Přeložit náš web

St, 24. 7. 2024.

Svátek má Kristýna.

24 C
Olomouc
25.4 C
Prostějov
22.9 C
Přerov
21.9 C
Šumperk
21.4 C
Jeseník
Středa, 24. července 2024.

Svátek má Kristýna.  Dobré odpoledne.

Lékařská fakulta se rozloučila se svými absolventy

Převzetím diplomů ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska završily své studium na Lékařské fakultě UP desítky mladých lékařek a lékařů z různých koutů Česka, Slovenska, ale i dalších zemí. Kromě promocí však letní semestr na fakultě vyvrcholil také tradičním méně formálním rozloučením na Teoretických ústavech, kde byli vyhlášeni nejlepší pedagogové, které v hlasování vybrali právě čerství absolventi.

Během série promocí v historických prostorách Vojenské nemocnice Olomouc složili promoční slib a převzali diplomy stvrzující úspěšné zakončení studia absolventi a absolventky studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, jejich anglických obdob General Medicine a Dentistry a také programu Veřejné zdravotnictví.

„Přeji vám na vaší profesní dráze pevné zdraví, dobrá rozhodnutí a štěstí na dělné a spolehlivé týmy, jichž budete součástí a možná brzy i hlavou. Myslete ale prosím i na rovnováhu ve svém osobním životě, udržujte si duševní svěžest, radost a vyrovnanost,“ uvedla prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková ve své krátké řeči k čerstvým zubním lékařkám a lékařům během jedné z prvních promocí. Připomněla také, že díky registraci do Klubu absolventů UP mohou i nadále zůstat s univerzitou v kontaktu.

Když později toho dne mluvil k absolventům ve foyer Teoretických ústavů děkan LF UP Milan Kolář,  neubránil se emocím. „Je mi smutno, že odcházíte. Abych byl upřímný, byl bych nejradši, kdybyste tu zůstali, protože na řadu z vás jsem zvyklý, spolupracujeme například v rámci akademického senátu a podobně. Ale držet vás tu nemohu. Na druhou stranu vaším odchodem fakulta dává našemu zdravotnictví to, co potřebuje – vynikající absolventy do praxe. Přeji vám, ať se vám daří v profesním i osobním životě, a budu rád, když se budete na svou alma mater vracet a budeme se tu potkávat. Naše fakulta je vám vždy otevřena,“ řekl při přípitku.

Během neformálního setkání na fakultě byli také vyhlášeni nejlepší pedagogové, o nichž rozhodovali absolventi v hlasování. Ocenění děkan s nadsázkou označil za medicínského Oscara. V kategorii Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory diplom a pohár převzal Martin Sněhota ze simulátorového centra CENTESIMO. Jak poznamenal, je to pro něj největší ocenění, kterého se mu dosud dostalo.

V klinických oborech byla nejlepší pedagožkou zvolena Marie Turková z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, která při poděkování za cenu přítomné i krátce rozezpívala. Nejlepší pedagog Zubního lékařství Matej Rosa si na zpěv netroufal. „Doufám, že to, co jsem se vám snažil v posledních dvou ročnících dát, využijete ve vaší praxi a že to pro vás bude takový odrazový můstek k dalšímu profesnímu rozvoji. Přeji hodně zdaru do vaší práce a děkuji,“ uvedl vyučující z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Oceněni byli i někteří absolventi. Předseda Spolku mediků Josef Kořenek se totiž rozhodl vyzdvihnout podíl šestice dosavadních členů na aktivitách spolku. Poté již nadešel okamžik tradičního vypouštění balonků – z ekologického, rozložitelného materiálu – před fakultou coby symbolického „vyletění“ do praxe a další životní etapy.

V závěru promočního týdne se konalo i rozlučkové setkání s absolventy anglických studijních programů a jejich blízkými. Také zahraniční lékařky a lékaři, kterým při promocích blahopřála mimo jiné prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová, volili před završením svého studia v Olomouci nejlepší pedagogy, se kterými měli tu čest se potkat. Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine Milan Raška předal pohár a diplom pro nejlepšího vyučujícího v preklinických oborech Milanu Kolářovi, v klinických oborech zahraniční absolventi zvolili Martina Staška z I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL a v kategorii Zubní lékařství pak Yulii Morozovou z Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

Nejlepší pedagogové LF UP podle absolventských ročníků:

Všeobecné lékařství – teoretické a preklinické obory:

Martin Sněhota, CENTESIMO

Všeobecné lékařství – klinické obory:

Marie Turková, Porodnicko-gynekologická klinika

Zubní lékařství:

Matej Rosa, Klinika zubního lékařství

General Medicine – Preclinical Courses:

Milan Kolář, Ústav mikrobiologie

General Medicine – Clinical Courses:

Martin Stašek, I. chirurgická klinika

Dentistry:

Yulia Morozova, Klinika zubního lékařství

Read More

Stanovisko Magistrátu města Prostějova ke stavu implementace digitalizace stavebního řízení v rámci nového stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Portál stavebníka pro veřejnost a Informační systém stavebního řízení pro úředníky. Oba propojené systémy...

Žádosti o kotlíkové dotace se mohou podávat do konce prázdnin

Do konce prázdnin mohou zájemci podávat žádosti o kotlíkové dotace. Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník domu, bytu či stavby pro...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se zvýšenou hladinou říčky Blaty, v důsledku přívalových dešťů. Nakonec ale byl předán do...

V Olomouci na koleje vyjela unikátní tramvaj č. 16

V Olomouci na koleje vyjela unikátní historická tramvaj. Vůz s evidenčním číslem 16 byl vyroben před...

Dny lidové architektury v Cholině

Malebná obec Cholina na Olomoucku, kde žije přes 700 obyvatel, ožila lidovou kulturou. Areál tamní zemědělské...

Otevřená radnice 30/2024

Může město Olomouc spolupracovat s obcí Horka nad Moravou při údržbě a sečení trávy na přírodním...

Kraj zblízka 30/2024

V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka. Kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se...