Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

24.4 C
Olomouc
24.4 C
Prostějov
22.9 C
Přerov
20.5 C
Šumperk
19 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobrý večer.

Právnická fakulta podepsala Memorandum o spolupráci s Nejvyšším soudem

Právnická fakulta získala dalšího silného partnera. Nově bude úzce spolupracovat s Nejvyšší soudem (NS). Zástupci obou institucí podepsali memorandum, od něhož si slibují častější vzájemnou zpětnou vazbu, reciproční účast na odborných akcích a projektech nebo lepší propojení teorie s praxí.

U společného stolu se v Brně na konci června sešli Václav Stehlík, děkan olomoucké právnické fakulty, a Petr Angyalossy, předseda NS. Oba jsou přesvědčeni, že vzájemná spolupráce může přispět k rozvoji kvalitního právního vzdělávání, právní vědy, ke kultivaci právního prostředí i odborného zázemí pro kvalitní rozhodovací praxi soudů.

„Formalizování spolupráce s Nejvyšším soudem vnímám jako symbolické spojení právní praxe s právní vědou a pedagogikou. Obě sféry se navzájem potřebují a mají si co nabídnout ve snaze o kultivaci českého právního prostředí. Je to i příležitost pro naše, zejména doktorské studenty a akademiky zapojit se do analytické práce Nejvyššího soudu, současně je to nabídka tomuto orgánu více se zapojit do odborné diskuze na akademické půdě,“ řekl Václav Stehlík, děkan fakulty. Jeho slova doplnil předseda NS. „Vítám například jasně definovanou vzájemnou dohodu o tom, že doktorandské studium na jednotlivých právnických fakultách je možné souběžně spojit s pracovním poměrem u Nejvyššího soudu. Myslím, že se tak naši soudci mohou těšit na nové kvalitní asistenty anebo například poradce,“ upozornil Petr Angyalossy.

V memorandu jsou popsány dvě hlavní oblasti spolupráce. Tou první je zmíněné doktorské studium a souběžný pracovní poměr. V ní je zahrnuta také podpora účasti soudců NS jako externích členů v oborových radách doktorských studijních programů nebo zapojení soudců NS v pozici konzultantů pro doktorandy. Druhou oblastí spolupráce jsou vzdělávací, výzkumné a další aktivity. Počítá se mimo jiné s účastí soudců NS na odborných seminářích či workshopech.

Olomoucká fakulta se stala druhou právnickou fakultou, s níž NS podepsal memorandum. Tou první byla v červnu Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Olomoucké fakultě se tak daří rozšiřovat okruh svých partnerů. Spolupracuje již například s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Kanceláří vládního zmocněnce pro lidská práva, Justiční akademií, Insolvenčním servisem, Nadací Sirius, Charitou Olomouc nebo advokátními kancelářemi HAVEL & PARTNERS, Arrows či Ernst & Young.

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další vlastní obce a města. V Prostějově se nyní rýsuje projekt výstavby nového takového...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...