutou lávkou dlouhou dvaačtyřicet metrů...

Pozor na letní úrazy! Horská služba už má letos za sebou přes 1200...

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi se bohužel pojí i letní úrazy. Horská služba...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...