Přeložit náš web

Ne, 14. 4. 2024.

Svátek má Vincenc.

14.9 C
Olomouc
15 C
Prostějov
15.1 C
Přerov
13.5 C
Šumperk
12.7 C
Jeseník
Neděle, 14. dubna 2024.

Svátek má Vincenc.  Dobrý večer.

Nad slavnou památkou UNESCO v Olomouci létal dron. Kontroloval její stav

OLOMOUC – Na Horním náměstí v Olomouci v minulých dnech proběhlo snímkování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice pomocí bezpilotní helikoptéry. Účelem snímkování pomocí dronu, jež se provádí v rámci vědecko-výzkumného úkolu NAKI II NPÚ a ČVUT Praha „Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi“, by měl být detailní záznam aktuálního technického stavu památky a vyhotovení 3D modelu jak pro propagační účely města, tak pro dlouhodobé monitorování tohoto statku světového dědictví.

Získané informace budou užitečné pro zachycení změn po připravovaném restaurování. Ambicí NPÚ je provádět takové snímkování v pravidelných cyklech např. 5 let a ze získaných dat lépe hodnotit potřebu pravidelné či mimořádné údržby.

Sloup byl zapsán na Seznam světového dědictví v roce 2000 jako desátá úspěšná nominace, od roku 2001 je prováděn NPÚ roční monitoring statku, v rámci kterého je také sledován technický stav díla. Poslední komplexní restaurování bylo dokončeno v roce 2001, v současné době Sloup opět vyžaduje restaurátorský zásah.

Bližší informace o sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice lze naleznout v Památkovém katalogu NPÚ.

Sloup Nejsvětější Trojice má výjimečné postavení v barokní sochařské a architektonické tvorbě 1. poloviny 18. století. Jeho architektonická koncepce, rozsah sochařské výzdoby a monumentalita (výška 32 m) nemá adekvátní konkurenci v evropském kontextu. Svým budováním v letech 1716-1754 patří olomoucký sloup k poslednímu příkladu masivní vlny budování podobných monumentů středoevropských měst.

Kolem střední architektury vybudované na půdorysu šestiúhelníku a přístupné po několika stupních, jsou na hranách umístěny sochy světců v nadživotní velikosti na vysokých profilovaných reliéfně zdobených soklech, a to ve třech podlažích nad sebou, celkem 18 figur. Spodní řada figur je obehnána balustrádou s vázami a světlonoši. Uvnitř střední architektury je kaple a plášť jádra je zdoben figurálními reliéfy, pilastry a římsami. Na střední architektuře spočívá na volutovém soklu šestiboký kanelovaný dřík s korintskou hlavicí. V jeho spodní polovině je na něm umístěna figurální skupina vznášejících se andělů a Panny Marie, na vrcholu pilíře spočívá velké sousoší Nejsvětější Trojice.

V menzách startuje kampaň na podporu zdravého životního stylu

To, co jíme, má dopad nejen na naše zdraví, ale také na životní prostředí. Udržitelná univerzita proto v menzách UP spouští kampaň,...

Jak na Parkinsona. Neurolog Martin Nevrlý o hluboké stimulaci mozku i…

Rozhovor pro Olomoucký deník Read More

Neuteklo vám?

00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc v následujících letech zrevitalizovat prostor náměstí Hrdinů? Na tyto otázky najdete odpověď v dalším...
00:02:31

Hlavním motivem 59. ročníku AFO je paměť

Filmové projekce a špičkové dokumenty z celého světa, přednášky, diskuse a setkání. To vše letos přinese...
00:00:27

Výstava Hranice poznání představuje výsledky původního výzkumu Hranického krasu

Unikátní výstava v Hranicích odhaluje tajemství Hranické propasti. Prezentuje výsledky výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v...
00:05:11

Téma týdne 15/2024

Rada města Olomouce schválila zadání studie, která ukáže, jak řešit celkovou rekonstrukci tramvajové trati v Hodolanech....
00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc...