Přeložit náš web

Pá, 8. 12. 2023.

Svátek má Květoslava.

-1.3 C
Olomouc
-1.1 C
Prostějov
-0.3 C
Přerov
-0.4 C
Šumperk
-0.1 C
Jeseník
Pátek, 8. prosince 2023.

Svátek má Květoslava.  Dobré odpoledne.

Podzim v rámci oslav univerzity nabízí besedy, přednášky i nové knihy

Bohatý doprovodný program k výstavám Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773 a Symboly moudrosti, třináct žezel olomoucké univerzity připravilo na podzim pro návštěvníky Vlastivědné muzeum v Olomouci spolu s Univerzitou Palackého.

Program doprovází dvě výstavy k letošnímu výročí univerzity, která si připomíná 450. let založení olomouckého vysokého učení (psali jsme podrobně zde). Besedy, uvedení nových knih, workshopy i přednášky, to vše je spojeno po celý podzim s motivem naší univerzity.

Už minulý týden se mohli v rámci rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio zájemci seznámit s knihou Splín arcibiskupa Kohna, kterou napsal Jiří Kamen, absolvent FF UP, rozhlasový redaktor a spisovatel.

Svůj nový román vydaný v nakladatelství Argo věnoval kontroverzní osobnosti 7. olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna (1845–1915), který se pokoušel o znovuzaložení olomoucké univerzity a ve své závěti univerzitě odkázal značný finanční obnos.

Z knihy ve Vlastivědném muzeu četl herec Igor Bareš, večer připravil režisér Michal Bureš.

Beseda o slovácké mládeži na studiích v Olomouci

Jak se chodívalo do Olomouce studovat, jaký byl vztah hanáckého a slováckého venkova ke vzdělání a jaký statut měli dříve studenti olomoucké univerzity? To vše se dozví příchozí na besedě, na které budou debatovat prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti UP Andrea Hanáčková a etnograf a historik Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Kdy a kde: 9. listopadu, 17.00, VMO, Radeckého sál

Slavnostní představení druhého svazku edice olomoucké univerzitní matriky

Největším pokladem každé univerzity jsou plody její práce – její vzdělaní absolventi. Olomoucká univerzita patří navzdory svým bouřlivým dějinám k těm vysokým učením, které tyto plody uchovávaly v paměti, vedly matriky svých posluchačů a předaly tak tento poklad budoucnosti. Po pečlivé edici části nejstarší matriky olomoucké univerzity z let 1576 (resp. 1590) až 1651, kterou připravila k vydání Libuše Spáčilová a Vladimír Spáčil v roce 2016, bylo nyní díky úsilí stejného autorského páru připraveno pokračování, zachycující léta 1652–1729.

Tzv. Matricula academiae Olomucensis podává svědectví o období největšího rozkvětu univerzity v jejím jezuitském období. Po devastující švédské okupaci, během níž byla univerzita dokonce nucena v letech 1642–1650 přerušit svou činnost, nastal čas růstu a nadějí. Rukopis, přinášející soupis imatrikulovaných studentů, je tak dokladem početního nárůstu akademické obce v období, které pro univerzitu znamenalo v zásadě nerušený růst nepoznamenaný zásahy státu, období, v němž se rozšířily prostory univerzity, vznikl Starý konvikt, barokní budova univerzity, seminář sv. Františka Xaverského i kostel Panny Marie Sněžné. Matrika se stala svědkem „zlatého věku“ jezuitského olomouckého učení.

Pokračování edice olomoucké univerzity je tak nesmírně cenným příspěvkem k oslavám výročí a její vydání představíme veřejnosti za účasti dvojice editorů a zástupců Vydavatelství UP.

Kdy a kde: 13. listopadu, 17.00, VMO

Zážitkový workshop pro základní školy

Žáci a žákyně se ocitnou v roli historiků a budou zkoumat písemné, obrazové a hmotné prameny a pomocí své práce řešit otázky související s dějinami jezuitů a vzdělávání v Olomouci. Workshop vychází z badatelského pojetí výuky dějepisu. Připravují jej a realizují studenti a studentky učitelství dějepisu pod vedením vyučujících z katedry historie FF UP. Workshopy pro vybrané ZŠ a SŠ proběhnou v pondělí 13. a 20. listopadu. Po jejich ukončení budou vytvořené pracovní listy volně k dispozici pro návštěvníky VMO.

Kdy a kde: 13. a 20. listopadu, 17.00, VMO, sál Václava III.

Přednáška o studentském životě na staré olomoucké univerzitě

I když barokní areál spojený s jezuitskými školami je stále charakteristickou dominantou Olomouce a zčásti dnes znovu slouží univerzitě, náplň a způsob tehdejší výuky je diametrálně odlišný. Přednáška doprovázená fotografiemi dokumentů i obrazového materiálu se pokusí přiblížit formu, průběh a obsah studia na olomouckém učení. Bude zde prezentován nejen ideální stav, ukotvený v řeholi, konstitucích a pravidlech, ale také běžné dny, zachycené v denících představených či vzpomínkách studentů, z nichž jeden byl i slavný historik Bohuslav Balbín.

Pozornost bude věnována nejen vzorným a úspěšným posluchačům, ale i žákům darebákům, kteří vyvolávali konflikty mezi sebou i s olomouckými měšťany a nezřídka skončili v univerzitním vězení.

Kdy a kde: 30. listopadu, 17.00, VMO, Radeckého sál, přednáší Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Podcastová série Jezuitská Olomouc

Chcete se v klidu a pohodlí zaposlouchat do historie naší univerzity? Není nic snazšího. Stačí si pustit podcastovou sérii Jezuitská Olomouc. K přehrání je na webu www.450.upol.cz a v aplikaci Spotify Podcasty Univerzity Palackého.

V roce 1573 v Olomouci založené vysoké učení bylo po dvě stě roků formováno jezuitským řádem. Soužití jezuitů s jinými olomouckými řeholníky i studentů se zdejšími měšťany vnášelo určitou dynamiku do života i do výsledné podoby městského organismu. Univerzita měla své podporovatele, dobrodince a ochránce, jakož i své nepřátele či oponenty. Vždy byla prostředím generujícím názorovou pestrost a do značné míry již od svého počátku přesahovala regionální rámec hlavního moravského města, jakož i celé země. Dodnes existující budovy někdejší jezuitské univerzity v čele s kostelem Panny Marie Sněžné jsou stále viditelnými kulisami, v nichž se odehrávaly všední i nevšední příběhy tvořící olomouckou historii.

Oslavy letošního čtyřstého výročí přenesení ostatků křesťanské mučednice svaté Pavlíny, ochránkyně Olomouce a patronky proti moru, dokládají, že ne všechny tradice pěstované na půdě staré univerzity odvál čas. Jak univerzita proměnila město? A co Olomouc na oplátku vetknula univerzitě? Nejen na tyto, ale i na mnohé další otázky z historie druhé nejstarší univerzity v českých zemích se budou snažit najít odpověď hosté podcastové série Jezuitská Olomouc. Moderuje PhDr. Filip Hradil.

Read More

Žijí mezi námi

Sál Kulturního klubu DUHA hostí již 14. ročník akce Žijí mezi námi s podtitulem "Být jiný není překážka". Read More

Neuteklo vám?

00:05:05

Otevřená radnice 49/2023

Uvažuje město Olomouc o tom, že by zlepšila propojení ulic Edvarda Beneše a Politických vězňů? A jak se nová parkovací politika dotkne lidí se zdravotním postižením? Na to odpoví...
00:02:32

Hledáte program na zimu? Udělejte si výlet na Hanou!

Vánoční trhy, vánoce na hradech a zámcích, ale také třeba ledové plochy ve městech a obcích...
00:00:29

Pevnost poznání učí hrou. Nově i děti se zdravotním postižením

Pevnost poznání, interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci, se nově otevírá školákům se zdravotním postižením....
00:05:28

Téma týdne 49/2023

Na dvou místech v Olomouci se v těchto dnech objevily dvě dodávky se speciální aparaturou. V...
00:05:05

Otevřená radnice 49/2023

Uvažuje město Olomouc o tom, že by zlepšila propojení ulic Edvarda Beneše a Politických vězňů? A...