Přeložit náš web

St, 24. 7. 2024.

Svátek má Kristýna.

24 C
Olomouc
25.4 C
Prostějov
22.9 C
Přerov
21.9 C
Šumperk
21.4 C
Jeseník
Středa, 24. července 2024.

Svátek má Kristýna.  Dobrý večer.

Olomoucké právnické dny přilákaly na dvě stě účastníků

Po dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru se na právnickou fakultu vrátila její nejvýznamnější událost v oblasti vědeckého života – mezinárodní konference Olomoucké právnické dny. Její XV. ročník si nenechalo ujít na dvě stě odborníků, především z řad akademiků, mladých vědců, ale i právní praxe.

Dvoudenní setkání začalo v aule fakulty. „Je velmi potěšující, že po období, kdy jsme se scházeli pouze minimálně nebo online, se můžeme setkat fyzicky. Jsem rád, že v obecenstvu vidím známé tváře, ty z vás, kteří pravidelně do Olomouce jezdí, i tváře nové. Což je pro budoucnost naší konference dobrá zpráva,“ řekl Václav Stehlík, děkan právnické fakulty, a přiblížil letošní zaměření úvodní plenární sekce. „Při přípravách jsme oscilovali mezi různými tématy, zejména mezi společensky velice aktuálními, která hýbou právní praxí. Zvažovali jsme lidskoprávní či mezinárodněprávní oblast s ohledem na to, co se děje kolem. Nakonec jsme se rozhodli pro klasiku a zvolili jsme teorii práva. Myslím, že volba byla správná. Protože teorie práva nám má pomáhat řešit problémy v praxi a vytvářet základ k tomu, aby právo v praxi dobře fungovalo,“ dodal děkan.

Plenární sekci naplnily dva odborné příspěvky. Profesor Miloš Večeřa z brněnské právnické fakulty, expert na teorii práva, právní filozofii a sociologii, prezentoval příspěvek s názvem Sceluje, nebo rozděluje právo společnost?. Nestor české právní teorie hovořil o roli práva ve společnosti. Snažil se odpovědět na dvě, jak je sám označil, provokativní otázky: Zda může existovat společnost bez práva a zda může být právo bez společnosti? „Kloním se spíše k závěru, že právo společnost sceluje. Je otázkou, nakolik právo je a bude tuto stále obtížnější integrující sociální funkci plnit, a přitom se dokáže oprostit od politických, ekonomických a dalších vlivů,“ podělil se o názor Miloš Večeřa.

Na něj navázal profesor Tomáš Gábriš, reprezentant nově nastoupivší generace právní teorie z trnavské fakulty. Odborně se věnuje také právní historii, ústavnímu právu, ale například i právu sportovnímu. Svůj příspěvek nazval Právo jako akt? „Boj o právo“ v 21. storočí.

Druhá část konference patřila jednáním v odborných sekcích, těch bylo letos celkem třináct, z toho dvě v angličtině. K těm nejsledovanějším patřily sekce – Dohoda o vině a trestu a další konsensuální formy vyřízení trestních věcí, Právo duševního vlastnictví, Nový stavební zákon – přínos, nebo promarněná příležitost? nebo sekce Reflexe nových institutů OZ v judikatuře vysokých soudů.

Jaromir Kvetoun z University of York si nenechal ujít sekci Current Economic Issues, jejímž garantem byla Jana Bellová z katedry politologie a společenských věd. Na olomoucké fakultě byl poprvé, do konference se zapojil s příspěvkem Taxation & Fairness: A Holistic Perspective. „Motivací účasti byla nejen diseminace mého výzkumu, ale hlavně navázání kontaktů s kolegy z jiných oborů. Jsem pevně přesvědčen, že širší interdisciplinární spolupráce je tou správnou cestou, kterou by se moderní věda a výzkum měly ubírat. Konference byla velice zajímavá, motivační a nabitá pozitivní energií účastníků. Také mne inspirovala k dalšímu prohlubování a rozvíjení nově navázané spolupráce s kolegyní Janou Bellovou v oblasti práva, ekonomie a politologie, kde nyní výhledově připravujeme společné mezinárodní výzkumné projekty a publikační činnost,“ shrnul Jaromir Kvetoun.

Šárka Gondeková se jako praktikující advokát účastní Olomouckých právnických dnů pravidelně. „Chtěla bych vyzdvihnout tradičně příjemnou atmosféru, která je dle mého názoru daná tím, že se konference účastní lidé, které právo baví a kteří se nechtějí smířit s tím, že ‚takhle se to dělá‘. Dvoudenní pobyt mezi těmito lidmi mně nabije baterky pro mou další práci, přičemž podotýkám, že nejde jen o energii, kterou si ze setkání odvážím, ale i o poznatky, jež získám díky odborným příspěvkům přednášejících,“ zhodnotila Šárka Gondeková, která zavítala hned do několika sekcí.

Konferenci Olomoucké právnické dny pořádá PF UP pravidelně, jednou ročně vždy na jaře, již od roku 2006. Původně pod názvem Monseho právnické dny. V roce 2020 se uskutečnila ve velmi okleštěné podobě a jen online, vloni ji epidemie koronaviru zrušila úplně.

Letošní ročník, který se konal 9.–10. června, podpořily jako hlavní partneři advokátní kanceláře ARROWS a HAVEL & PARTNERS.

[odkaz na zdroj]

Stanovisko Magistrátu města Prostějova ke stavu implementace digitalizace stavebního řízení v rámci nového stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Portál stavebníka pro veřejnost a Informační systém stavebního řízení pro úředníky. Oba propojené systémy...

Žádosti o kotlíkové dotace se mohou podávat do konce prázdnin

Do konce prázdnin mohou zájemci podávat žádosti o kotlíkové dotace. Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník domu, bytu či stavby pro...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

V Olomouci na koleje vyjela unikátní tramvaj č. 16

V Olomouci na koleje vyjela unikátní historická tramvaj. Vůz s evidenčním číslem 16 byl vyroben před...

Dny lidové architektury v Cholině

Malebná obec Cholina na Olomoucku, kde žije přes 700 obyvatel, ožila lidovou kulturou. Areál tamní zemědělské...

Otevřená radnice 30/2024

Může město Olomouc spolupracovat s obcí Horka nad Moravou při údržbě a sečení trávy na přírodním...

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se...