Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
Út, 5. 7. 2022.

Svátek má Státní svátek , Cyril a Metoděj.

CzechEnglishPolishUkrainian
19.7 C
Olomouc
19.4 C
Prostějov
20.8 C
Přerov
17.8 C
Šumperk
18 C
Jeseník
Úterý, 5. července 2022.

Svátek má Státní svátek , Cyril a Metoděj.  Dobré ráno.

Akademický senát schválil výroční zprávy o činnosti i hospodaření za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021 i Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2021, návrh nového Etického kodexu UP, nový Řád celoživotního vzdělávání UP a nový Organizační řád vysokoškolského ústavu CATRIN byly hlavní dokumenty, kterým věnovali pozornost senátoři UP na svém předposledním jednání před letními prázdninami.

Akademický senát UP jednomyslně schválil návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP. Dokument projednala též Vědecká rada UP.

Poté, kdy se v ekonomické komisi AS UP vysvětlily i nejasnosti kolem finančních ztrát tří jednotek UP za období 2020/2021, AS UP schválil i návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP.

Návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021 přijal AS UP po debatě, která vyprofilovala před jeho schválením ještě jedno usnesení. V něm AS UP požádal rektora UP, aby součástí podkladových materiálů v rámci průběžné pololetní kontroly hospodaření UP byl standardně i přehled čerpání fondů za jednotlivé součásti UP a Rektorátu UP.

Během květnového jednání se senátoři Univerzity Palackého věnovali také nově připravovanému Etickému kodexu UP. Nabývá změn v návaznosti na případy, které v posledních letech Etická komise UP řešila. Cílem aktualizovaného dokumentu je věnovat se primárně pedagogické a tvůrčí činnosti.

Přestože připravovaný dokument nepodléhá schvalování AS UP, je i podle rektora UP nutné hledat vzájemný konsenzus. Nový návrh Etického kodexu se nyní nachází ve fázi připomínek, podněty může akademická obec univerzity podávat do 10. června.

AS UP v této souvislosti přijal usnesení, v němž aktuální stav návrhu nového Etického kodexu UP vzal na vědomí. Rektora UP požádal o zohlednění podnětů, které v rozpravě k tomuto bodu zazněly.

Jednomyslně a téměř bez diskuze přijal AS UP návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání UP, a to ve znění po jednání LK AS UP. Naopak jednání o Organizačním řádu vysokoškolského ústavu CATRIN odročil. Stalo se tak poté, kdy příslušný dokument nedoporučila ke schválení legislativní komise AS UP, a to z důvodu, že dosud nebyla provedena související organizační změna na PřF UP. V této souvislosti přijal AS UP usnesení, v němž rektora UP požádal o iniciaci příslušné změny v organizační struktuře Přírodovědecké fakulty UP.  

Senátoři UP se v průběhu zasedání věnovali i možnostem využívání prostranství, která sice těsně sousedí s objekty Univerzity Palackého, ale nejsou v jejím majetku. Reagovali tak na nedávné dění na Žižkově náměstí, v těsném sousedství s budovou Pedagogické fakulty UP, od něhož se Univerzita Palackého distancovala. O dosavadním jednání mezi UP a statutárním městem Olomouc informoval AS UP prorektor Michal Malacka. AS UP vzal informace o výsledku tohoto jednání, jež by mělo vést ke koordinovanému postupu správy veřejných prostranství, nacházejících se v blízkosti objektů UP, na vědomí.

Více o AS UP zde.

[odkaz na zdroj]

Pětadvacet let po povodních: Olomouc je na tom mnohem lépe, hotovo ale není

Čtvrtina století se naplnila v těchto dnech od týdne, který byl pro Moravu jedním z nejhorších v celých moderních dějinách.  Tehdy...

Usnesení ze 119. Rady města Prostějova

ze dne  28. 6. 2022

Neuteklo vám?

00:05:36

Kraj zblízka 26/2022

Na Andrově stadionu v Olomouci byla v neděli večer slavnostně zahájena letní Olympiáda dětí a mládeže. Na největší sportovní událost v Česku se kvalifikovalo tři a půl tisíce mladých...
00:02:58

Rychlebské hory lákají na nový adrenalinový zážitek

Rychlebské hory patří mezi nejkrásnější místa v Olomouckém kraji. Nachází se až u česko-polské hranice a...
00:00:40

Než vyrazíte autem na dovolenou, zkontrolujte si dálniční známku

Vyhněte se nepříjemnostem s dálniční známkou dříve, než vyrazíte autem na dovolenou. Pokud ji nemáte, můžete...
00:05:19

Téma týdne 26/2022

Olomouc v těchto dnech opět po čase čelí vlně letních veder. Právě zvyšující se teploty jsou...
00:03:56

Otevřená radnice 26/2022

Bylo by možné osadit nepřehledný sjezd poblíž Globusu stopkou? A nešlo by zakázat obousměrný průjezd cyklistů...