Přeložit náš web

CzechEnglishPolishUkrainian
So, 3. 12. 2022.

Svátek má Svatoslav.

CzechEnglishPolishUkrainian
1 C
Olomouc
0.9 C
Prostějov
2.1 C
Přerov
1.9 C
Šumperk
2.6 C
Jeseník
Sobota, 3. prosince 2022.

Svátek má Svatoslav.  Dobré odpoledne.

Akademický senát schválil výroční zprávy o činnosti i hospodaření za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021 i Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2021, návrh nového Etického kodexu UP, nový Řád celoživotního vzdělávání UP a nový Organizační řád vysokoškolského ústavu CATRIN byly hlavní dokumenty, kterým věnovali pozornost senátoři UP na svém předposledním jednání před letními prázdninami.

Akademický senát UP jednomyslně schválil návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP. Dokument projednala též Vědecká rada UP.

Poté, kdy se v ekonomické komisi AS UP vysvětlily i nejasnosti kolem finančních ztrát tří jednotek UP za období 2020/2021, AS UP schválil i návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP.

Návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021 přijal AS UP po debatě, která vyprofilovala před jeho schválením ještě jedno usnesení. V něm AS UP požádal rektora UP, aby součástí podkladových materiálů v rámci průběžné pololetní kontroly hospodaření UP byl standardně i přehled čerpání fondů za jednotlivé součásti UP a Rektorátu UP.

Během květnového jednání se senátoři Univerzity Palackého věnovali také nově připravovanému Etickému kodexu UP. Nabývá změn v návaznosti na případy, které v posledních letech Etická komise UP řešila. Cílem aktualizovaného dokumentu je věnovat se primárně pedagogické a tvůrčí činnosti.

Přestože připravovaný dokument nepodléhá schvalování AS UP, je i podle rektora UP nutné hledat vzájemný konsenzus. Nový návrh Etického kodexu se nyní nachází ve fázi připomínek, podněty může akademická obec univerzity podávat do 10. června.

AS UP v této souvislosti přijal usnesení, v němž aktuální stav návrhu nového Etického kodexu UP vzal na vědomí. Rektora UP požádal o zohlednění podnětů, které v rozpravě k tomuto bodu zazněly.

Jednomyslně a téměř bez diskuze přijal AS UP návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání UP, a to ve znění po jednání LK AS UP. Naopak jednání o Organizačním řádu vysokoškolského ústavu CATRIN odročil. Stalo se tak poté, kdy příslušný dokument nedoporučila ke schválení legislativní komise AS UP, a to z důvodu, že dosud nebyla provedena související organizační změna na PřF UP. V této souvislosti přijal AS UP usnesení, v němž rektora UP požádal o iniciaci příslušné změny v organizační struktuře Přírodovědecké fakulty UP.  

Senátoři UP se v průběhu zasedání věnovali i možnostem využívání prostranství, která sice těsně sousedí s objekty Univerzity Palackého, ale nejsou v jejím majetku. Reagovali tak na nedávné dění na Žižkově náměstí, v těsném sousedství s budovou Pedagogické fakulty UP, od něhož se Univerzita Palackého distancovala. O dosavadním jednání mezi UP a statutárním městem Olomouc informoval AS UP prorektor Michal Malacka. AS UP vzal informace o výsledku tohoto jednání, jež by mělo vést ke koordinovanému postupu správy veřejných prostranství, nacházejících se v blízkosti objektů UP, na vědomí.

Více o AS UP zde.

[odkaz na zdroj]

Čekání na branku příjemné nebylo, trenéři mě ale podrželi, těší Silvestera Kuska

Petr Martínek - O L O M O U C - Mora dokázala i podruhé v sezóně zdolat obhájce titulu z...

Kraj opravil dům dětí a mládeže. Radost mají i rorýsové

Dům dětí a mládeže v Janského ulici v Olomouci má nejen novou zateplenou fasádu, okna a dveře, ale i hnízda pro...

Neuteklo vám?

00:03:53

Otevřená radnice 48/2022

Chystá se olomoucká radnice v příštím roce zvyšovat poplatky pro obyvatele města? I na tento dotaz odpoví další díl pořadu Otevřená radnice. Premiéra každé úterý, po osmnácté hodině, na...
00:02:04

Dvouletá rekonstrukce důležité silnice mezi Prostějovem a Přerovem je hotová

Kolaudací a slavnostním přestřižením pásky byla oficiálně předána do provozu část silnice II/150 na trase Prostějov...
00:00:42

Unikátní aplikace děti učí a baví

Výuka českého jazyka spolu s výtvarnou výchovou je zábavou. Určitě pro žáky šesté třídy olomoucké základní...
00:05:14

Téma týdne 48/2022

Ruská agrese vůči Ukrajině trvá už více než 280 dní. Země se kvůli útokům na kritickou...
00:05:33

Víte, že? 48/2022

Město Olomouc vyhlásilo humanitární sbírku na podporu obyvatel ukrajinských měst Černivci a Irpiň. Unikátní webová aplikace nazvaná...
Generated by Feedzy