Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

28.9 C
Olomouc
29.1 C
Prostějov
29 C
Přerov
28.2 C
Šumperk
28.5 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobré odpoledne.

Novinky (nejen) pro cyklisty na Masarykově třídě

Na Masarykově třídě v Olomouci došlo v rámci opravy mostu přes řeku Moravu a opravě povrchu vozovky k úpravě dopravního značení.

Nově zde byly po obou stranách výše uvedené pozemní komunikace vytvořeny „Piktogramové koridory pro cyklisty“, které jsou na vozovce vyznačeny za pomocí vodorovného dopravního značením  V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty (symbol kola a pod ním jsou dvě šipky udávající směr jízdy). Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel tato vodorovná dopravní značka upozorňuje na skutečnost, že na pozemní komunikaci je zvýšený pohyb cyklistů.

Řidiči motorových vozidel by se měli chovat vůči cyklistům ohleduplně a dbát zvýšené opatrnosti (nepředjíždět v případech, kdy by to bylo nebezpečné a dodržet při předjíždění boční odstup od cyklisty 1,5 metru, …). Toto řešení se používá v místě, kde nelze zřídit vyhrazený jízdní pruh nebo ochranný jízdní pruh pro cyklisty z důvodu nedostatečných šířkových poměrů pozemní komunikace. Z piktogramového koridoru pro cyklisty nevyplývá pro řidiče motorových vozidel žádné omezení nebo zákaz v rámci zastavení a stání vozidla. Je také nutno připomenout, že po Masarykově třídě jezdí tramvaje, kdy pro řidiče vozidel platí ustanovení § 27, odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu vozidel, kde je uvedeno, že v době od 5:00 do 19:00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5m.

Naopak cyklisté by si měli uvědomit, že uvedený piktogram jen upozorňuje na jejich zvýšený pohyb ve vozovce a i oni musí dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zejména se plně věnovat jízdě na jízdním kole a chovat se ohleduplně, …). (Čun)

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další vlastní obce a města. V Prostějově se nyní rýsuje projekt výstavby nového takového...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...