Přeložit náš web

Ne, 21. 7. 2024.

Svátek má Vítězslav.

27.3 C
Olomouc
28.2 C
Prostějov
27.2 C
Přerov
26.9 C
Šumperk
26 C
Jeseník
Neděle, 21. července 2024.

Svátek má Vítězslav.  Dobré odpoledne.

Excelentní pedagogové očima studentů. FF ocenila své nejlepší učitele

Na základě každoroční studentské evaluace oceňuje Filozofická fakulta UP nejlépe ohodnocené pedagogy. Za rok 2021 byli přesvědčivě nejinspirativnější Jana Vrajová z katedry bohemistiky, Veronika Gigalová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Jiří Nový z Centra jazykového vzdělávání, Lucie Viktorová z katedry psychologie a Jana Jedličková z katedry divadelních a filmových studií.

Pedagogická činnost je nelehká, vyžaduje obrovské úsilí a neustálý rozvoj. I proto FF UP oceňuje své nejlepší pedagogy, jejichž jména vyplynou z evaluace studentů.

„Ocenění pro mě znamená především informaci, že navzdory dominanci důrazu na vědecký výkon má v akademickém světě význam i snaha o kvalitní práci se studenty. Přijímám ho proto s velkou pokorou. Spolu s ostatními kolegy dobře víme, jak je přízeň studentů vrtkavá a že evaluace mají jen omezenou vypovídající hodnotu o práci vyučujícího. Můžou ale ukázat na jeho zájem o obor, který vyučuje a v němž publikuje – a také na to, jak je ochoten se studentům přiblížit, mluvit ‚jejich‘ jazykem o ‚svých‘ (odborných) věcech. Pokud se mi něco z toho alespoň občas daří, mám z toho obyčejnou lidskou radost,“ řekla Jana Vrajová, vedoucí literárněvědné sekce katedry bohemistiky.

Radost z ocenění vyjádřila také Jana Jedličková, vedoucí televizní a rozhlasové sekce katedry divadelních a filmových studií, kterou těší především to, že zřejmě používá metody, jež její studenty oslovují a nějakým způsobem je posouvají.

„Inspirace je v procesu vzdělávání a učení velmi důležitá. Je to ale hodnocení velmi subjektivní, takže to vnímám především jako projev velké důvěry konkrétních studentů a studentek v to, jak spolu prozkoumáváme ten velký prostor v zásadě neprozkoumatelných humanitních studií, v našem případě zejména kultury,“ řekla. Zdůraznila přitom, že je velmi ráda i za to, že fakulta již víc vnímá, že vzdělávání není jednosměrné předávání informací, ale že se jedná o otevřenou komunikaci, kde je velmi důležité, jaký vztah mezi sebou lidé účastnící se této komunikace mají.

„My jako lektoři a lektorky můžeme na univerzitě lidem pouze pootevřít dveře k tomu, čemu říkáme poznání. A možná jim občas dát do ruky velmi hrubě načrtnutou mapu. Ale těmi dveřmi si musí studenti projít sami a sami si zhodnotit, jestli jim ta mapa k něčemu bude, nebo si vytvoří svoji vlastní. A inspirace je pro mě ta neviditelná ruka, která je těmi dveřmi tak trochu popostrčí a popošoupne k onomu cestování.“

Pravidelná evaluace studentů je jako zpětná vazba důležitá i pro Jiřího Nového z Centra jazykového vzdělávání. „Její výsledky jsou pro mě zároveň inspirací a motivací. Již mnohokrát jsem si ověřil, že se v naší práci vyplatí zamyslet se i nad sebemenšími podněty, které nám naši studenti během výuky poskytnou,“ řekl.

Velkou cenu má evaluační výsledek i pro Veroniku Gigalovou z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, když uvedla, že jej vnímá jako silnou motivaci do další práce se studenty a zejména jako motivaci k hledání nových cílů, jak se studenty jako partnery spolupracovat. Mladá andragožka zdůraznila, že být pro studenty inspirací vnímá jako součást své práce, a pokud její práce motivuje studenty k dalšímu studiu či zájmu o obor, je jí to opravdovou odměnou.

Děkan FF UP Jan Stejskal letos vyzdvihl práci ještě dvou akademiků. Za dlouholeté působení v pozici vedoucí/ho katedry ocenil práci Ludmily Veselovské z katedry anglistiky a amerikanistiky a Miroslava Vepřeka z katedry bohemistiky. 

Cena za nejlepší pedagogický výkon se na FF UP uděluje od roku 2015. Je určena všem pedagogům FF UP za excelentní pedagogickou činnost. Navrhovat svého oblíbeného vyučujícího mohou pravidelně posluchači prezenční i kombinované formy studia. Výsledky soutěže vycházejí z každoročních studentských evaluací, které jsou rozděleny do tří kategorií podle zastoupení oborů na fakultě.

[odkaz na zdroj]

Letní čtení s Vydavatelstvím UP: Filmouka aneb Čtěte si (nejen) s dětmi o filmu

Využít letní období ke společnému čtení s dětmi není nikdy na škodu. A pokud takové čtení zábavnou formou vzdělává, není to na...

OPĚT SI ZABĚHÁME V BARVÁCH A PODPOŘÍME NÁHRADNÍ RODINY

Druhý ročník Duhového běhu města Jeseník pro rodiny vlastní i náhradní se uskuteční v sobotu 14. září ve Smetanových sadech. Registrace na...

Neuteklo vám?

Kraj zblízka 29/2024

V pobytových sociálních službách dlouhodobě chybí lůžkové kapacity pro seniory. Část jich má Olomoucký kraj, další vlastní obce a města. V Prostějově se nyní rýsuje projekt výstavby nového takového...

Výstava Lidé odvedle ve VMOL přiblíží svět hendikepovaných

Výstava s názvem Lidé odvedle ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se snaží poukázat na to, jak...

Řidiči už projedou po nové silnici ze Seloutek do Domamyslic

Nová silnice spojuje obce Seloutky s Domamyslicemi na Prostějovsku. Řidiči tudy po dobu rozsáhlých oprav dvoukilometrového...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...