Přeložit náš web

Út, 16. 4. 2024.

Svátek má Irena.

6.5 C
Olomouc
7.2 C
Prostějov
7.4 C
Přerov
4.8 C
Šumperk
2.3 C
Jeseník
Úterý, 16. dubna 2024.

Svátek má Irena.  Dobré ráno.

Počet obyvatel v kraji klesl o 2305 osob

K 30. září 2021 žilo v Olomouckém kraji 628,2 tis. obyvatel. Od počátku roku jejich počet klesl o 2 305 osob. Trend postupného snižování stavu krajské populace byl v průběhu 1. až 3. čtvrtletí letošního roku zachován. Důvodem byl souběh přirozeného úbytku i úbytku obyvatel stěhováním. Meziročně se snížil počet živě narozených dětí a zvýšil počet zemřelých. Uzavřeno bylo více sňatků a méně rozvodů. Migrační saldo zůstalo záporné.

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 9. 2021 v Olomouckém kraji 628 217 obyvatel. V porovnání se stavem k 1. 1. 2021 byl jejich počet nižší o 2 305 osob, tj. o 4,9 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Olomoucký kraj se tím zařadil k většině krajů České republiky, ve kterých počet obyvatel poklesl. Opačný trend zaznamenal pouze kraj Středočeský a Jihomoravský. V rámci Olomouckého kraje nastalo relativně nejvýraznější snížení v okrese Jeseník. Vlivem přirozeného úbytku a úbytku stěhováním zde v přepočtu na 1 000 obyvatel došlo k poklesu o 15,6 osob. Souběh záporné přirozené měny a záporné migrace charakterizoval také okresy Přerov, Šumperk a Olomouc. Počet obyvatel klesl ve všech pěti okresech v Olomouckém kraji.

K poslednímu zářijovému dni žilo v kraji 320 944 žen (tj. 51,1 % z celku) a 307 273 mužů. Nejvyšší podíly žen byly zjištěny v populaci okresů Olomouc (51,3 %) a Prostějov (51,2 %).

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých byl v Olomouckém kraji záporný a činil −1 254 osob. V relativním přepočtu dosáhl hodnoty −2,7 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 7. nejnižší hodnotě mezi 14 kraji. Zatímco počet živě narozených dětí se meziročně snížil, počet zemřelých se naopak zvýšil. Především díky meziročně zvýšenému počtu úmrtí nezaznamenal kladnou přirozenou měnu obyvatel žádný okres v kraji. Převaha zemřelých nad živě narozenými charakterizovala okresy Přerov (−363 osob), Prostějov (−289 osob), Šumperk (−251 osob), Jeseník (−190 osob) i Olomouc (−161 osob).

Krajský stav populace se snížil také vlivem stěhování. Rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých činil −1 051 osob. V relativním pohledu dosáhl hodnoty −2,2 osob na 1 000 obyvatel středního stavu, což odpovídalo 10. nejnižší hodnotě v České republice. Záporné migrační saldo bylo sledováno v okresech Olomouc (−382 osob), Přerov (−349 osob), Jeseník (−249 osob) a Šumperk (−180 osob). Opačný jev se týkal pouze okresu Prostějov (+109 osob).

Během prvních devíti měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 4 875 dětí. Absolutně nejvíce z nich přišlo na svět v nejrozlehlejším a nejlidnatějším okrese Olomouc (40,9 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených v okrese Olomouc (11,3 dětí na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Jeseník (9,3 dětí na 1 000 obyvatel). V celém kraji připadalo na 1 000 obyvatel 10,4 živě narozených dětí, což byla 8. nejvyšší porodnost v zemi. Republikový průměr dosáhl hodnoty 10,6 živě narozených na 1 000 obyvatel.

Ze 4 875 živě narozených bylo 2 438 chlapců a 2 437 dívek. Nejvíce dětí bylo prvorozených (47,9 %) a druhorozených (38,2 %). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 675 dětí (tj. 13,8 %). Nejvyšší podíl prvorozenců byl zaznamenán v okrese Jeseník (52,3 %) a nejvyšší podíl druhorozenců v okrese Olomouc (41,5 %). Podíl dětí narozených mimo manželství byl mírně nad padesátiprocentní hranici a činil 50,6 %. Nadpoloviční převaha dětí narozených provdaným maminkám charakterizovala v kraji pouze okres Olomouc (52,8 %).
V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 zemřelo v Olomouckém kraji 6 129 obyvatel. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel 13,0 osob. Tato hodnota byla 8. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost byla na území kraje sledována v okresech Jeseník (16,0 ‰), Přerov (13,7 ‰) a Prostějov (13,6 ‰). Nejnižší byla v okrese Olomouc (12,2 ‰), který je charakterizován průměrně nejmladší populací v kraji. V celkovém úhrnu zemřelo 3 217 mužů (tj. 52,5 % z celku) a 2 912 žen. Celkem 43,3 % zemřelých bylo ve věku 80 a více let. Hodnoty kojenecké (3,1 ‰) i novorozenecké úmrtnosti (2,3 ‰) byly vyšší než republikový průměr (2,1 ‰, resp. 1,4 ‰). V kraji zemřelo 15 dětí do 1 roku, z toho 11 dětí zemřelo do 28 dnů po svém narození.

Od ledna do září letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 2 391 sňatků. V relativním přepočtu se uskutečnilo 5,1 svateb na 1 000 obyvatel, což bylo sice více než v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (4,8 ‰), ale méně než v 1. až 3. čtvrtletí 2019 (6,0 ‰). V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Přerov (5,3 ‰) a nejnižší v okrese Prostějov (4,8 ‰). Republikový průměr činil 4,9 svateb na 1 000 obyvatel. V Olomouckém kraji bylo uzavřeno 1 633 sňatků (tj. 68,3 % z celku), během kterých vstoupili oba snoubenci do svazku manželského poprvé.

Podle předběžných údajů vydaly věcně příslušné soudy v kraji v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 rozhodnutí o 918 rozvodech. To odpovídalo 2,0 rozvodům na 1 000 obyvatel, což souhlasilo s republikovým průměrem. Nejvyšší rozvodovost charakterizovala okres Prostějov (2,1 ‰), naopak nejnižší rozvodovost náležela okresu Jeseník (1,8 ‰). Většina rozvodů byla první v pořadí, a to jak pro muže (83,8 %), tak pro ženy (85,7 %). V 575 případech byla rozvedena manželství s nezletilými dětmi (tj. 62,6 % z celkového počtu).
Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2021 přistěhovalo a úředně přihlásilo 3 911 obyvatel (tj. 8,3 osob na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (50,3 %). Absolutně nejvíce obyvatel se z ostatních okresů a z ciziny přistěhovalo do okresu Olomouc (2 231 osob). Nejméně obyvatel se přistěhovalo do okresu Jeseník (397 osob). V relativním pohledu byl nejvyšší počet přistěhovalých v okrese Prostějov (14,4 osob na 1 000 obyvatel), naopak relativně nejméně osob se opět přistěhovalo do okresu Šumperk (9,2 osob na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště na území Olomouckého kraje změnilo od ledna do září celkem 7 916 obyvatel, tj. více než ve stejném období předchozího roku.

Z Olomouckého kraje se během 1. až 3. čtvrtletí 2021 vystěhovalo a úředně odhlásilo 4 962 osob (tj. 10,5 osob na 1 000 obyvatel). Absolutně nejvíce obyvatel se do ostatních okresů a zahraničí vystěhovalo z okresu Olomouc (2 613 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Jeseník, kde z 1 000 obyvatel odešlo v průměru 23,0 osob.

UZAVÍRKA SILNICE V HANUŠOVICÍCH

V pondělí 22. dubna začne v Hanušovicích dlouho očekávaná oprava silnice č. II/369. Z toho důvodu dojde k úplné uzavírce tohoto frekventovaného...

Jednání Zastupitelstva města Prostějova

se uskuteční v úterý 23. 4. 2024 od 10:00 v jednací síni prostějovské radnice. Read More

Neuteklo vám?

00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc v následujících letech zrevitalizovat prostor náměstí Hrdinů? Na tyto otázky najdete odpověď v dalším...
00:02:23

Prostějovská tržnice je srovnaná se zemí. Vyroste zde parkoviště

Prostějovská městská tržnice z osmdesátých let na rohu Kostelní a Uprkovy ulice je ve fázi bourání....
00:00:28

Olomouc je 4. nejlepší v bezpečnosti silnic. Nejhorší jsou Hranice, Litovel nebo Přerov

Olomouc je mezi krajskými městy v Česku čtvrtá nejlepší v bezpečnosti silnic. Během loňského roku se...
00:05:11

Téma týdne 15/2024

Rada města Olomouce schválila zadání studie, která ukáže, jak řešit celkovou rekonstrukci tramvajové trati v Hodolanech....
00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc...