Přeložit náš web

St, 28. 2. 2024.

Svátek má Lumír.

10 C
Olomouc
9.9 C
Prostějov
10 C
Přerov
9.7 C
Šumperk
7.8 C
Jeseník
Středa, 28. února 2024.

Svátek má Lumír.  Dobré ráno.

NanoEnviCZ nabízí služby pro materiálový a environmentální výzkum

Využití často unikátních přístrojů a zařízení pro environmentální a materiálový výzkum nabízí Velká výzkumná infrastruktura (VVI) NanoEnviCz. Vedle hlavního koordinátora, jímž je Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, je do ní zapojeno dalších pět tuzemských výzkumných ústavů či univerzit včetně CATRIN Univerzity Palackého. Své služby nabízejí zdarma nejen tuzemským a zahraničním vědcům, ale také studentům, firmám a dalším zájemcům, kteří se zabývají otázkami spojenými například s ochranou vod, půdy a ovzduší, snížením výskytu polutantů v přírodě či řešením dlouhodobých ekologických zátěží.

„Díky dotaci ministerstva školství jsme schopni nakupovat nové přístroje, starat se o ty stávající a nabízet je bezplatně k využití. Cílem je poskytování servisních služeb a navazování spolupráce jak mezi partnerskými organizacemi, tak i s dalšími institucemi z akademické a státní sféry i s průmyslovými partnery z tuzemska i zahraničí,“ uvedl hlavní řešitel Martin Kalbáč  z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webového rozhraní www.nanoenvicz.cz, kde najdou potřebné informace o servisních službách i o experimentálním zařízení.

Na činnosti VVI se podílejí také Univerzita Jana  Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci, Ústav experimentální medicíny AV ČR a Ústav anorganické chemie AV ČR.

„Vytvořili jsme platformu, jež kompletně pokrývá všechny aspekty pokročilé syntézy nanomateriálů, analýzu jejich struktury, monitorování škodlivých vlivů nanomateriálů a cílené ovlivňování jejich funkčních vlastností. Jsme také schopni pomoci při řešení současných strategických výzev, tedy například s přípravou materiálů  pro ukládání energie, fotovoltaiku, biosenzing, monitoring polutantů ve vodě či půdách nebo pro studium toxicity. Snažíme se tedy pokrýt environmentální a materiálový výzkum. V oblasti medicíny NanoEnviCz významně přispívá k rozvoji zcela nového oboru „nanoenzymy“, které se díky svým unikátním vlastnostem uplatňují v léčbě Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby,“ uvedl vedoucí olomouckého týmu Petr Jakubec z CATRIN, podle nějž materiály vyvinuté s pomocí VVI umožňují vznik ekologicky šetrnějších a efektivnějších průmyslových technologií.

VVV Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz) byla poprvé zařazena do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2016. Další etapu činnosti zahájila díky podpoře z MŠMT letos na jaře a do roku 2026 získala finanční podporu 82 milionů korun. V tomto období může čerpat ze svých předchozích bohatých zkušeností. Například v letech 2020 až 2022 poskytli odborníci VVI NanoEnviCz servisní služby 228 vnějším uživatelům, z toho 68 pocházelo ze zahraničních vědeckých institucí a univerzit, 34 z průmyslového a soukromého sektoru a 126 z akademických, státních a univerzitních institucí v České republice. K dalším výsledkům posledních tří let lze přičíst také 210 publikací, které vznikly s přispěním VVI. Zásadní výsledky spolupráce s průmyslovými partnery byly patentovány a podány ve formě dvou prototypů popisujících funkční zeolity pro čisté průmyslové. 

VVI NanoEnviCz nabízí také školení zaměstnanců z komerční sféry, kteří jsou zaměřeni na pokročilé metody v oboru nanomateriálů a nanotechnologií a bezpečnosti jejich využívání. Členové NanoEnviCz rovněž věnují vedení studentských vědeckých prací, pod jejich záštitou bylo v období 2020 – 2022 sepsáno 39 studentských prací různého stupně vzdělávání (bakalářské, magisterské, doktorské) a za stejné časové období bylo řešeno 253 studentských projektů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[odkaz na zdroj]

Tělocvična na Velké Dlážce dostane novou podlahu, ta stará slouží bezmála třicet let

Sedmadvacet let sloužila podlaha v tělocvičně žákům ze Základní školy Velká Dlážka. Teď už je na konci své životnosti a v létě...

Kraj se letos pustí do oprav téměř šedesáti silnic a mostů

Na investiční akce hejtmanství vyčlenilo jednu miliardu korun. Read More

Neuteklo vám?

00:05:51

Otevřená radnice 08/2024

Bude olomoucká radnice účinně bojovat proti řádění sprejerů? A proč mizí z města lavičky? Na tyto otázky našich diváků odpoví další díl pořadu Otevřená radnice.
00:02:17

Přerov chce koupit budovu sousedící s bývalým Emosem

Na přerovském náměstí Tomáše Garrigua Masaryka stojí už od konce šedesátých let. Budova s číslem popisným...
00:02:51

Bobr dělá paseku u rybníků ve Svrčově na Přerovsku

U rybníků ve Svrčově na Přerovsku dělá paseku bobr evropský. Chráněný druh způsobuje městu škody a...
00:06:46

Kraj zblízka 09/2024

Dnes společně zavítáme do Prostějova, do tamního muzea. Nově se zde otevřela expozice o Jiřím Wolkerovi....
00:05:18

Téma týdne 08/2024

Reklamní poutače významným způsobem ovlivňují vzhled budov. Nejinak je tomu i v případě domů v historickém...