Přeložit náš web

Ne, 26. 5. 2024.

Svátek má Filip.

17 C
Olomouc
16.4 C
Prostějov
17 C
Přerov
17.1 C
Šumperk
16.9 C
Jeseník
Neděle, 26. května 2024.

Svátek má Filip.  Dobrý večer.

Ministr školství jednal s rektory o bezpečnosti na vysokých školách

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek jednal s rektory vysokých škol, zástupci vysokoškolských reprezentací, ministerstva vnitra a bezpečnostních složek o posílení bezpečnosti nejen na vysokých školách, ale ve školských zařízeních obecně.    

„Dosud jsme se připravovali na situace, které přepokládaly ohrožení ze strany cizí osoby, nově je třeba počítat i s tím, že nebezpečí může přijít od člověka, který ve škole pracuje nebo studuje,“ řekl po jednání ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, a dodal: „Otázku bezpečnosti je třeba řešit v souvislostech, a to nejen ve vztahu k vysokým školám, jež jsou nyní v důsledku tragické události na FF UK předmětem zvažovaných intervencí, ale i k veřejnému prostoru obecně.“

Klíčovým krokem je v tuto chvíli nastavit úzkou spolupráci mezi vedeními univerzit a krajskými policejními ředitelstvími, rychle vyhodnotit rizika na jednotlivých vysokých školách a přizpůsobit jim vnitřní předpisy škol. Je třeba provést revizi provozních řádů škol s cílem zvýšit bezpečnost, např. omezením vnášet velké předměty do budov. Důležitou součástí prevence jsou školení a cvičení pro studenty i zaměstnance škol pro zvýšení bezpečnosti a také zajištění psychologické podpory všem potřebným. 

„Pokud chceme na školách dělat rozumná a efektivní opatření, je třeba učinit důkladnou analýzu, jak měkké cíle chránit. Tuto analýzy musí vypracovat odborníci a v tom nám pomůže úzká spolupráce s ministerstvem vnitra a policií ČR,“ řekla Milena Králičková, rektorka Univerzity Karlovy. 

Ministerstvo školství ustanoví pracovní skupinu složenou ze zástupců vysokých škol, včetně studentů, policie, ministerstva vnitra a MŠMT. Úkolem skupiny bude identifikovat případné potřeby ve změně legislativy a vypracovat manuál pro bezpečnost na vysokých školách. „My jsme samozřejmě připraveni pracovat s doporučeními, metodikami, postupy a vycházet z příkladů dobré praxe při vyhodnocování a nastavování bezpečnostní situace na naší univerzitě,“ uvedl Martin Tomášek, kancléř Univerzity Palackého.

Podobný manuál by chtělo připravit i pro regionální školství. MŠMT počítá s tím, že na realizaci opatření budou vyčleněny prostředky z Centralizovaných rozvojových programů (CRP) a z výzvy Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK). 

Ministr Bek svolal jednání s rektory vysokých škol, zástupci vysokoškolských reprezentací, ministerstva vnitra a bezpečnostních složek v reakci na událostí z 21. prosince 2023 na FF UK. Nově vzniklá pracovní skupina se sejde poprvé ve středu 10. ledna 2024. 

Read More

Festival Baroko: přirozeně krásná hudba, kterou 200 let nikdo neslyšel

Již 27. ročník festivalu starší české hudby Baroko 2024 startuje v sobotu 1. června ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Dramaturgové se zaměřují na interpretaci hudby 17....

Přemístění autobusové zastávky Horka směr Řepčín

V termínu od pondělí 27. 5. 2024 do pátku 31. 5. 2024 včetně budou probíhat na ulici Olomoucká, Horka nad Moravou stavební...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 21/2024

Olomoucký kraj zveřejnil výsledky analýzy kvality provedených oprav svých komunikací. Které souvisí s kauzou Autostráda, při níž policie obvinila členy organizované zločinecké skupiny ze šizení krajských silničních zakázek. Veřejnost může...

Park Michalov v Přerově oslavuje 120 let

Přerované si připomínají 120. výročí parku Michalov. Historie spadá do konce 19. století, kdy na místě...

Nová lanovka pomůže s těžbou dřeva v Jeseníkách. Je šetrná k půdě a...

Horské strmé svahy Jeseníků jsou náročné pro těžbu dřeva. Technika si v lesích tak neporadí a...

Téma týdne 21/2024

Moravská filharmonie Olomouc finišuje se zkouškami před odjezdem na velké mezinárodní turné. V posledním květnovém týdnu...

Otevřená radnice 21/2024

V Otevřené radnici se tentokrát věnujeme dotazu k termínu zjednosměrnění ulic ve Starých Hodolanech. Na Přichystalově...