Přeložit náš web

St, 4. 10. 2023.

Svátek má František.

13.8 C
Olomouc
14.6 C
Prostějov
14.8 C
Přerov
12.2 C
Šumperk
10.3 C
Jeseník
Středa, 4. října 2023.

Svátek má František.  Dobré ráno.

Diagnostický průzkum jako podklad pro plánování oprav ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR používá jako jeden z podkladů pro plánování oprav silnic odborné posouzení tvořené prostřednictvím diagnostických průzkumů. Externě dodávané objektivní hodnocení povrchů i podkladů vozovek vychází z českých technických norem, přičemž jednotlivé kroky objednávaného posudku odpovídají platné legislativě.

Kvalitní provedení diagnostických průzkumů je podmíněno navazujícími postupy, které ve výsledku popisují aktuální stav komunikace. Součástí závěrečné zprávy je obvykle návrh vhodného opatření nebo doporučení postupu opravy silnice či dálnice.

Program diagnostického průzkumu je sestaven v souladu s předpisy a možnostmi aktuálních vyhodnocovacích i zobrazovacích metod. Skládá se z několika fází:

– Vizuální prohlídka doprovázena fotodigitálním záznamem stavu povrchu komunikace s krokem záznamu po pěti délkových metrech. Výstup definuje výčet a četnost zaznamenaných poruch silnice.

– Sběr proměnných i neproměnných parametrů a povrchových vlastností komunikace odhaluje mezinárodní index nerovnosti, hloubku vyjetých kolejí a makrotexturu vozovky. Tyto parametry jsou nezbytné k hodnocení vlastností krytu, slouží zejména charakteristice deformací povrchu.

– Měření únosnosti konstrukce vozovky poskytuje nezbytný parametr pro stanovení zbytkové životnosti konstrukce a stanovení skladby jednotlivých vrstev silnice.

– Jádrové vývrty na místě umožňují odběr stmelených vrstev konstrukce vozovky. Odebrané vzorky putují do laboratoří za účelem posouzení vlastností skutečně použitých materiálů. Vrtání se provádí ve vzdálenosti 25 až 250 délkových metrů podle délky a členitosti posuzovaného úseku.

– Dále jsou součástí diagnostiky geotechnické sondy určené především do nestmelených vrstev konstrukce. Opět zde dochází k přesnému popisu vlastností použitých materiálů nestmelených vrstev a podloží, proto sondy mohou dosahovat hloubky až 1,5 metru. Zjištěná fakta vstupují do výpočtů zbytkové životnosti konstrukce.

– Program diagnostického průzkumu obsahuje také již zmíněné laboratorní posouzení odebraných materiálů. Podložené poznatky zjišťují aktuální vlastnosti a kromě stanovení příčin poruch je možné stanovit vhodnost opětovného využití při opravě stávající komunikace.

– V neposlední řadě průzkum stanovuje obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, což předchází zařazení znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle platné vyhlášky.

– Konečným krokem programu je kvalifikovaný návrh způsobu a technologie opravy. Variantní řešení vychází ze sumarizace výše uvedených fází.

Diagnostická zpráva obsahuje texty doplněné fotografiemi, tabulkami a grafy. Orazítkovaný dokument může být zdrojem určení časové i finanční náročnosti zamýšlené rekonstrukce. Dochází k případům, kdy vizuální odhad méně zkušené veřejnosti nenaznačuje potřebu opravy dané silnice, ale celková diagnostika potvrzuje pravý opak.

Článek Diagnostický průzkum jako podklad pro plánování oprav ŘSD ČR se nejdříve objevil na Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Olomoucký kraj.

Read More

Vlastivědné muzeum představí historická žezla, zakládací listinu a další unikátní exponáty k výročí univerzity

Hned dvě výstavy současně připravilo k letošnímu výročí olomoucké univerzity Vlastivědné muzeum v Olomouci. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní exponáty, k nimž patří...

Dvě křižovatky budou mít do poloviny prosince nové a moderní semafory

Modernizací procházejí dvě přerovské světelné křižovatky v ulicích Palackého–Komenského a Kopaniny–Velká Dlážka. Práce na první z nich začaly v úterý 3....

Neuteklo vám?

00:06:44

Kraj zblízka 40/2023

V Kojetíně postavili nejmodernější logistickou halu v zemi. Robotické distribuční centrum americké společnosti Amazon navštívili i zástupci Olomouckého kraje. Profesionálních hasiči z Přerova pomáhali osm dní s likvidací rozsáhlých požárů...
00:02:45

Šternberskou ZUŠ ozdobí obří nástěnná malba. Vytváří ji malíř z Francie

Budovu základní umělecké školy ve Šternberku už brzy ozdobí obří nástěnná malba. Takzvaný murál na jedné...
00:00:36

Olomoucký Street Art Festival proměnil sedm veřejných ploch v moderní umění

V Olomouci skončil šestnáctý ročník Street Art Festivalu, přehlídky současného pouličního umění. Účastnilo se ho 14...
00:06:44

Kraj zblízka 40/2023

V Kojetíně postavili nejmodernější logistickou halu v zemi. Robotické distribuční centrum americké společnosti Amazon navštívili i...
00:05:15

Téma týdne 39/2023

Rozsáhlá rekonstrukce Kmochovy ulice v Olomouci a okolních prostranství je u konce. Práce tu začaly koncem...