Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
St, 8. 2. 2023.

Svátek má Milada.

CzechEnglishPolishUkrainian
-1.2 C
Olomouc
-0.7 C
Prostějov
-0.1 C
Přerov
-0.8 C
Šumperk
-1.8 C
Jeseník
Středa, 8. února 2023.

Svátek má Milada.  Dobré ráno.

Nad slavnou památkou UNESCO v Olomouci létal dron. Kontroloval její stav

OLOMOUC – Na Horním náměstí v Olomouci v minulých dnech proběhlo snímkování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice pomocí bezpilotní helikoptéry. Účelem snímkování pomocí dronu, jež se provádí v rámci vědecko-výzkumného úkolu NAKI II NPÚ a ČVUT Praha „Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi“, by měl být detailní záznam aktuálního technického stavu památky a vyhotovení 3D modelu jak pro propagační účely města, tak pro dlouhodobé monitorování tohoto statku světového dědictví.

Získané informace budou užitečné pro zachycení změn po připravovaném restaurování. Ambicí NPÚ je provádět takové snímkování v pravidelných cyklech např. 5 let a ze získaných dat lépe hodnotit potřebu pravidelné či mimořádné údržby.

Sloup byl zapsán na Seznam světového dědictví v roce 2000 jako desátá úspěšná nominace, od roku 2001 je prováděn NPÚ roční monitoring statku, v rámci kterého je také sledován technický stav díla. Poslední komplexní restaurování bylo dokončeno v roce 2001, v současné době Sloup opět vyžaduje restaurátorský zásah.

Bližší informace o sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice lze naleznout v Památkovém katalogu NPÚ.

Sloup Nejsvětější Trojice má výjimečné postavení v barokní sochařské a architektonické tvorbě 1. poloviny 18. století. Jeho architektonická koncepce, rozsah sochařské výzdoby a monumentalita (výška 32 m) nemá adekvátní konkurenci v evropském kontextu. Svým budováním v letech 1716-1754 patří olomoucký sloup k poslednímu příkladu masivní vlny budování podobných monumentů středoevropských měst.

Kolem střední architektury vybudované na půdorysu šestiúhelníku a přístupné po několika stupních, jsou na hranách umístěny sochy světců v nadživotní velikosti na vysokých profilovaných reliéfně zdobených soklech, a to ve třech podlažích nad sebou, celkem 18 figur. Spodní řada figur je obehnána balustrádou s vázami a světlonoši. Uvnitř střední architektury je kaple a plášť jádra je zdoben figurálními reliéfy, pilastry a římsami. Na střední architektuře spočívá na volutovém soklu šestiboký kanelovaný dřík s korintskou hlavicí. V jeho spodní polovině je na něm umístěna figurální skupina vznášejících se andělů a Panny Marie, na vrcholu pilíře spočívá velké sousoší Nejsvětější Trojice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 16. února v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude:...

Úpravy v trase autobusových linek z důvodu uzavírky ulice Pasteurova

V termínu od úterý 14. 2. 2023 do středy 19. 4. 2023 budou pokračovat stavební práce na rekonstrukci parovodu v ulici Pasteurova....

Neuteklo vám?

00:05:10

Otevřená radnice 06/2023

Stanou se jednorázové papírové kelímky na olomouckých vánočních trzích minulostí? Jakým ekologičtějším řešením by případně mohly být nahrazeny? A jak to vypadá s plánovanou stavbou nové tramvajové vozovny v...
00:02:09

Objíždění čekající tramvaje zleva je nebezpečné. Řidičům navíc hrozí pokuta

Strážníci městské policie se v centru Olomouce v poslední době setkávají s nebezpečným nešvarem. Někteří motoristé...
00:00:40

Policejní kontroly chat odhalily závažné nedostatky

Šternberští policisté se zaměřili na kontrolu chatových oblastí. Ty probíhají několikrát do roka hlavně v zimním...
00:05:10

Otevřená radnice 06/2023

Stanou se jednorázové papírové kelímky na olomouckých vánočních trzích minulostí? Jakým ekologičtějším řešením by případně mohly...
00:06:15

Kraj zblízka 06/2023

V prvním únorovém vydání pořadu Kraj zblízka navštívíme knihovnu v Bochoři a také knihovnu v Přerově....