Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
St, 8. 2. 2023.

Svátek má Milada.

CzechEnglishPolishUkrainian
-3.1 C
Olomouc
-3.6 C
Prostějov
-4.7 C
Přerov
-3.2 C
Šumperk
-4 C
Jeseník
Středa, 8. února 2023.

Svátek má Milada.  Dobré ráno.

Na Univerzitě Palackého se vůbec poprvé koná Letní škola judaistických studií

S cílem posílit akademické kontakty mezi zahraničními experty ve výzkumu židovské mystiky, šabatianismu a frankismu a českými badateli, kteří se soustředí na náboženskou a sociální historii židovské komunity v interakci s jejím nežidovským majoritním okolím na Moravě, se na Filozofické fakultě UP koná jedinečná Letní škola judaistických studií. Přivítala mimo jiné i dvaadvacet studentů z různých evropských zemí.

Letní škola judaistických studií, kterou organizuje Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, se měla uskutečnit už v létě 2020, a to poté, kdy v roce 2019 schválila grantová agentura EAJS (European Association for Jewish Studies) projekt a žádost o finanční podporu.Tehdy však do plánů zasáhla pandemie covidu-19. Škola byla nakonec díky velkorysému přístupu EAJS i přihlášených studentů dvakrát přesunuta.

„Konečně jsme v Olomouci mohli přivítat dvaadvacet studentů, z nichž dvacet má přímou finanční podporu EAJS. Větší část skupiny jsou studenti z různých evropských zemí, z Itálie, Polska a Ukrajiny, přijel i jeden účastník z USA. S některými studenty přijeli i lektoři, například profesor Eli Lederhendler, doktor Avishai Bar-Asher či doktor Hadar Feldman Samet z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a z univerzity v Tel Avivu. Většina studentů je na svých domácích institucích zapsána v magisterských programech Jewish Studies nebo se ve svých diplomových výzkumech věnují problematice židovské náboženské historie a filozofie. Součástí naší letní školy, která potrvá do 21. srpna, jsou samozřejmě i studenti Centra judaistických studií FF UP,“ uvedla Ivana Cahová, vedoucí pořádajícího centra.

Podle ní jde o první akci svého druhu. Vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP a Mandelovým institutem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a je vlastně vrcholem dosavadních vzájemných akademických kontaktů, které obě instituce rozvíjely, především na základě studentských a akademických mobilit. Organizátoři by na ni velmi rádi navázali i v dalších ročnících, nicméně možnosti její organizace se odvíjejí od podpory EAJS. 

„Neméně důležitým cílem a očekávaným přínosem naší školy je i zvýšení atraktivity Univerzity Palackého pro zahraniční studenty, a to jak v rámci studentských mobilit, tak například i v postdoktorském výzkumu. I proto je vedle přímé výuky součástí programové nabídky školy také řada exkurzí a kulturních akcí,“ doplnila Ivana Cahová.

Letní škola judaistických studií FF UP je věnována problematice raně novověké židovské heterodoxie s důrazem na frankistické hnutí v 18. století ve střední a východní Evropě. Studentům se v těchto dnech nabízejí přednášky o židovském náboženském myšlení, mystice či mesianismu. Na řadu patrně přijde i diskuze o specificích šabatiánského a postšabatiánského hnutí ve střední a východní Evropě, kterou lze obohatit o regionální moravský kontext heretického hnutí Jakoba Franka a jeho vliv na vývoj středoevropského judaismu.

„Studenti, kteří se této problematice věnují ve svých diplomových pracích, mají tak mimořádnou příležitost využít celé řady zdrojů vztahujících se k moravskému židovskému dědictví přímo z knihovny Centra judaistických studií FF UP. Své práce či poznatky mohou konzultovat jak s domácími, tak zahraničními odborníky,“ dodala Ivana Cahová.

Garantem jedinečného, více než desetidenního setkání, je doktor Pawel Maciejko z Univerzity v Baltimoru, který je jedním z předních odborníků na problematiku židovských herezí v době raného novověku a autorem významné publikace The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement 1755–1816 (University of Pennsylvania Press, 2011) oceněné cenou Salo Barona Americké akademie židovských studií.

[odkaz na zdroj]

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ve čtvrtek 16. února v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude:...

Úpravy v trase autobusových linek z důvodu uzavírky ulice Pasteurova

V termínu od úterý 14. 2. 2023 do středy 19. 4. 2023 budou pokračovat stavební práce na rekonstrukci parovodu v ulici Pasteurova....

Neuteklo vám?

00:05:19

Téma týdne 5/2023

Vytuň si školu. Tak se jmenuje soutěž díky které mohou žáci olomouckých základních škol zvelebit a vylepšit prostředí ve kterém se vzdělávají. Její třetí ročník startuje právě v těchto...
00:02:09

Objíždění čekající tramvaje zleva je nebezpečné. Řidičům navíc hrozí pokuta

Strážníci městské policie se v centru Olomouce v poslední době setkávají s nebezpečným nešvarem. Někteří motoristé...
00:00:40

Policejní kontroly chat odhalily závažné nedostatky

Šternberští policisté se zaměřili na kontrolu chatových oblastí. Ty probíhají několikrát do roka hlavně v zimním...
00:05:10

Otevřená radnice 06/2023

Stanou se jednorázové papírové kelímky na olomouckých vánočních trzích minulostí? Jakým ekologičtějším řešením by případně mohly...
00:06:15

Kraj zblízka 06/2023

V prvním únorovém vydání pořadu Kraj zblízka navštívíme knihovnu v Bochoři a také knihovnu v Přerově....
Generated by Feedzy