Přeložit náš web

Po, 22. 7. 2024.

Svátek má Magdaléna.

28.8 C
Olomouc
29.7 C
Prostějov
29.3 C
Přerov
29.5 C
Šumperk
28.8 C
Jeseník
Pondělí, 22. července 2024.

Svátek má Magdaléna.  Dobré odpoledne.

Nová hmatová hra pomůže nevidomým a slabozrakým dětem s geometrií i abecedou

Novou didaktickou hmatovou hru, která pomůže nevidomým a slabozrakým dětem pochopit geometrické tvary a také proniknout do tajů abecedy, vytvořili odborníci z katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Úkolem hráče je  pomocí několika modulů ve tvaru rovinných geometrických obrazců sestavit velká písmena abecedy. Jedná se o třetí hmatovou hru, kterou odborníci z katedry experimentální fyziky zkonstruovali. Skládačka je vyráběna pomocí 3D tiskáren.

Herní sada se skládá z 12 modulů, které mají tvar rovnoramenného lichoběžníku, kosodélníku, kosočtverce, rovnostranného trojúhelníku a nekonvexního šestiúhelníku. Modul ve tvaru kosodélníku pak slouží jako hrací plocha. Hrací prvky mají základní barvy spektra – od jasně červené po klidnou modrou a tajemnou fialovou. Na jedné straně jsou opatřeny povrchem, který může hráč díky reliéfní struktuře cítit a pomocí hmatu prozkoumat. „Naše hra je skvělá tím, že spojuje zábavu s učením. Rozvíjí znalosti českého jazyka, přírodních věd i matematiky, a to včetně geometrie. Podporuje rozvoj matematické, jazykové a čtenářské gramotnosti,“ uvedla Jana Slezáková z katedry experimentální fyziky, která se na tvorbě hry podílela.

Děti pomocí hry mohou rozvíjet své zrakové vnímání a zrakovou paměť, což je podle Jany Slezákové ideální způsob, jak posílit jejich mentální schopnosti. „Hra také podporuje jazykové a řečové dovednosti. Barevné moduly pomáhají hráčům pojmenovat geometrické útvary, porozumět abecedě, uvědomit si pojmy hladký a drsný či třídit, řadit a počítat předměty.“

Všechny barevné moduly se vkládají vždy do šablony šedé barvy, která je opatřena vystouplou trojúhelníkovou sítí. Na druhé straně šablony jsou uvedeny názvy barev spektra v Braillově písmu doplněné o hmatové reliéfní znaky, což napomáhá nevidomým a slabozrakým dětem vytvořit si lepší představu a orientaci při skládání do trojúhelníkové sítě.

„Cílem hry je tvorba velkých tiskacích písmen abecedy. Hru mohou využít učitelé přírodovědných předmětů, ale i českého jazyka. Hrací šablona šedé barvy je ve svých rozích opatřena neviditelnými magnety, takže lze vytvořit řetězec několika hracích ploch za sebou. Dítě či hráč tak může například sestavit z více písmen jednoslabičná slova, jako je krk, brk, les, dub, buk, ves, pes či zub,“ řekla Jana Slezáková. Děti se touto hravou formou také naučí správně rozlišovat předpony a předložky či si osvojí některé větné spojky.

Hra je zaměřena především na děti mladšího školního věku, může však sloužit dětem různé znalostní úrovně a věkové kategorie. Hra díky manipulaci s drobnými geometrickými útvary rozvíjí jemnou motoriku. Děti tak mohou trénovat správné úchopy a hmatové vnímání. Tyto dovednosti jsou velmi důležité u nevidomých dětí při prostorové orientaci a získávání informací o okolním světě.

Podle předsedkyně Asociace zrakových terapeutů Veroniky Růžičkové z Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP Olomouc je trojúhelníková hra díky své multifunkčnosti vhodná nejen pro rozvoj hmatových dovedností, ale i prostorových a matematických představ u dětí s těžkým zrakovým postižením a osob později osleplých. Velkou výhodou této pomůcky je podle Veroniky Růžkové její promyšlenost a komplexnost, která hráče učí používat hmat jak v rámci matematických či jazykových představ, tak i představ ohledně barev. Hru je možné využít v prostředí školy, při terapiích i v rámci volnočasových aktivit.

Hmatovou hru také posoudila vedoucí Centra podpory studentů se specifickými pořebami UP Lucie Flekačová. „Paní doktorka hru vnímá jako záležitost, která může posloužit osobám se zrakovým postižením pro rozvoj kognitivních funkcí i hmatového vnímání. Uvádí, že hru lze považovat jako možnou didaktickou pomůcku či obecně pomůcku, která rozvíjí jednak hmatové vnímání, primárně však spojené s rozvojem ostatních vyšších kompenzačních činitelů,“ dodala Jana Slezáková.

Didaktická hmatová hra je vyráběna na několika 3D tiskárnách. „Do hrací desky se v průběhu tisku vkládá hmatová část, která je na spodní straně desky. Tato část je předtištěna a hráčům umožňuje pomocí hmatu identifikovat strukturu s přiřazeným popiskem v Braillově písmu. Následují magnety, které dovolují spojované hrací desky zafixovat k sobě. Díky tomu, že je vše zatisknuté do jednoho kusu, je hrací deska kompaktní a odolná. Následně se tisknou jednotlivé elementy,“ popsal výrobu hmatové hry Petr Novák z katedry experimentální fyziky.

Read More

UZAVÍRKA SILNICE II/445 VE ZLATÝCH HORÁCH

Z důvodu pořádání společensko-kulturní akce „Zlaté dny 2024“ ve Zlatých Horách bude na silnici II/445 nám. Svobody omezen silniční provoz, a...

Vedení města hledá nová řešení rostoucího násilí mezi dětmi a mladými 

Vedení města Šternberka stále intenzivně řeší bezpečnost ve městě. Se zástupci Policie České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj hledali během...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

Nové opičí přírůstky v olomoucké zoo

Tlupa makaků červenolících, kteří v olomoucké zoo obývají průchozí výběh s visutou lávkou dlouhou dvaačtyřicet metrů...

Pozor na letní úrazy! Horská služba už má letos za sebou přes 1200...

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi se bohužel pojí i letní úrazy. Horská služba...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...