Přeložit náš web

Út, 16. 4. 2024.

Svátek má Irena.

6.5 C
Olomouc
7.2 C
Prostějov
7.4 C
Přerov
4.8 C
Šumperk
2.3 C
Jeseník
Úterý, 16. dubna 2024.

Svátek má Irena.  Dobré ráno.

Akademický senát vzal na vědomí záměr rektora odvolat prorektora Tomáše Opatrného

Akademický senát Univerzity Palackého projednal na svém posledním jednání v kalendářním roce 2022 několik důležitých témat. Vzal na vědomí záměr rektora odvolat z funkce prorektora UP Tomáše Opatrného. Vyslechl si i zprávy o ukončení působení univerzity v Erbílu či ukončení stávající spolupráce s Konfuciovým institutem.

Na výjezdní zasedání AS UP předložil rektor UP Martin Procházka senátorům záměr odvolat profesora Tomáše Opatrného z funkce prorektora pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost UP. Důvodem pro odvolání je podle vyjádření rektora nefunkční pracovní atmosféra mezi ním a prorektorem Opatrným.

„Musím z uplynulého dění, které nebylo jednoduché nejen pro univerzitu, ale i pro mě osobně vyvodit důsledky. A to jak vůči sobě, tak vůči týmu, který vedu. Zdůrazňuji, že záměr, který jsem předložil, bych mohl vysvětlit doporučením personálně-procesního auditu, které zrušení pozice prorektorátu Tomáše Opatrného navrhoval už v polovině roku. Těžko bych i hledal výtky ve smyslu pracovních povinností. Důvod, který mě vede k tomuto finálnímu rozhodnutí, spočívá do určité míry v reorganizaci či zúžení týmu a také v osobním pocitu, že nefunguje potřebná chemie mezi rektorem a částí týmu prorektorů,“ uvedl rektor UP. Zdůraznil přitom, že zrušení prorektorátu pro informační technologie, hodnocení vědy a udržitelnost nebude mít vliv na důležitost role udržitelnosti na UP i ostatních oblastí, které doposud Tomáš Opatrný vedl. Rektor Akademický senát UP ubezpečil, že k žádnému útlumu uvedené agendy nedojde.

Prorektor UP Tomáš Opatrný ve své řeči poděkoval za možnost podílet se alespoň po omezenou dobu na univerzitní exekutivě. Poděkoval všem, se kterými spolupracoval a práci, kterou za víc než rok a půl odvedl, označil jako smysluplnou. „Vnímám ji jako zkušenost, která mě neuvěřitelně obohatila a jsem za ni vděčný. Mohu ji doporučit všem, kterým chod univerzity není lhostejný,“ řekl.

V následné diskuzi se k práci profesora Tomáše Opatrného děkovně vyjádřila řada senátorů, úctu k jeho systematické, pečlivé a neutuchající činnosti vyslovila i prorektorka pro vědu a výzkum Lucie Plíhalová.

Akademický senát UP vzal poté na vědomí záměr rektora UP odvolat prorektora Tomáše Opatrného z pozice prorektora UP.

Během prosincového jednání se AS UP seznámil i s tím, jak se bude vyvíjet spolupráce s Konfuciovým institutem. Rektor UP informoval senátory o tom, že brzy vyprší termín platnosti smlouvy, od níž se odvíjí spolupráce mezi Univerzitou Palackého a Konfuciovým institutem. „Podle stanoveného harmonogramu začínáme nyní komunikovat s čínskou stranou, respektive s ředitelem Konfuciova institutu, o tom, zda bude možná jiná varianta spolupráce nebo spolupráci ukončíme,“ sdělil rektor UP Martin Procházka.

Ke svému konci se blíží i působení Univerzity Palackého v kampusu Erbíl. Tato spolupráce skončí i vzhledem k složité situaci v Kurdistánu, a to jak z hlediska bezpečnosti, tak z politického hlediska.

„Při jednání s kurdskou stranou jsme se dohodli na postupu vypořádání a ukončení této spolupráce s tím, že výuka, která je na přírodovědecké fakultě řádně akreditována, bude pro stávající studenty dál probíhat a kontakt v Kurdistánu bude zachován pro klasickou státní školu. Dodržíme tedy všechny závazky vůči studentům, kteří tady nyní studují, další ročníky však v Kurdistánu otvírat nebudeme,“ vysvětlil rektor UP.

V závěrečném jednání roku 2022 si AS UP vyslechl i informaci, která se vztahuje k energiím pro rok 2023. Podle sdělení kvestorky Petry Jungové Univerzita Palackého vysoutěžila v listopadu ceny elektřiny a plynu na rok 2023. „Pro UP budou platit zastropované ceny, jejich nárůst tedy bude činit zhruba trojnásobek. Děkani a tajemníci fakult byli o situaci informováni,“ uvedla kvestorka UP s dodatkem, že pro zmírnění finanční zátěže obdrží Univerzita Palackého z MŠMT ČR účelovou dotaci.

V legislativní části jednání schválil AS UP několik důležitých vnitřních předpisů i norem, vyslechl si zprávu z Komise pro udržitelnou UP i Komise pro vypořádávání zpráv z interních auditů UP 01/2020 a 01/2021 a seznámil se s termíny zbylých jednání tohoto grémia, jehož funkční období skončí s datem 14. září 2023. V závěru zasedání předseda Akademického senátu UP Jiří Langer popřál všem přítomným poklidné Vánoce a do dalšího roku mnohem klidnější výkon mandátu senátora, než tomu bylo v právě končícím roce. Více v přijatých usnesení níže. O AS UP zde.

Usnesení AS UP ze dne 16.12. 2022

*AS UP schvaluje upravený program zasedání.

*AS UP schvaluje zápis č. 27/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 23. listopadu 2022 a upravený zápis č. 1/2022 z mimořádného zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci konaného dne 7. prosince 2022.

*AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) JŘ AS UP s veřejným hlasováním ve věci vyjádření AS UP k záměru rektora odvolat prorektora UP.

*AS UP projednal a bere na vědomí záměr rektora UP odvolat prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., z pozice prorektora UP.

*AS UP děkuje prof. RNDr. Tomáši Opatrnému, Dr., za práci odvedenou ve funkci prorektora UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 10 Statutu UP v předloženém znění.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

*AS UP schvaluje návrh Novely č. 3 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP ve znění pozměňovacích návrhů LK AS UP.

[odkaz na zdroj]

JESENICKÁ NEMOCNICE NABÍZÍ SPS CVIČENÍ I SEMINÁŘE

Spirální stabilizace páteře, dále jen "SPS" je cvičení, které pomáhá při bolestech zad, skolióze, výhřezu disku nebo po operacích páteře. Je vhodné pro...

Den Země a ekojarmark 2024

Sobotní dopoledne (20. 4. 2024) bude na náměstí T. G. Masaryka ve znamení aktivit o přírodě a ekologii.  Read More

Neuteklo vám?

00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc v následujících letech zrevitalizovat prostor náměstí Hrdinů? Na tyto otázky najdete odpověď v dalším...
00:02:23

Prostějovská tržnice je srovnaná se zemí. Vyroste zde parkoviště

Prostějovská městská tržnice z osmdesátých let na rohu Kostelní a Uprkovy ulice je ve fázi bourání....
00:00:28

Olomouc je 4. nejlepší v bezpečnosti silnic. Nejhorší jsou Hranice, Litovel nebo Přerov

Olomouc je mezi krajskými městy v Česku čtvrtá nejlepší v bezpečnosti silnic. Během loňského roku se...
00:05:11

Téma týdne 15/2024

Rada města Olomouce schválila zadání studie, která ukáže, jak řešit celkovou rekonstrukci tramvajové trati v Hodolanech....
00:06:48

Otevřená radnice 15/2024

Má město možnost při povolování uzavírek přísněji posuzovat a kontrolovat účelnost jejich délky trvání? Uvažuje město Olomouc...