Přeložit náš web

Po, 22. 7. 2024.

Svátek má Magdaléna.

19.6 C
Olomouc
19.8 C
Prostějov
19.8 C
Přerov
17.8 C
Šumperk
16.1 C
Jeseník
Pondělí, 22. července 2024.

Svátek má Magdaléna.  Dobré ráno.

Letní škola pro začínající výzkumníky bude zaměřena na zemědělství a biodiverzitu

Modelování dopadů zemědělských politik na biodiverzitu a ekosystémové služby bude tématem první Letní školy pro začínající výzkumné pracovníky, kterou ve dnech 12. – 16. září uspořádá katedra ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty ve spolupráci s University of Leeds,  UFZ–Helmholtz Centre for Environmental Research, Technische Universität Dresden a dalšími partnery zapojenými do evropského projektu BESTMAP.

„Letní škola je primárně určená pro doktorandy a postdoky, ale rádi přivítáme i magisterské studenty se zaměřením v oblasti ekologie, životního prostředí, zemědělství a udržitelnosti,“ uvedl Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí.

Pětidenní akce nabídne účastníkům příležitost seznámit se prostřednictvím praktických interaktivních cvičení s různými metodickými přístupy modelování biodiverzity a ekosystémových služeb v zemědělské krajině. Zároveň jim umožní získat praktické zkušenosti s aplikací těchto metod na reálných datech z případových oblastí projektu.

„Stávající přístupy hodnocení dopadů totiž nedostatečně zohledňují složitost rozhodování zemědělských subjektů a ignorují širší dopady zemědělských politik na přírodní, sociální a kulturní bohatství ve venkovských oblastech. Pochopení dopadů zemědělských politik na životní prostředí, a to včetně nástrojů jako jsou agroenvironmentální opatření nebo ekologické zemědělství, je zásadním krokem při hodnocení jejich účinnosti. Vědecké modely hrají důležitou roli při kvantifikaci těchto dopadů zejména na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby poskytované zemědělskou krajinou,“ upřesnil Tomáš Václavík.

Účastníci Letní školy v rámci exkurze zavítají  i do okolí Šardic, tradiční zemědělské krajiny, které se přezdívá Moravské Toskánsko. „Je to jeden ze studovaných regionů našeho projektu. Studenti zde mohou získat praktické zkušenosti s modelováním dopadů zemědělské politiky na krajinu a ekosystémy, ale také vidět, jak jsou agroenvironmentální opatření implementována v praxi,“ dodal Bořivoj Šarapatka z katedry ekologie a životního prostředí.

Registrace na akci je otevřená do 12. srpna 2022. „Letní škola je zdarma a navíc pro tři vybrané účastníky nabízíme Travel Award v hodnotě 300 EUR,“ doplnil Tomáš Václavík. Projekt BESTMAP je financován z rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 817501.

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další vlastní obce a města. V Prostějově se nyní rýsuje projekt výstavby nového takového...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...