Přeložit náš web

Ne, 3. 3. 2024.

Svátek má Kamil.

8.3 C
Olomouc
8.2 C
Prostějov
8.7 C
Přerov
7.9 C
Šumperk
7.3 C
Jeseník
Neděle, 3. března 2024.

Svátek má Kamil.  Dobré ráno.

Akademický senát UP uctil památku obětí a schválil členy dvou svých komisí

Na svém prvním jednání v kalendářním roce 2024 vzal Akademický senát Univerzity Palackého na vědomí informaci o výši úrokových výnosů, schválil členy své ekonomické a legislativní komise a také dva kandidáty do pracovní skupiny pro ochranu bezpečnosti na UP. Hned v úvodu zasedání uctil památku obětí tragédie na FF UK v Praze.

Akademický senát Univerzity Palackého uctil památku obětí nedávné střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze minutou ticha. Poté o bezpečnostních opatřeních na UP krátce hovořil kancléř univerzity Martin Tomášek. Zmínil i nově vzniklou pracovní skupinu pro ochranu bezpečnosti na UP, která navázala na práci Krizového štábu UP, vzniklého v době pandemie covidu-19. Plánované jednání zmiňované pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 22. ledna.

„Podstatou činností této pracovní skupiny je koordinace potřeb, metodické vedení a snaha zjistit, co je možné řešit z univerzitní úrovně a co je zapotřebí řešit na úrovni jejích součástí, respektive na úrovni budov. Naším cílem je proškolování, metodické vedení co do personálních i technických opatření, právní metodická podpora a kompletace dokumentů ke krizové komunikaci,“ uvedl Martin Tomášek. Do nově vytvořené skupiny nominoval AS UP své zástupce. Stali se jimi Šárka Šaňáková (FZV) a Petr Mocek (CMTF).

V návaznosti na předchozí jednání AS UP se senátoři vrátili k tématu výnosových úroků za rok 2023. Kvestorka UP Petra Jungová potvrdila, že k datu 31. 12. 2023 dosáhly výše 115,7 milionu korun. Z její řeči vyplynulo, že uvedená částka by měla být investována do celouniverzitních informačních zdrojů, do Fondu provozních prostředků RUP a do Rezervního fondu RUP. Po krátké debatě AS UP informaci o výši výnosových úroků za rok 2023 vzal na vědomí a vzhledem k tomu, že o rozdělení této částky nerozhoduje, požádal vedení UP o předložení zprávy o čerpání.

V souvislosti s plánovanou opravou suterénu Zbrojnice, prezentovala na lednovém jednání AS UP ředitelka Knihovny UP Helena Sedláčková současnost i aktivity této univerzitní součásti. Ve své řeči zmínila nejen knihovnickou činnost, ale popsala i rozsáhlou činnost výukovou včetně celé řady dalších aktivit a akcí. Mimo jiné připomněla meziroční nárůst návštěvníků univerzitní knihovny, přiblížila služby, které nabízí, i stav současného personálního zajištění. V informaci, která se týkala rozpočtu této součásti UP, připomněla, že devadesát procent z jeho celkové výše se stává součástí mezd a odvodů pracovníků, zbylou část Knihovna UP investuje pravidelně do nákupu knih a ostatních knihovních dokumentů, případně do nového nábytku, údržby a provozu budovy Zbrojnice. K opravě suterénu Zbrojnice, kde knihovna skladuje v nevyhovujícím prostředí již řadu let velké množství knih, chce využít naspořené finance ve Fondu provozních prostředků. AS UP za prezentaci této součásti UP i za odvedenou práci poděkoval.

AS UP se během prvního jednání v kalendářním roce 2024 zabýval i složením své legislativní a ekonomické komise. Poté, co byli jednotliví kandidáti a kandidátky do těchto komisí navrženi a představeni, AS UP v tajném hlasování schválil osm členů do legislativní komise a devět členů do ekonomické komise (složení komisí viz níže).

V rámci jednání se AS UP seznámil se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby – posílení vedení trafostanice v areálu Olomouc-Neředín a vyjádřil se v tom smyslu, že nemá námitek. Senátoři univerzity si dále vyslechli informaci o ekonomické náročnosti a kyberbezpečnostním riziku, souvisejícím s uchováváním e-mailových kontaktů (schránek) absolventů. Kvestorka UP Petra Jungová uvedla, že nyní existuje možnost půlroční lhůty trvání těchto kontaktů zdarma. V rámci jednání vystoupil dále prorektor pro studium Vít Zouhar, který informoval senát o aktuálním stavu mikrocertifikátu (micro-credentials) na UP, přičemž akademický senát vzal tuto informaci na vědomí.

Metodice dělení příspěvku a dotací součástem UP pro rok 2024 se AS UP bude věnovat na příštím jednání, neboť rektor UP Martin Procházka tento bod během jednání z programu stáhl. V některém z příštích jednání se AS UP chce vrátit i k tématu kreditové banky. Celý program březnového zasedání AS UP by pak měl být věnován pouze vypořádání mezi PřF UP a VŠÚ CATRIN. 

Příští jednání AS UP se uskuteční 14. února. Přijatá usnesení zde. Více o AS UP zde.   

Legislativní komise AS UP: doc. Miroslav Dopita (FF), doc. Marek Jukl (PřF), Mgr. Pavel Kurfürst (LF), Mgr. Jozef Machek (FZV), prof. Damián Němec (CMTF), JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.,(PF), doc. Jana Vašíčková (FTK), prof. Kateřina Vitásková (PdF).

Ekonomická komise AS UP: Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D., (FZV), Ing. Petr Bačík, Ph.D., (PF), doc. Michal Botur (PřF), doc. Jaroslav Franc (CMTF), Bc. Kateřina Kaprálová (PF), Mgr. František Kratochvíl, Ph.D., (FF), Ing. Alena Opletalová , Ph.D.,(PdF), prof. Vít Procházka (LF), doc. Zdeněk Svoboda (FTK).

Read More

Krátkodobé uzavření sběrného dvora v Příčné ulici

Ve dnech 5. až 11. března 2024 bude ve Sběrném dvoře v Příčné ulici měněna mostní váha. Z tohoto důvodu bude...

Hýbejte se a bavte s univerzitním sportovním centrem

Lekce jógy, společenského tance či indoorcyclingu, skupinový basketbal, florbal nebo volejbal, kurzy jezdectví, horolezectví i plavání. To je jen střípek ze...

Neuteklo vám?

00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli výstavbě nové lávky pro pěší a cyklisty. Více než 127 milionů korun. Tolik dluží...
00:02:34

Zdobnou fasádu plumlovského zámku čeká nákladná rekonstrukce. Začít má letos

Zámek v Plumlově na Prostějovsku patří k nejzajímavějším turistickým destinacím v našem kraji. Od loňského roku...
00:00:30

Nadace Agel přispěla pětileté Lindě na speciální ortézu

Pětiletá Linda trpí oslabením jedné poloviny těla. Díky speciální ortéze nyní může lépe chodit. Na tu...
00:05:32

Téma týdne 09/2024

Od ledna do března provádí pracovníci Technických služeb na území města Olomouce ořezy stromů. Lidé se...
00:06:52

Víte, že? 09/2024

Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Řidiči zde musí počítat se zúžením. Kvůli...