Přeložit náš web

Pá, 22. 9. 2023.

Svátek má Darina.

15.6 C
Olomouc
15.9 C
Prostějov
16.3 C
Přerov
16.8 C
Šumperk
16.1 C
Jeseník
Pátek, 22. září 2023.

Svátek má Darina.  Dobré ráno.

Počet obyvatel v kraji klesl o 2305 osob

K 30. září 2021 žilo v Olomouckém kraji 628,2 tis. obyvatel. Od počátku roku jejich počet klesl o 2 305 osob. Trend postupného snižování stavu krajské populace byl v průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zachován. Důvodem byl souběh přirozeného úbytku i úbytku obyvatel stěhováním. Meziročně se snížil počet živě narozených dětí a zvýšil počet zemřelých. Uzavřeno bylo více sňatků a méně rozvodů. Migrační saldo zůstalo záporné.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 9. 2021 v Olomouckém kraji 628 217 obyvatel. V porovnání se stavem k 1. 1. 2021 byl jejich počet nižší o 2 305 osob, tj. o 4,9 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Olomoucký kraj se tím zařadil k většině krajů České republiky, ve kterých počet obyvatel poklesl. Opačný trend zaznamenal pouze kraj Středočeský a Jihomoravský. V rámci Olomouckého kraje nastalo relativně nejvýraznější snížení v okrese Jeseník. Vlivem přirozeného úbytku a úbytku stěhováním zde v přepočtu na 1 000 obyvatel došlo k poklesu o 15,6 osob. Souběh záporné přirozené měny a záporné migrace charakterizoval také okresy Přerov, Šumperk a Olomouc. Počet obyvatel klesl ve všech pěti okresech v Olomouckém kraji.

K poslednímu zářijovému dni žilo v kraji 320 944 žen (tj. 51,1 % z celku) a 307 273 mužů. Nejvyšší podíly žen byly zjištěny v populaci okresů Olomouc (51,3 %) a Prostějov (51,2 %).

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých byl v Olomouckém kraji záporný a činil −1 254 osob. V relativním přepočtu dosáhl hodnoty −2,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 7. nejnižší hodnotě mezi 14 kraji. Zatímco počet živě narozených dětí se meziročně snížil, počet zemřelých se naopak zvýšil. Především díky meziročně zvýšenému počtu úmrtí nezaznamenal kladnou přirozenou měnu obyvatel žádný okres v kraji. Převaha zemřelých nad živě narozenými charakterizovala okresy Přerov (−363 osob), Prostějov (−289 osob), Šumperk (−251 osob), Jeseník (−190 osob) i Olomouc (−161 osob).

Krajský stav populace se snížil také vlivem stěhování. Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých činil −1 051 osob. V relativním pohledu dosáhl hodnoty −2,2 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 10. nejnižší hodnotě v České republice. Záporné migrační saldo bylo sledováno v okresech Olomouc (−382 osob), Přerov (−349 osob), Jeseník (−249 osob) a Šumperk (−180 osob). Opačný jev se týkal pouze okresu Prostějov (+109 osob).

Během prvních devíti měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 4 875 dětí. Absolutně nejvíce z nich přišlo na svět v nejrozlehlejším a nejlidnatějším okrese Olomouc (40,9 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených v okrese Olomouc (11,3 dětí na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Jeseník (9,3 dětí na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 10,4 živě narozených dětí, což byla 8. nejvyšší porodnost v zemi. Republikový průměr dosáhl hodnoty 10,6 živě narozených na 1 000 obyvatel.

Ze 4 875 živě narozených bylo 2 438 chlapců a 2 437 dívek. Nejvíce dětí bylo prvorozených (47,9 %) a druhorozených (38,2 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 675 dětí (tj. 13,8 %). Nejvyšší podíl prvorozenců byl zaznamenán v okrese Jeseník (52,3 %) a nejvyšší podíl druhorozenců v okrese Olomouc (41,5 %). Podíl dětí narozených mimo manželství byl mírně nad padesátiprocentní hranici a činil 50,6 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených provdaným maminkám charakterizovala v kraji pouze okres Olomouc (52,8 %).
V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 zemřelo v Olomouckém kraji 6 129 obyvatel. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel 13,0 osob. Tato hodnota byla 8. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost byla na území kraje sledována v okresech Jeseník (16,0 ‰), Přerov (13,7 ‰) a Prostějov (13,6 ‰). Nejnižší byla v okrese Olomouc (12,2 ‰), který je charakterizován průměrně nejmladší populací v kraji. V celkovém úhrnu zemřelo 3 217 mužů (tj. 52,5 % z celku) a 2 912 žen. Celkem 43,3 % zemřelých bylo ve věku 80 a více let. Hodnoty kojenecké (3,1 ‰) i novorozenecké úmrtnosti (2,3 ‰) byly vyšší než republikový průměr (2,1 ‰, resp. 1,4 ‰). V kraji zemřelo 15 dětí do 1 roku, z toho 11 dětí zemřelo do 28 dnů po svém narození.

Od ledna do září letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 2 391 sňatků. V relativním přepočtu se uskutečnilo 5,1 svateb na 1 000 obyvatel, což bylo sice více než v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (4,8 ‰), ale méně než v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (6,0 ‰). V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Přerov (5,3 ‰) a nejnižší v okrese Prostějov (4,8 ‰). Republikový průměr činil 4,9 svateb na 1 000 obyvatel. V Olomouckém kraji bylo uzavřeno 1 633 sňatků (tj. 68,3 % z celku), během kterých vstoupili oba snoubenci do svazku manželského poprvé.

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 rozhodnutí o 918 rozvodech. To odpovídalo 2,0 rozvodům na 1 000 obyvatel, což souhlasilo s republikovým průměrem. Nejvyšší rozvodovost charakterizovala okres Prostějov (2,1 ‰), naopak nejnižší rozvodovost náležela okresu Jeseník (1,8 ‰). Většina rozvodů byla první v pořadí, a to jak pro muže (83,8 %), tak pro ženy (85,7 %). V 575 případech byla rozvedena manželství s nezletilými dětmi (tj. 62,6 % z celkového počtu).
Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 přistěhovalo a úředně přihlásilo 3 911 obyvatel (tj. 8,3 osob na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (50,3 %). Absolutně nejvíce obyvatel se z ostatních okresů a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (2 231 osob). Nejméně obyvatel se přistěhovalo do okresu Jeseník (397 osob). V relativním pohledu byl nejvyšší počet přistěhovalých v okrese Prostějov (14,4 osob na 1 000 obyvatel), naopak relativně nejméně osob se opět přistěhovalo do okresu Šumperk (9,2 osob na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště na území Olomouckého kraje změnilo od ledna do září celkem 7 916 obyvatel, tj. více než ve stejném období předchozího roku.

Z Olomouckého kraje se během 1. až 3. čtvrtletí 2021 vystěhovalo a úředně odhlásilo 4 962 osob (tj. 10,5 osob na 1 000 obyvatel). Absolutně nejvíce obyvatel se do ostatních okresů a zahraničí vystěhovalo z okresu Olomouc (2 613 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Jeseník, kde z 1 000 obyvatel odešlo v průměru 23,0 osob.

Rekonstrukce kina jede podle plánu

Rekonstrukce kina Oko, týkající se prostor druhého nadzemního podlaží, střechy a fasády, je v plném proudu. Na řadu přichází realizace nové střechy,...

Hanáckého pilaře ovládl hasič z Vysočiny, bronz zůstal v Olomouci

Tradiční hasičská soutěž Hanácké pilař 2023 zná své vítěze. Titul letos putuje na Vysočinu. Profesionální i dobrovolní hasiči v klání poměřili svou...

Neuteklo vám?

00:05:27

Otevřená radnice 38/2023

Půjde pro jeden z domů na Masarykově třídě zajistit kontejnery na tříděný odpad? A je v okolí olomouckého hlavního vlakového nádraží dostatek bezpečných míst, kam můžou lidé uschovat svá...
00:02:28

Olomouc opravuje sto let starou unikátní hrobku českého vlastence a mecenáše

Asi nejvýraznější dominantou hřbitova na Nových Sadech v Olomouci je neorománská hrobka z počátku dvacátého století....
00:00:30

Dožínky Olomouckého kraje se vrátily do Náměště na Hané

V Náměšti na Hané si připomněli tradici konce žní festivalem. Dožínky Olomouckého kraje, které se sem...
00:05:27

Otevřená radnice 38/2023

Půjde pro jeden z domů na Masarykově třídě zajistit kontejnery na tříděný odpad? A je v...
00:06:45

Kraj zblízka 38/2023

První reportáž v Kraji zblízka bude věnována železniční dopravě. Olomoucký kraj chce totiž zásadně zlepšit dopravní...