Přeložit náš web

Čt, 22. 2. 2024.

Svátek má Petr.

5.1 C
Olomouc
4.9 C
Prostějov
5.1 C
Přerov
4.3 C
Šumperk
3 C
Jeseník
Čtvrtek, 22. února 2024.

Svátek má Petr.  Dobré ráno.

Gregor Johann Mendel v archivním fondu olomoucké univerzity

Univerzita Palackého v Olomouci si při příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela připomíná jeho tříleté studium na zdejší C. k. Františkově univerzitě, a to v letech 1840–1843.

Pamětní deska Gregora Johanna Mendela je dostupná zrakům veřejnosti na fasádě budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní ulici (deska byla zhotovena v roce 1980 podle návrhu sochaře Bohumila Teplého [1932–2020]), kde sídlila C. k. Františkova univerzita. Další doklady o pobytu světoznámého zakladatele genetiky v Olomouci se však skrývají ve fondu Univerzita Olomouc, (1576) 1640–1950, uchovávaném v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě.

Relevantní záznamy týkající se G. J. Mendela jsou obsaženy ve dvou německy vedených studijních katalozích Filozofické fakulty C. k. Františkovy univerzity v Olomouci. Pod č. 42 je uvedeno, že Mendel, Johann, rodák ze Slezského Hynzendorfu (nyní Hynčice, místní část obce Vražné, 5 km jižně od města Odry), absolvent gymnázia v Opavě, narozený 20. VII. 1822, syn Antonína, sedláka, bydlí na Dolním náměstí (Niederring) č. 171.

Johann Mendel byl během svého studia na olomoucké filozofické fakultě hodnocen jako „sehr fleißig“ (tj. velmi pilný). Zkoušky z povinných předmětů na filozofické fakultě – byly to v 1. ročníku náboženství, teoretická filozofie, matematika, přírodověda a latinská filologie, ve 2. ročníku náboženství, praktická filozofie, fyzika, světové dějiny a latinská filologie – skládal Mendel s výtečnou klasifikací, jen jeho studijní „postup“ a „mravy“ ve filozofických disciplínách byly oceněny známkou „I“. Z „volných studií“, tj. nepovinných předmětů, absolvoval Mendel vychovatelství a klasickou literaturu, obé s hodnocením „eminenter“. V 1. ročníku byl Johann Mendel osvobozen od školních poplatků. Podle dalších poznámek v následujících ročnících školné hradil a studium ukončil jako „Repetent von Jahre 1841“ (opakující z r. 1841), neboť byl nucen studium s ohledem na své zdravotní problémy přerušit.

Vraťme se na závěr k olomouckému bydlišti G. J. Mendela. Nynější dvoupatrový měšťanský dům s č. popisným 171 a č. orientačním 17 na Dolním náměstí vlastní manželé Antonín a Jaroslava Navrátilovi. Tento původně gotický dům po renesanční a barokní přestavbě stále ještě zachoval stopy původního dřevěného schodiště, po kterém po tři roky chodil student Johann Mendel. V nedávno vydané knize Jana Kleina Osamělost skromného génia – Gregor Johann Mendel: 1. díl, Brno 2016, bylo mylně spojeno (podle staré mapy „Plan der Koeniglichen Haupstadt Olmütz“ z roku 1850) číslo popisné 171 s původním číslem orientačním 18, v současnosti však nese toto orientační číslo sousední dům s popisným číslem 172, plasticky vyobrazeným přímo na fasádě tohoto domu.

Doufejme tedy, že na fasádě domu č. 171/17 se záhy objeví, snad i díky iniciativě Univerzity Palackého v Olomouci, další olomoucká pamětní deska zakladatele genetiky.

Autorka článku děkuje za pomoc a spolupráci PhDr. Janu Štěpánovi, Ph.D., ze Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc, a Ing. Milanu Novotnému z Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj.

[odkaz na zdroj]

Procházka s Markem Orko Váchou o pokoře i o spolupráci s bohem

Kde jsou hranice toho, jak se jako lidský druh můžeme díky vědě „vylepšovat“? Chceme se zbavit závažných nemocí nebo mít děti...

DEN LEDVIN 14. 3. 2024

V rámci DNE LEDVIN vás zveme na preventivní akci, která proběhne 14. března od 8:00 do 14:00 hodin v prostorách nefrologické...

Neuteklo vám?

00:05:18

Téma týdne 07/2024

Pozemek nad olomouckou městskou částí Slavonín v minulosti sloužil k ukládání kalů. Ty už tady do budoucna nebudou. V místě se teď pohybuje stavební technika. Lokalitu totiž čeká postupná...
00:02:29

Dopravní podnik se chystá na oslavy 125 let tramvají v Olomouci

Nová hala odstavů tramvají poblíž olomouckého vlakového nádraží od loňského podzimu ukrývá opravdovou chloubu místního dopravního...
00:01:57

Kam s nefunkční zářivkou? V Prostějově je lze zanést například do infocentra

Úsporná zářivka ušetří až 80% energie oproti klasické wolframové žárovce. Tyto se už v Evropské unii...
00:05:51

Otevřená radnice 08/2024

Bude olomoucká radnice účinně bojovat proti řádění sprejerů? A proč mizí z města lavičky? Na tyto...
00:06:14

Kraj zblízka 08/2024

Kapacita na středních školách v Olomouckém kraji je dostatečná. Oborů i míst je velká řada. Hejtmanství...