Přeložit náš web

Čt, 25. 7. 2024.

Svátek má Jakub.

24.9 C
Olomouc
24.8 C
Prostějov
20.8 C
Přerov
18.6 C
Šumperk
17.8 C
Jeseník
Čtvrtek, 25. července 2024.

Svátek má Jakub.  Dobrý večer.

Maxim Tomoszek z právnické fakulty usedne v Etickém panelu České televize

Maxim Tomoszek z katedry ústavního práva, proděkan pro studijní záležitosti PF UP, je členem Etického panelu České televize (ČT). S ním do pětičlenného poradního orgánu usednou novinářka Alžběta Bajgartová, mluvčí České lékařské komory Michal Sojka, emeritní ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků a dokumentarista a kněz Jan Hanák. Složení panelu navržené generálním ředitelem ČT schválila Rada ČT.

„Etický panel vnímám jako nepostradatelný poradní orgán při výkonu své činnosti. Jeho základním posláním je posuzování otázek, které vyplývají z uplatňování Kodexu ČT. Má posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. Věřím, že nominovaní odborníci mi pomohou právě ve složitých otázkách a posílí důvěru v Českou televizi,“ řekl Jan Souček, generální ředitel ČT. Etický panel jedná výhradně na základě zadání, která obdrží od generálního ředitele. Projednávání každého případu uzavírá jednomyslně přijatým usnesením.

Pozvání k účasti v panelu Maxima Tomoszka překvapilo. „Nominaci jsem si ‚vysloužil‘ nejspíše dlouhletou odbornou prací v oblasti profesní etiky, ale důležitou roli hrálo i to, že jsem odborností právník, což se v dosavadní praxi etického panelu ukázalo jako potřebné. Částečně hrála roli i geografická pestrost, v mém případě zakotvení v Olomouci,“ domníval se Maxim Tomoszek.

Členství v panelu vnímá jako velkou výzvu a odpovědnost. „Dlouhodobě si nesmírně vážím role, kterou veřejnoprávní média hrají ve veřejném prostoru, ovšem schopnost tuto roli plnit není žádnou samozřejmostí. Klíčovým aspektem je nezávislost. A právě k její ochraně, ve smyslu omezení vnějších vlivů vyvolaných potenciálně sporným chováním zaměstnanců televize, může významně přispívat etický panel,“ řekl proděkan s tím, že pokud bude panel svou práci vykonávat dobře, transparentně, srozumitelně pro veřejnost, může to významně posílit veřejné vnímání objektivity a nezávislosti ČT. „V situaci, kdy Česká televize denně čelí nevybíravým snahám o diskreditaci, je důležité dát jasný signál, že opodstatněná kritika je brána vážně, příslušné orgány se jí do hloubky a kvalitně zabývají a jsou přijímána odpovídající opatření.“

V rámci své činnosti v Etickém panelu ČT by rád nabídl svou expertizu v oblasti profesní etiky, řešení etických dilemat, etického usuzování, respektive argumentace. „Věřím, že tím přispěji k vysoké kvalitě stanovisek etického panelu, tak aby mohl plnit svou roli nejen zpětně v navržení odpovídajícího řešení, ale také do budoucna ve smyslu vodítka, jak v obdobných situacích postupovat. Neméně důležitá bude schopnost eticky problematické situace a jejich řešení srozumitelně a přesvědčivě komunikovat navenek. Rozhodně budu těžit i ze své odbornosti v oblasti ústavního práva, protože postavení veřejnoprávních médií je klíčové pro zdravé a kvalitní fungování demokracie a právního státu, ale také z hlediska bezpečnosti, kvality veřejného diskurzu a podobně,“ dodal Maxim Tomoszek.

Předchozí Etický panel ČT pracoval ve složení Nikolaj Savický, Petr Holubec, Richard Hindls, Václav Pačes a Petr Brod. Všichni členové na své funkce rezignovali k 31. březnu 2024.

Read More

V ulicích jsou vybudována nová kontejnerová stání, brzy je obsadí velkoobjemové nádoby

Třetím rokem jsou v ulicích Přerova nové kontejnery na separovaný odpad – jsou objemnější než ty předešlé, s nožním pedálem a víkem, které...

Nynější ukrajinistika doma a ve světě? Na UP se hovořilo o její perspektivě i výzvách

Zhruba padesát účastníků z Ukrajiny, Polska, Německa, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Velké Británie se zúčastnilo v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého dvanáctého...

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 30/2024

Může město Olomouc spolupracovat s obcí Horka nad Moravou při údržbě a sečení trávy na přírodním koupališti Poděbrady? Co se bude dít s rozbitým dětským kolotočem na Zikově ulici? A...

Žně v Hanáckém muzeu v Příkazích

Ani zrnko nazmar. Hanácké muzeum v Příkazích na Olomoucku čeká sklizeň obilí. Poslední červencovou sobotu návštěvníkům...

Samosběr cibule a brambor u Olomouce pokračuje

Na poli v Kožušanech-Tážalech pokračuje samosběr cibule a brambor. Lidé si mohou vybírat hned z několika...

Otevřená radnice 30/2024

Může město Olomouc spolupracovat s obcí Horka nad Moravou při údržbě a sečení trávy na přírodním...

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se...