Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

24.4 C
Olomouc
24.4 C
Prostějov
22.9 C
Přerov
20.5 C
Šumperk
19 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobrý večer.

Martin Cajthaml přiblíží pojetí mravního zla podle filozofa a teologa von Hildebranda

Nevydané texty z pozůstalosti německého filozofa a teologa Dietricha von Hildebranda studoval a kriticky zpracoval Martin Cajthaml, profesor Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Publikace věnovaná problematice kořenů mravního zla brzy vyjde u nakladatelství Hildebrand Press.

Dietrich von Hildebrand byl německý katolický filozof a teolog, významný představitel rané mnichovsko‑göttingenské fenomenologie a filozofický etik. Jeho hlavním dílem je Etika vydaná po druhé světové válce v USA, kam jako oponent německého národního socialismu odešel.

„Mezi tématy, o kterých Etika pojednává, je také problematika kořenů mravního zla v poslední části díla. Ještě donedávna se zdálo, že jde o nejrozsáhlejší von Hildebrandovo pojednání té oblasti, ovšem v jeho pozůstalosti uložené v Mnichově se mi podařilo objevit materiály, které jeho pojetí mravního zla posouvají dále. Tyto texty jsem si položil za cíl zpřístupnit,“ uvedl Martin Cajthaml, vedoucí katedry filozofie a patrologie a také proděkan pro vědu CMTF UP, který se dílem von Hildebranda dlouhodobě zabývá.

Pro vydávanou knihu využil šesti dochovaných rukopisů a šesti strojopisů, celkem šlo asi o 400 stran textů. „Moje teze je, že tyto materiály vznikly v době přípravy Etiky, ale nebyly do již poměrně rozsáhlého díla zařazeny kvůli své obsáhlosti. Nakonec přímo v Etice najdeme poznámku, že se chystá další dílo, které se podrobně zaměří nejvýznamnější příčiny mravního zla,“ dodal Martin Cajthaml.

Hlavní příčiny von Hildebrand spatřoval v konkupiscenci (silné touze, žádostivosti, dychtivosti) a pýše, o kterých psal již v Etice, kde rozlišil několik jejich podob. V dosud nevydaných materiálech pak jednotlivé typy dále rozpracoval. „Von Hildebrand se tu mimo jiné zmiňuje o konkupiscenci v duševní oblasti, která se může projevovat například v konzumaci povrchní zábavy, která se může stát z mravního hlediska problematickou. V nevydaných textech se také věnuje nenávisti jako další příčině mravního zla, jedním z témat je i lenost, a to například i v rovině duchovní,“ přiblížil profesor Cajthaml s tím, že materiály, které kriticky zpracoval do brzy vycházející publikace, zásadním způsobem doplňují celkový obraz etiky ve von Hildebrandově pojetí. „Považuji to za jednu z nejpodrobnějších analytických i deskriptivních studií příčin mravního zla v dějinách filozofické etiky.“

Studium a zpracování dosud nevydaných textů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR v rámci projektu Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou.

Read More

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské ulici město připravuje nové dětské hřiště. Kde bude umístěno a proč byla vybrána...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...