Přeložit náš web

Út, 23. 7. 2024.

Svátek má Libor.

20.8 C
Olomouc
20.6 C
Prostějov
21.1 C
Přerov
19.1 C
Šumperk
17.8 C
Jeseník
Úterý, 23. července 2024.

Svátek má Libor.  Dobré ráno.

Pedagogická fakulta má schválený rozpočet na rok 2024

Na svém posledním jednání před letními prázdninami schválil Akademický senát Pedagogické fakulty UP rozpočet pro letošní rok. Po odvodech ve prospěch centrálních jednotek UP a po mezifakultním vyrovnání bude fakulta hospodařit s více než 224 miliony korun. S ohledem na napjatou rozpočtovou situaci některé studijní  programy uchazečům v akademickém roce 2025/2025 nenabídne.

Velkou část z jednání Akademického senátu PdF UP věnovali jeho senátoři a senátorky hospodaření fakulty. Ještě před debatou o návrhu rozpočtu na letošní rok schválili Metodiku dělení příspěvku a dotací PdF UP pro rok 2024, a to ve znění po jednání ekonomické komise. Ve znění po vypořádání pozměňovacích návrhů schválili i Výroční zprávu o činnosti a hospodaření PdF UP za rok 2023.

Všechny předložené dokumenty představil senátu PdF UP děkan této fakulty Vojtech Regec. Uvedl, že navržený rozpočet fakulty pro rok 2024 vychází z přijaté metodiky, a že jeho základní rámec sleduje jako kterýkoliv předchozí rok rozpočtový okruh I (především ukazatele A+K) a oblast institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (tzv. ukazatel DKRVO).  

„Většina nákladů rozpočtu PdF UP tvoří mandatorní výdaje, jde o náklady na provoz jednotlivých budov a zvýšené náklady na mzdy. Ty souvisejí s navýšením mzdových tarifů, které vyplývají z nového Vnitřního mzdového předpisu UP,“ uvedl Vojtech Regec. Fakultní rozpočet představil jako vyrovnaný, ve srovnání s rokem 2023 je o 11,4 milionu korun vyšší. „Z navýšené částky fakulta alokuje 8,8 milionu jednotlivým katedrám a ústavům. Je to víc než loni, jsem si ale vědom, že většinu z těchto financí pojmou zvýšené mzdové tarify,“ dodal.

Méně finančních prostředků letos PdF UP získala v ukazateli P, jde o kategorii financí, jejímž prostřednictvím MŠMT ČR kompenzuje pedagogickým fakultám konkurenceschopnost vůči regionálnímu školství. Naopak zhruba o 5 milionů si polepšila v ukazateli K, a to díky tomu, že se jí podařilo nastartovat po pandemii covid-19 utlumené mobility. Ze slov děkana také vyplynulo, že fakulta mírně posiluje i kategorii vědy a výzkumu a že podporuje také katedry, jejichž výkon je vázán na ukazatel RUV (uměleckou činnost). V tomto smyslu Vojtech Regec uvedl, že PdF UP má velmi kvalitní umělecké výstupy, mezi neuměleckými školami připravující učitele zaujímá dlouhodobě druhé místo. 

„Ve srovnání s rokem 2023 je stávající rozpočet o něco vyšší než minulý. Je to i proto, že se Univerzita Palackého rozhodla pokrýt z letošních výnosových úroků část provozu v centrálních jednotkách UP. I proto je náš odvod do těchto jednotek univerzity meziročně nižší,“ doplnil děkan PdF UP. 

Podle něj však fakulta nadále čelí dlouholetým problémům, které stávající rozpočtový rámec neumožňuje řešit.

„I podle nezávislých analýz MŠMT máme výrazně méně pedagogů, a to i ve srovnání s jinými pedagogickými fakultami, než by bylo potřebné pro zachování alespoň průměrného ukazatele poměru pedagogů na počet studentů. Dopady na výukovou zátěž a podmínky vědecké činnosti a souvisejícího kariérního růstu jsou pak zřejmé,“ zmínil a dodal, že fakulta sice na jedné straně vychází vstříc požadavkům praxe a její obory připravují pedagogy v rozhodujících studijních programech, na straně druhé její rozpočtová situace nutí vedení fakulty některé programy neotevírat.

„V příštím roce neotevřeme programy Speciální pedagogika se zaměřením na rozvoj zrakových funkcí (bakalářské studium) a Učitelství zdravotně-preventivních předmětů pro střední a vyšší odborné školy (navazující magisterské studium) v prezenční formě a bakalářské studium Sociální pedagogiky v kombinované formě,“ uzavřel Vojtech Regec.

V roce 2024 představuje celková částka východiskového rozpočtu Pedagogické fakulty UP před odvodem na centrální jednotky UP a před mezifakultním vyrovnáním 255 973 634 korun. Odvod ve prospěch CJ UP byl v roce 2024 stanoven a schválen AS UP ve výši 29 796 041 korun. Základní alokace pro Pedagogickou fakultu UP po odvodech a mezifakultním vyrovnání činí pro rok 2024 tedy částku 224 242 691 korun. Před jednáním v AS PdF UP se fakultnímu rozpočtu věnovala také jeho ekonomická komise, která ve svém závěru předložený dokument doporučila schválit. AS PdF UP jej po krátké diskuzi schválil všemi přítomnými hlasy.

Read More

Ema Berková vicemistryní Evropy

Ema Berková z TJ Šumperk zaznamenala velký úspěch na Mistrovství Evropy v atletice do 18 let, které se konalo o uplynulém...

Jednotka z Černé Vody převzala velitelský vůz. Pomůže se zásahy na trailech

Velitelský vůz jsme v těchto dnech předali do užívání jednotce sboru dobrovolných hasičů  v Černé Vodě na Jesenicku. Klíče od Mitsubishi L200 převzal...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

Nové opičí přírůstky v olomoucké zoo

Tlupa makaků červenolících, kteří v olomoucké zoo obývají průchozí výběh s visutou lávkou dlouhou dvaačtyřicet metrů...

Pozor na letní úrazy! Horská služba už má letos za sebou přes 1200...

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi se bohužel pojí i letní úrazy. Horská služba...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...