Přeložit náš web

Ne, 26. 5. 2024.

Svátek má Filip.

23.2 C
Olomouc
24.1 C
Prostějov
22.7 C
Přerov
24.7 C
Šumperk
23.1 C
Jeseník
Neděle, 26. května 2024.

Svátek má Filip.  Dobré odpoledne.

Diagnostický průzkum jako podklad pro plánování oprav ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR používá jako jeden z podkladů pro plánování oprav silnic odborné posouzení tvořené prostřednictvím diagnostických průzkumů. Externě dodávané objektivní hodnocení povrchů i podkladů vozovek vychází z českých technických norem, přičemž jednotlivé kroky objednávaného posudku odpovídají platné legislativě.

Kvalitní provedení diagnostických průzkumů je podmíněno navazujícími postupy, které ve výsledku popisují aktuální stav komunikace. Součástí závěrečné zprávy je obvykle návrh vhodného opatření nebo doporučení postupu opravy silnice či dálnice.

Program diagnostického průzkumu je sestaven v souladu s předpisy a možnostmi aktuálních vyhodnocovacích i zobrazovacích metod. Skládá se z několika fází:

– Vizuální prohlídka doprovázena fotodigitálním záznamem stavu povrchu komunikace s krokem záznamu po pěti délkových metrech. Výstup definuje výčet a četnost zaznamenaných poruch silnice.

– Sběr proměnných i neproměnných parametrů a povrchových vlastností komunikace odhaluje mezinárodní index nerovnosti, hloubku vyjetých kolejí a makrotexturu vozovky. Tyto parametry jsou nezbytné k hodnocení vlastností krytu, slouží zejména charakteristice deformací povrchu.

– Měření únosnosti konstrukce vozovky poskytuje nezbytný parametr pro stanovení zbytkové životnosti konstrukce a stanovení skladby jednotlivých vrstev silnice.

– Jádrové vývrty na místě umožňují odběr stmelených vrstev konstrukce vozovky. Odebrané vzorky putují do laboratoří za účelem posouzení vlastností skutečně použitých materiálů. Vrtání se provádí ve vzdálenosti 25 až 250 délkových metrů podle délky a členitosti posuzovaného úseku.

– Dále jsou součástí diagnostiky geotechnické sondy určené především do nestmelených vrstev konstrukce. Opět zde dochází k přesnému popisu vlastností použitých materiálů nestmelených vrstev a podloží, proto sondy mohou dosahovat hloubky až 1,5 metru. Zjištěná fakta vstupují do výpočtů zbytkové životnosti konstrukce.

– Program diagnostického průzkumu obsahuje také již zmíněné laboratorní posouzení odebraných materiálů. Podložené poznatky zjišťují aktuální vlastnosti a kromě stanovení příčin poruch je možné stanovit vhodnost opětovného využití při opravě stávající komunikace.

– V neposlední řadě průzkum stanovuje obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, což předchází zařazení znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy podle platné vyhlášky.

– Konečným krokem programu je kvalifikovaný návrh způsobu a technologie opravy. Variantní řešení vychází ze sumarizace výše uvedených fází.

Diagnostická zpráva obsahuje texty doplněné fotografiemi, tabulkami a grafy. Orazítkovaný dokument může být zdrojem určení časové i finanční náročnosti zamýšlené rekonstrukce. Dochází k případům, kdy vizuální odhad méně zkušené veřejnosti nenaznačuje potřebu opravy dané silnice, ale celková diagnostika potvrzuje pravý opak.

Článek Diagnostický průzkum jako podklad pro plánování oprav ŘSD ČR se nejdříve objevil na Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Olomoucký kraj.

Read More

Festival Baroko: přirozeně krásná hudba, kterou 200 let nikdo neslyšel

Již 27. ročník festivalu starší české hudby Baroko 2024 startuje v sobotu 1. června ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Dramaturgové se zaměřují na interpretaci hudby 17....

Přemístění autobusové zastávky Horka směr Řepčín

V termínu od pondělí 27. 5. 2024 do pátku 31. 5. 2024 včetně budou probíhat na ulici Olomoucká, Horka nad Moravou stavební...

Neuteklo vám?

Otevřená radnice 21/2024

V Otevřené radnici se tentokrát věnujeme dotazu k termínu zjednosměrnění ulic ve Starých Hodolanech. Na Přichystalově ulici zase trápí tamní obyvatele domu suché stromy a jejich špatná údržba. https://youtu.be/f_kM3wsbqVA

Park Michalov v Přerově oslavuje 120 let

Přerované si připomínají 120. výročí parku Michalov. Historie spadá do konce 19. století, kdy na místě...

Nová lanovka pomůže s těžbou dřeva v Jeseníkách. Je šetrná k půdě a...

Horské strmé svahy Jeseníků jsou náročné pro těžbu dřeva. Technika si v lesích tak neporadí a...

Téma týdne 21/2024

Moravská filharmonie Olomouc finišuje se zkouškami před odjezdem na velké mezinárodní turné. V posledním květnovém týdnu...

Otevřená radnice 21/2024

V Otevřené radnici se tentokrát věnujeme dotazu k termínu zjednosměrnění ulic ve Starých Hodolanech. Na Přichystalově...