Přeložit náš web

Ne, 3. 3. 2024.

Svátek má Kamil.

8.3 C
Olomouc
8.2 C
Prostějov
8.7 C
Přerov
7.9 C
Šumperk
7.3 C
Jeseník
Neděle, 3. března 2024.

Svátek má Kamil.  Dobré ráno.

Navrhněte kandidáty na ochránce práv studentů právnické fakulty, volit se bude na konci února

Právnická fakulta bude podruhé ve své historii volit ochránce práv studentů. Funkci budou vykonávat opět dva akademičtí pracovníci různého pohlaví, které jmenuje děkan po zohlednění výsledků hlasování studentů. Návrhy kandidátů na ochránce z řad akademických pracovníků fakulty lze podávat do 16. února. Elektronické volby se uskuteční na přelomu února a března.

Návrh na kandidáty na ochránce může podat každý člen akademické obce fakulty. Návrhy přijímá Eva Hrudníková, členka volební komise, osobně (budova A, 1. patro, kancelář 2.20), elektronicky (eva.hrudnikova@upol.cz) nebo je lze zanechat v její schránce u vrátnice na budově A. Navrhovatelé mohou využít připravený formulář.

Elektronické hlasování potrvá od 26. února do 1. března a výsledky voleb se akademická obec dozví v následujícím týdnu. Voleb se může zúčastnit student, který je ke dni zahájení hlasování studentem v některém ze studijních programů realizovaných fakultou.

Volby ochránce práv studentů PF UP
elektronická forma 26. února až 1. března 2024

Návrhy na kandidáty
Lze podávat do 16. února 2024 (včetně). Návrhy, podepsané navrhovatelem, přijímá Eva Hrudníková osobně (budova A, 1. patro, kancelář 2.20), elektronicky (eva.hrudnikova@upol.cz) nebo je lze zanechat v její schránce u vrátnice na budově A. Formulář pro navrhování ZDE.

Volební komise
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M. Ph.D. – předsedkyně
Eva Hrudníková
Vojtěch Kalmár

Funkční období vůbec prvních ochránců práv studentů PF UP, Ivany Rabinské a Ondřeje Svačka, začalo v červnu 2022 a je vázáno na funkční období děkana Václava Stehlíka. Za rok a půl řešili sedm podnětů, z toho jeden kolektivní. Drtivá většina souvisela se studijní agendou. „Podněty se řešily v koordinaci se studijním oddělením. V porovnání s jinými fakultami není případů moc a v podstatě nejdou nad rámec studijní agendy,“ shrnul Ondřej Svaček.

Spolu s kolegyní Ivanou Rabinskou se navíc zapojili například do kurzu mediace, absolvovali školení a workshopy, jako bylo setkání Šikana na pracovišti v univerzitním prostředí: Jak ji poznat a řešit, nebo se pravidelně scházeli s ombudsmany z filozofické fakulty. „I díky poznatkům z mediačního tréninku jsme všechny ‚spory‘ vyřešili ke spokojenosti všech zúčastněných stran, za což jsme rádi. Velký dík patří také kolegům z fakulty, kteří zodpovědně reagují na podněty a pomáhají je řešit,“ dodala Ivana Rabinská.

Funkci ochránce práv studentů budou na PF UP opět zastávat dvě osoby různého pohlaví, které po zohlednění výsledků voleb jmenuje děkan. Funkce ochránce je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty, s členstvím v disciplinární komisi, s členstvím v etické komisi, jakož i s jakoukoli pracovní pozicí na studijním oddělení děkanátu fakulty či rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci.

Funkční období ochránců práv je vázáno na funkční období děkana. Pozice ochránce práv studentů PF UP byla zřízena jakožto poradní orgán děkana na základě vnitřní normy z roku 2022.

Read More

Krátkodobé uzavření sběrného dvora v Příčné ulici

Ve dnech 5. až 11. března 2024 bude ve Sběrném dvoře v Příčné ulici měněna mostní váha. Z tohoto důvodu bude...

Hýbejte se a bavte s univerzitním sportovním centrem

Lekce jógy, společenského tance či indoorcyclingu, skupinový basketbal, florbal nebo volejbal, kurzy jezdectví, horolezectví i plavání. To je jen střípek ze...

Neuteklo vám?

00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli výstavbě nové lávky pro pěší a cyklisty. Více než 127 milionů korun. Tolik dluží...
00:02:34

Zdobnou fasádu plumlovského zámku čeká nákladná rekonstrukce. Začít má letos

Zámek v Plumlově na Prostějovsku patří k nejzajímavějším turistickým destinacím v našem kraji. Od loňského roku...
00:00:30

Nadace Agel přispěla pětileté Lindě na speciální ortézu

Pětiletá Linda trpí oslabením jedné poloviny těla. Díky speciální ortéze nyní může lépe chodit. Na tu...
00:05:32

Téma týdne 09/2024

Od ledna do března provádí pracovníci Technických služeb na území města Olomouce ořezy stromů. Lidé se...
00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli...