Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Út, 4. 10. 2022.

Svátek má František.

CzechEnglishPolishUkrainian
13.6 C
Olomouc
13.6 C
Prostějov
13.5 C
Přerov
11.7 C
Šumperk
10.9 C
Jeseník
Úterý, 4. října 2022.

Svátek má František.  Dobré odpoledne.

Naši krajané v USA. Lukáš Perutka z FF jim pozornost věnuje nejen v aktuálním výzkumu

Pomoci s organizací archivu, zpracovat archivní materiály do textové podoby a třeba i připravit online kurz o české historii a kultuře. To jsou jen některé cíle, o nichž mluví Lukáš Perutka, historik Filozofické fakulty UP, po návratu ze svého měsíčního výzkumného pobytu v USA. Věnuje se v něm krajanům a jejich potomkům, kteří emigrovali do států Illinois, Iowa, Texas a Minnesota.

Ke krajanům v USA se Lukáš Perutka dostal jako postdoc v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS), který získala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Migrantům a krajanským spolkům se však věnoval už dříve. Vystudovaného historika Latinské Ameriky už totiž před časem oslovilo město Rožnov pod Radhoštěm s tím, jestli by nenapsal knihu o tamních migrantech, kteří se dostali do Texasu. V roce 2015 pak představil svou knihu s názvem Za to spasitelské moře.

„Tak se vlastně i stalo, že jsem se začal zajímat o migranty. Hodně mi pomohl tříletý pobyt v Mexiku, kde jsem působil na Tecnológico de Monterrey. Je to totiž kousek od Texasu a já tam během prázdnin jezdil. V tamních centrech jsem mluvil s lidmi původem z Rožnova a jejich potomky, kteří se rozhodli vydat za oceán. Poté jsme spolu napsali druhou knihu, v níž tito lidé vyprávějí své příběhy,“ říká Lukáš Perutka z katedry historie FF UP.

V rámci nynějšího výzkumného pobytu měl zacíleno na spolky ve městech Chicago a Cedar Rapids. Do Minnesoty a jejího St. Paula se vydal i díky setkání s Českoamerickým Sokolem Davem Stepánem. Právě od něj Lukáš Perutka získal informace o rozsáhlém archivu, který má ve svých prostorách Sokol Minnesota v budově bývalého Česko-Slovanského Podporujícího Spolku.  

„Byl jsem se podívat na protokolární knihy, které vedou zápisy ze schůzí Sokola od jeho počátku v roce 1882 až do současnosti. Protokolární knihy jsou důležité proto, že na jejich základě můžeme zmapovat, jak organizace fungovala. Archivní materiály jsem ofotil, zejména pasáže v češtině a nyní bych je i se studenty rád zpracoval tak, abychom je do Minnesoty mohli vrátit v nějaké ucelené podobě,“ dodává.

V Minnesotě je podle Lukáše Perutky velký zájem o to, aby byl jejich archivní fond zpracován. „Jde především o to roztřídit archiválie na ty, které jsou zásadní a na ty, které lze postrádat. Potomci lidí, kteří emigrovali, už nemluví česky, proto s tím mají problém. Dnes už tam vlastně nikdo neví, co v těch dokumentech je.“

Spousta členů tamního Sokola má podle historika z UP navíc i domácí archivy. „Sám jsem měl možnost nahlédnout asi do tří a potvrzuji, že i v soukromých sbírkách jsou cenné materiály. Například korespondence Sokola za druhé světové války, kdy se organizoval druhý odboj. Čechoameričané se jej tehdy rozhodli podpořit a pořádali různé finanční sbírky.“  

Sokol v americké Minnesotě je podle Lukáše Perutky asi hlavní institucí, která se dnes prezentuje jako organizace s českým kulturním dědictvím. Na rozdíl od Texasu v Minnesotě není žádné centrum ani muzeum. Tamní lidé se sdružují pouze v Sokol Hall, což je bývalá budova Českoslovanské podporující jednoty, která se se Sokolem sloučila. Sokol je v tamních poměrech tedy hlavní organizací, která Čechy a jejich potomky sdružuje.

„Archiválie krajanského spolku v Minnesotě bych velmi rád zpracoval. Plánuji se studenty vytvořit z materiálů texty, které si krajané v Minnesotě budou moci umístit na webové stránky a budou tak moci prezentovat svou historii. Chystám se i sepsat stručný vývoj Sokola v Minnesotě tak, aby se na to mohli krajané odkazovat. Snad pro ně připravíme i online kurz o české historii a kultuře. Určitě bych jim rád pomohl v organizaci archivu. I to by, myslím, šlo online. Zkusíme ale oslovit ministerstva školství i kultury a požádat o podporu. Jsem přesvědčen, že jde o české hmotné dědictví a materiálů ke zpracování máme poměrně hodně,“ dodává člen katedry historie FF UP Lukáš Perutka.

V USA mezi krajany strávil Lukáš Perutka celý srpen, nejprve v Chicagu, poté v Minnesotě, následoval Cedar Rapids, pobyt ukončil v Texasu.

Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D je historik pracující na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Má pedagogické zkušenosti z mexické univerzity Tecnológico de Monterrey a University of California, Berkeley. Mezi jeho výzkumné zájmy patří trojstranné vztahy mezi Spojenými státy, Evropou a Latinskou Amerikou a migrace ze střední Evropy na americký kontinent. Publikoval na daná témata několik článků a také dvě monografie: Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución Guatemalteca a Za to spasitelské moře. Emigrace Rožnovanů do Texasu.

Bádání Lukáše Perutky se uskutečnilo díky projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS). Jde o projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Excelentní výzkum. Jeho nositelem je FF UK v Praze. Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU. Předmětem projektu je výzkum zaměřený na základy a povahu evropské identity, včetně komparativního studia mimoevropských civilizací, a to v širší kulturní perspektivě. Ta zahrnuje filozofické, náboženské, komunikační, jazykové a historické souvislosti. Výzkum si klade za cíl prozkoumat potenciál evropské společnosti, adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy – jako je globální propojování světa, migrace lidí i myšlenek či nové technologie – a kreativně přistoupit k jejich řešení.

[odkaz na zdroj]

VÝLUKA NA TRATI JESENÍK – KRNOV

Správa železnic, s.o. vyhlásil na trati č. 292 Krnov - Jeseník nepřetržitě od 7. října (7.00) do 14. října 2022 (19.00) a na...

Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky je podpořeno dotací

Město Prostějov získalo z Ministerstva vnitra dotační finance na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Jedná se o pořízení automobilové stříkačky (CAS)...

Neuteklo vám?

00:05:20

Téma týdne 39/2022

Masarykova třída v Olomouci patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rušná ulice spojuje historické centrum s hlavním vlakovým nádražím. Až dosud tu lidé v parných letních měsících moc...
00:02:35

Limitované edice knih, divadlo i koncerty. Veletrh LITR nabídl nezávislou knižní tvorbu

To nejzajímavější ze světa nezávislé knižní tvorby bylo k vidění v Olomouci. Na 8. ročníku knižního...
00:00:24

Prostějov se připravuje na další výsadbu zeleně ve městě

Prostějov se připravuje na další výsadbu zeleně ve městě. Tentokrát půjde o tu podzimní, kdy bude...
00:06:32

Kraj zblízka 40/2022

Olomoucký kraj také letos podpoří obce, které se dostaly do potíží s havarijním stavem na vodovodech...
00:05:20

Téma týdne 39/2022

Masarykova třída v Olomouci patří k nejdůležitějším dopravním tepnám ve městě. Rušná ulice spojuje historické centrum...
Generated by Feedzy