Přeložit náš web

So, 22. 6. 2024.

Svátek má Pavla.

19.6 C
Olomouc
19.7 C
Prostějov
17.7 C
Přerov
16.3 C
Šumperk
13.7 C
Jeseník
Sobota, 22. června 2024.

Svátek má Pavla.  Dobrý večer.

Právník Petr Tégl získal prestižní cenu za odborný článek

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2021 získal Petr Tégl. Redakční rada časopisu vydávaného Českou advokátní komorou ocenila odborníka z katedry soukromého práva a civilního procesu olomoucké právnické fakulty za článek, v němž se zabýval výhradou přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu.

Do hodnocení o udělení Ceny Václava Mandáka je zařazován každý původní článek publikovaný v daném kalendářním roce v tištené verzi Bulletinu advokacie. „Redakční rada hodnotila články podle odborné kvality, jejich srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi a přihlížela i k původnosti tématu a jeho aktuálnosti,“ uvedl předseda redakční rady a místopředseda představenstva České advokátní komory Petr Toman.

Petr Tégl ocenění získal za příspěvek, který publikoval ve dvou částech v Bulletinu advokacie číslo 11 a 12/2021. „Autor nabídl v českém prostředí doposud bezkonkurenčně nejpodrobnější rozbor většiny sporných otázek týkajících se prakticky významného institutu výhrady přednostního pořadí limitovaného věcného práva zapisovaného do veřejného seznamu. Při psaní široce zohlednil kromě starších domácích zdrojů i výsledky bádání polské, rakouské a německé doktríny a judikatury vztahující se k danému tématu,“ zdůvodnila redakční rada letošní výběr.  

V první části svého příspěvku se Petr Tégl zabýval povahou institutu, dále tím, na jakých objektech může být výhrada zřizována, pro která práva může být zřízena a jaká práva mohou být výhradou odsunuta do pozdějšího pořadí. Dále se věnoval otázce počátečního a následného zřízení výhrady, včetně možnosti nabytí výhrady od neoprávněného. Druhá část příspěvku je pak věnována otázkám obsahu a formy právního jednání, kterým se výhrada zřizuje, zápisu výhrady do veřejného seznamu, zápisu věcného práva v pořadí výhrady, jakož i zániku výhrady.

Petr Tégl (na společném snímku vlevo) ocenění převzal na slavnostním galavečeru Právník roku, který se konal na konci května v Praze. „Udělení ceny chápu jako výraz respektu hodnotitelů k mé práci. To mě samozřejmě nesmírně těší, zvlášť pokud zvážím, kolik příspěvků z nejrůznějších oblastí práva je každý rok v Bulletinu advokacie publikováno. Současně jde o závazek nepolevit ve svém úsilí a udržet kvalitativní laťku publikační činnosti minimálně na stejné úrovni i v budoucnu,“ uvedl Petr Tégl, který doposud publikoval na 120 odborných textů domácích i zahraničních.

Redakční rada Bulletinu advokacie udělovala cenu autorovi odborného článků již popáté. Ocenění pojmenovala po dlouholetém šéfredaktorovi bulletinu Václavu Mandákovi.

Zajímavostí je, že před Petrem Téglem ocenění získal jeho nejbližší spolupracovník, kolega z katedry, Filip Melzer. Společně již několik let vedou autorský tým, který pracuje na komentáři k občanskému zákoníku. Jednotlivé svazky se dočkaly velmi kladného přijetí, devátý svazek pak získal Autorskou cenu Společnosti Karlovarské právnické dny za nejlepší právnickou publikaci roku 2018.

Petr Tégl

V roce 2016 habilitoval na PF UP v oboru občanské právo.

Působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners.

Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, členem pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro legislativu, členem komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku, lektorem Justiční akademie ČR a SR, členem sekce pro právo soukromé České advokátní komory.

[odkaz na zdroj]

Z rozbouřené Moravy jsme zachránili 10 vodáků

Dvě skupiny vodáků jsme zachránili v sobotu 22. června vpodvečer u Mladče (OL), když se převrátili s kánoemi při splouvání řeky Moravy. Po...

Dočasné uzavření kanceláře hřbitova

Od 24. června do 4. července 2024 bude kancelář na hřbitově uzavřena z důvodu dovolené. Následují státní svátky 5. a 6....

Neuteklo vám?

Téma týdne 25/2024

V posledních letech se olomoucké radnici daří investovat do oprav komunikací zhruba sto milionů korun ročně. Letos město do zlepšení infrastruktur investuje rekordních 130 milionů. To zahrnuje nejen rozsáhlé...

V Olomouci se třídil komunální odpad

Před budovou Krajského úřadu v Olomouci proběhl rozbor komunálního odpadu. Cílem akce bylo ukázat dětem, jak...

Za dopravní nehodou byla čivava

Neuhlídala si svoji čivavu. V obci Písečná na Jesenicku 19ženě utekl malý pejsek přes cestu na...

Téma týdne 25/2024

V posledních letech se olomoucké radnici daří investovat do oprav komunikací zhruba sto milionů korun ročně....

Otevřená radnice 25/2024

V Otevřené radnici se budeme věnovat historické tramvaji č. 16, klenotu města. Budou ji moct Olomoučané...