Přeložit náš web

Ne, 24. 9. 2023.

Svátek má Jaromír.

13.2 C
Olomouc
12.9 C
Prostějov
13.9 C
Přerov
11.1 C
Šumperk
9.8 C
Jeseník
Neděle, 24. září 2023.

Svátek má Jaromír.  Dobré ráno.

Právník Petr Tégl získal prestižní cenu za odborný článek

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2021 získal Petr Tégl. Redakční rada časopisu vydávaného Českou advokátní komorou ocenila odborníka z katedry soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty za článek, v němž se zabýval výhradou přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu.

Do hodnocení o udělení Ceny Václava Mandáka je zařazován každý původní článek publikovaný v daném kalendářním roce v tištené verzi Bulletinu advokacie. „Redakční rada hodnotila články podle odborné kvality, jejich srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi a přihlížela i k původnosti tématu a jeho aktuálnosti,“ uvedl předseda redakční rady a místopředseda představenstva České advokátní komory Petr Toman.

Petr Tégl ocenění získal za příspěvek, který publikoval ve dvou částech v Bulletinu advokacie číslo 11 a 12/2021. „Autor nabídl v českém prostředí doposud bezkonkurenčně nejpodrobnější rozbor většiny sporných otázek týkajících se prakticky významného institutu výhrady přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu. Při psaní široce zohlednil kromě starších domácích zdrojů i výsledky bádání polské, rakouské a německé doktríny a judikatury vztahující se k danému tématu,“ zdůvodnila redakční rada letošní výběr.  

V první části svého příspěvku se Petr Tégl zabýval povahou institutu, dále tím, na jakých objektech může být výhrada zřizována, pro která práva může být zřízena a jaká práva mohou být výhradou odsunuta do pozdějšího pořadí. Dále se věnoval otázce počátečního a následného zřízení výhrady, včetně možnosti nabytí výhrady od neoprávněného. Druhá část příspěvku je pak věnována otázkám obsahu a formy právního jednání, kterým se výhrada zřizuje, zápisu výhrady do veřejného seznamu, zápisu věcného práva v pořadí výhrady, jakož i zániku výhrady.

Petr Tégl (na společném snímku vlevo) ocenění převzal na slavnostním galavečeru Právník roku, který se konal na konci května v Praze. „Udělení ceny chápu jako výraz respektu hodnotitelů k mé práci. To mě samozřejmě nesmírně těší, zvlášť pokud zvážím, kolik příspěvků z nejrůznějších oblastí práva je každý rok v Bulletinu advokacie publikováno. Současně jde o závazek nepolevit ve svém úsilí a udržet kvalitativní laťku publikační činnosti minimálně na stejné úrovni i v budoucnu,“ uvedl Petr Tégl, který doposud publikoval na 120 odborných textů domácích i zahraničních.

Redakční rada Bulletinu advokacie udělovala cenu autorovi odborného článků již popáté. Ocenění pojmenovala po dlouholetém šéfredaktorovi bulletinu Václavu Mandákovi.

Zajímavostí je, že před Petrem Téglem ocenění získal jeho nejbližší spolupracovník, kolega z katedry, Filip Melzer. Společně již několik let vedou autorský tým, který pracuje na komentáři k občanskému zákoníku. Jednotlivé svazky se dočkaly velmi kladného přijetí, devátý svazek pak získal Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny za nejlepší právnickou publikaci roku 2018.

Petr Tégl

V roce 2016 habilitoval na PF UP v oboru občanské právo.

Působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners.

Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, členem pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro legislativu, členem komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku, lektorem Justiční akademie ČR a SR, členem sekce pro právo soukromé České advokátní komory.

[odkaz na zdroj]

Zorvan: Smolná porážka, ale Bohemka za výhrou více šla

Filip Zorvan se v sezóně poprvé zapsal do střelecké listiny. Krásnou souhru Navrátila a Zmrzlého vyšperkoval po centru druhého jmenovaného výstavní trefou,...

Zorvan: Gól byl pěkný, ale bohužel k bodům nevedl

Filip Zorvan se v sezóně poprvé zapsal do střelecké listiny. Krásnou souhru Navrátila a Zmrzlého vyšperkoval po centru druhého jmenovaného výstavní trefou,...

Neuteklo vám?

00:05:27

Otevřená radnice 38/2023

Půjde pro jeden z domů na Masarykově třídě zajistit kontejnery na tříděný odpad? A je v okolí olomouckého hlavního vlakového nádraží dostatek bezpečných míst, kam můžou lidé uschovat svá...
00:02:23

Silnice z Loštic do Moravičan se dočkala rozsáhlé rekonstrukce

Uzavírka silnice spojující Loštice a Moravičany na Olomoucku skončila. Motoristé ji už nemusí objíždět přes Mohelnici....
00:00:33

Zoo se pochlubila prvním mládětem vousáka v Olomouci!

Představujeme vám historicky první odchované mládě vousáka senegalského v Zoo Olomouc. Dočkala se ho po celých...
00:04:57

Téma týdne 38/2023

Devět koncertů na devíti místech v Olomouci a Kroměříži nabídne Podzimní festival duchovní hudby. Tradiční akce...
00:05:27

Otevřená radnice 38/2023

Půjde pro jeden z domů na Masarykově třídě zajistit kontejnery na tříděný odpad? A je v...