Přeložit náš web

Čt, 22. 2. 2024.

Svátek má Petr.

5.1 C
Olomouc
4.9 C
Prostějov
5.1 C
Přerov
4.3 C
Šumperk
3 C
Jeseník
Čtvrtek, 22. února 2024.

Svátek má Petr.  Dobré ráno.

Badatelským směrům románských studií se na filozofické fakultě věnuje více než sedmdesátka romanistů

Začal dvacátý ročník mezinárodního setkání romanistů. Více než sedm desítek českých i zahraničních odborníků se v něm věnuje reflexi dosavadního výzkumu v oblasti románských studií na českých i zahraničních pracovištích. Na konferenci zároveň zaznívají témata badatelských směrů, která se v tomto oboru otevírají ve třetí dekádě jednadvacátého století.  

Základem mezinárodního setkání romanistů, letos s podtitulem Výzvy románských studií ve třetím desetiletí 21. století, je výměna informací, zkušeností a poznatků z výzkumů, kterým se odborníci v současnosti věnují, ať už ve sféře lingvistiky, literatury, historie, politického dění či kultury daných jazykových oblastí. Konference se většinou koná ve dvouletém intervalu, v době covidových opatření byla však dvakrát odsunuta.

„Zakladatelem tradice romanistických konferencí je emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Jiří Černý, který v úvodu našeho sympozia hovořil o historii a důležitosti těchto setkání,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky FF. Ve výčtu pozvaných řečníků vyzdvihla významného italianistu profesora Jiřího Pelána z Univerzity Karlovy v Praze, který se ve své přednášce věnoval systému literárních žánrů v italské renesanci. Zajímavé bude podle ní i setkání s profesorem Petrem Kylouškem z Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá francouzskou a kanadskou literaturou. Bude hovořit o specifikách quebecké literatury. Konferenci uzavře emeritní profesor katedry romanistiky FF UP Pavel Štěpánek, hispanista a historik umění, který se chce ve své přednášce zabývat životem a tvorbou českého jezuitského misionáře, umělce a architekta Ignácia Tirsche, působícího v 18. století v Kalifornii a Mexiku.

„Během pandemie covidu-19 nedošlo k online variantě konference, protože pro všechny je její důležitou součástí právě osobní setkání. Pro mě osobně jsou tato setkání inspirací, příjemnou příležitostí objevit zajímavá témata, navázat a pěstovat přátelství napříč všemi románskými jazykovými a literárními obory a evropskými zeměmi. Je to také skvělá možnost k vytvoření zajímavých projektů a navázání mezinárodní spolupráce. Pro naše hosty je to kromě všeho řečeného také oblíbené adventní zastavení v krásné předvánoční Olomouci,“ doplnila Kateřina Ritterová.

Jednání o obecně velmi různorodých tématech se na konferenci konají v několika sekcích. V první zaznívají vědecké příspěvky, které se soustřeďují na individuální tendence bádání v oblasti románských filologií. V druhé sekci odborníci prezentují řešené výzkumné projekty, jejich cíle, závěry a případné publikační výstupy.

„Jde nám především o to, abychom se seznámili s tématy, kterým se kolegové věnují, a zjistili, jakými cestami se ubírá současné romanistické bádání,“ dodala Kateřina Ritterová s tím, že třetí sekce se věnuje prezentaci doktorandských badatelských aktivit.

Jednotlivé příspěvky, projdou-li recenzním řízením, budou publikovány v časopise Romanica Olomucensia. Jubilejní mezinárodní setkání romanistů se koná ve dnech 25. a 26. listopadu na katedře romanistiky FF UP.  

[odkaz na zdroj]

Procházka s Markem Orko Váchou o pokoře i o spolupráci s bohem

Kde jsou hranice toho, jak se jako lidský druh můžeme díky vědě „vylepšovat“? Chceme se zbavit závažných nemocí nebo mít děti...

DEN LEDVIN 14. 3. 2024

V rámci DNE LEDVIN vás zveme na preventivní akci, která proběhne 14. března od 8:00 do 14:00 hodin v prostorách nefrologické...

Neuteklo vám?

00:05:18

Téma týdne 07/2024

Pozemek nad olomouckou městskou částí Slavonín v minulosti sloužil k ukládání kalů. Ty už tady do budoucna nebudou. V místě se teď pohybuje stavební technika. Lokalitu totiž čeká postupná...
00:02:29

Dopravní podnik se chystá na oslavy 125 let tramvají v Olomouci

Nová hala odstavů tramvají poblíž olomouckého vlakového nádraží od loňského podzimu ukrývá opravdovou chloubu místního dopravního...
00:01:57

Kam s nefunkční zářivkou? V Prostějově je lze zanést například do infocentra

Úsporná zářivka ušetří až 80% energie oproti klasické wolframové žárovce. Tyto se už v Evropské unii...
00:05:51

Otevřená radnice 08/2024

Bude olomoucká radnice účinně bojovat proti řádění sprejerů? A proč mizí z města lavičky? Na tyto...
00:06:14

Kraj zblízka 08/2024

Kapacita na středních školách v Olomouckém kraji je dostatečná. Oborů i míst je velká řada. Hejtmanství...