Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Út, 29. 11. 2022.

Svátek má Zina.

CzechEnglishPolishUkrainian
3.5 C
Olomouc
3.4 C
Prostějov
4.1 C
Přerov
2 C
Šumperk
2.6 C
Jeseník
Úterý, 29. listopadu 2022.

Svátek má Zina.  Dobré odpoledne.

Olomoučtí vědci zkoumají, zda i semena mají „Achillovu patu“

Domestikace planě rostoucího hrachu sice zvýšila jeho užitnou hodnotu pro člověka, na druhou stranu ale měla nepříznivý dopad na odolnost semen proti nepříznivým vnějším vlivům. Při domestikaci totiž byla výrazně oslabena funkce enzymu polyfenoloxidasy (PPO) v osemení hrachu. Tento enzym přitom hraje důležitou roli při ochraně semene hrachu i jeho dormanci, tedy schopnosti vyčkat v klidovém stavu na vnější signál spouštějící klíčení. Gen kódující enzym PPO, který je typický právě pro planě rostoucí hrách a naopak nefunkční u domestikovaných variant, identifikovala skupina vědců vedená Petrem Smýkalem z katedry botaniky přírodovědecké fakulty. Výsledky společného výzkumu publikoval prestižní časopis New Phytologist.

„S kolegy z katedry analytické chemie, katedry biochemie a dalšími pracovišti se nám společnými silami podařilo odhalit funkci tohoto unikátního genu a enzymu. Získaná data ukazují, že jak množství transkriptu, proteinu i enzymová aktivita PPO jsou vyšší v osemení planých hrachů a naopak snížené u zástupců kulturních hrachů. Ukázala se souvislost funkčnosti genu PPO s oxidací a polymerací fenolických látek v osemení a především s pigmentací pupku semen, což je pozůstatek propojení s mateřskou rostlinou prostřednictvím poutka sloužícího k výživě vyvíjejícího se zárodku,“ uvedl Petr Smýkal.

Přítomnost charakteristických fenolických prekurzorů spolu s dostatečnou aktivitou PPO podle zjištění vědců vedla k tmavému zbarvení pupků semen, což je typické pro plané zástupce hrachu. „Naopak jednonukleotidové inzerce v sekvenci genu PPO vedoucí k jeho nefunkčnosti byla v 75 procentech vzorků kulturního hrachu spojena se světlým zbarvením pupku,“ řekl Petr Smýkal.

Při postupné domestikaci planého hrachu tak podle Petra Smýkala patrně došlo k výběru nefunkční alely PPO genu. Zatím ale není jasné, proč se tak stalo. Jedním z možných vysvětlení je, že výsledné polymerizované fenolické látky patřící mezi tzv. taniny jsou hořké, takže negativně ovlivňují chutnost semen. Preference absence tmavých pigmentů v osemení mohla být také odrazem vlivu lidské kultury upřednostňující bílou barvu jako symbol čistoty.

„Je zajímavé, že nefunkčnost polyfenoloxidasy byla během domestikace preferována opakovaně například u rýže, částečně i ječmene a béru. A to i přesto, že může být spojena s určitou nevýhodou při obraně proti patogenům, jelikož polyfenolické látky jsou úzce spojeny s obranou semen. Naše studie je první svého druhu u bobovitých rostlin a otevřela řadu otázek, které jsou stimulem k dalšímu výzkumu,“ dodal Petr Smýkal.

Poté, co se semena oddělí od mateřské rostliny, musí přežívat v nehostinném vnějším prostředí a vypořádat se s řadou nástrah, mezi které patří zejména nejrůznější skupiny patogenních organismů. V obraně semen hraje zásadní roli jejich obal, tzv. osemení, který obsahuje řadu specifických látek  – především fenolických sloučenin a enzymů. „Podařilo se nám prokázat, že aktivita PPO je nutná pro oxidaci a polymerizaci vybraných fenolických látek v osemení planého hrachu, což se projevuje především pigmentací pupku, který podle nás může představovat „Achillovu patu“ obrany semen,“ shrnul výsledky výzkumu Petr Smýkal.

Pro popis rozdílů v distribuci metabolitů v osemení se vědcům v této studii velmi osvědčily detailní přímé zobrazovací analýzy pomocí vysokorozlišující tandemové hmotnostní spektrometrie. „Techniky a metody pro tyto analýzy se snažíme na našem pracovišti systematicky rozvíjet. Spolupráce se skupinou Petra Smýkala z katedry botaniky je dlouhodobá a vzájemně velmi inspirující,“ podotkl Petr Bednář z katedry analytické chemie.

[odkaz na zdroj]

Jablíčkový betlém Emmy Srncové vyladil adventní Olomouc

Je tam nejen Ježíšek, Panna Marie a svatý Josef, ale i kočka s koťaty, psi, ptáci, zavěšená opice a taky jablíčka....

Kdy byl náš klub založen? Sigmácký kvíz otestoval znalosti soutěžících

Hospodské kvízy jsou ve společnosti velice populární. V pondělí jsme jeden takový uspořádali také ve VIPce na západní tribuně. Téma kvízu nemohlo...

Neuteklo vám?

00:05:54

Šumperk – Živá brána Jeseníků – listopad 2022

Město Šumperk má po volbách nové vedení. Starostou je Miroslav Adámek, místostarosty Eva Kostecká a Karel Hošek. Uvolněnou radní se stala Valerie Hrubá. A mají už rozdělené kompetence.
00:02:20

Přerov bude mít novou autobusovou linku s číslem 108

Přerovskou místní část Předmostí propojí s nádražím nová autobusová linka s číslem 108. Expresní linka začne...
00:00:35

Pravidelní dárce krve obdrželi plakety profesora Janského

Dárci krve obdrželi plakety za jubilejní odběry. Slavnostní oceňování se konalo v Rapotíně na Šumpersku. V...
00:06:31

Kraj zblízka 48/2022

V první reportáži dalšího vydání pořadu Kraj zblízka zamíříme na Uničovsko. Krajská rada se tam setkala...
00:05:30

Téma týdne 47/2022

Fond pomoci olomouckým dětem funguje už šest let. Město jeho prostřednictvím pomáhá rodinám s dětmi s...
Generated by Feedzy