Přeložit náš web

Po, 22. 7. 2024.

Svátek má Magdaléna.

28.8 C
Olomouc
29.7 C
Prostějov
29.3 C
Přerov
29.5 C
Šumperk
28.8 C
Jeseník
Pondělí, 22. července 2024.

Svátek má Magdaléna.  Dobré odpoledne.

Akademický senát schválil výroční zprávy o činnosti i hospodaření za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2021 i Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2021, návrh nového Etického kodexu UP, nový Řád celoživotního vzdělávání UP a nový Organizační řád vysokoškolského ústavu CATRIN byly hlavní dokumenty, kterým věnovali pozornost senátoři UP na svém předposledním jednání před letními prázdninami.

Akademický senát UP jednomyslně schválil návrh Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP. Dokument projednala též Vědecká rada UP.

Poté, kdy se v ekonomické komisi AS UP vysvětlily i nejasnosti kolem finančních ztrát tří jednotek UP za období 2020/2021, AS UP schválil i návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021, a to ve znění se zapracovanými připomínkami ekonomické i legislativní komise AS UP.

Návrh Výroční zprávy o hospodaření UP za rok 2021 přijal AS UP po debatě, která vyprofilovala před jeho schválením ještě jedno usnesení. V něm AS UP požádal rektora UP, aby součástí podkladových materiálů v rámci průběžné pololetní kontroly hospodaření UP byl standardně i přehled čerpání fondů za jednotlivé součásti UP a Rektorátu UP.

Během květnového jednání se senátoři Univerzity Palackého věnovali také nově připravovanému Etickému kodexu UP. Nabývá změn v návaznosti na případy, které v posledních letech Etická komise UP řešila. Cílem aktualizovaného dokumentu je věnovat se primárně pedagogické a tvůrčí činnosti.

Přestože připravovaný dokument nepodléhá schvalování AS UP, je i podle rektora UP nutné hledat vzájemný konsenzus. Nový návrh Etického kodexu se nyní nachází ve fázi připomínek, podněty může akademická obec univerzity podávat do 10. června.

AS UP v této souvislosti přijal usnesení, v němž aktuální stav návrhu nového Etického kodexu UP vzal na vědomí. Rektora UP požádal o zohlednění podnětů, které v rozpravě k tomuto bodu zazněly.

Jednomyslně a téměř bez diskuze přijal AS UP návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání UP, a to ve znění po jednání LK AS UP. Naopak jednání o Organizačním řádu vysokoškolského ústavu CATRIN odročil. Stalo se tak poté, kdy příslušný dokument nedoporučila ke schválení legislativní komise AS UP, a to z důvodu, že dosud nebyla provedena související organizační změna na PřF UP. V této souvislosti přijal AS UP usnesení, v němž rektora UP požádal o iniciaci příslušné změny v organizační struktuře Přírodovědecké fakulty UP.  

Senátoři UP se v průběhu zasedání věnovali i možnostem využívání prostranství, která sice těsně sousedí s objekty Univerzity Palackého, ale nejsou v jejím majetku. Reagovali tak na nedávné dění na Žižkově náměstí, v těsném sousedství s budovou Pedagogické fakulty UP, od něhož se Univerzita Palackého distancovala. O dosavadním jednání mezi UP a statutárním městem Olomouc informoval AS UP prorektor Michal Malacka. AS UP vzal informace o výsledku tohoto jednání, jež by mělo vést ke koordinovanému postupu správy veřejných prostranství, nacházejících se v blízkosti objektů UP, na vědomí.

Více o AS UP zde.

[odkaz na zdroj]

UZAVÍRKA SILNICE II/445 VE ZLATÝCH HORÁCH

Z důvodu pořádání společensko-kulturní akce „Zlaté dny 2024“ ve Zlatých Horách bude na silnici II/445 nám. Svobody omezen silniční provoz, a...

Vedení města hledá nová řešení rostoucího násilí mezi dětmi a mladými 

Vedení města Šternberka stále intenzivně řeší bezpečnost ve městě. Se zástupci Policie České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj hledali během...

Neuteklo vám?

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi. Poslední významná byla v roce 2015, kdy se zmodernizovalo klubové zázemí...

Nové opičí přírůstky v olomoucké zoo

Tlupa makaků červenolících, kteří v olomoucké zoo obývají průchozí výběh s visutou lávkou dlouhou dvaačtyřicet metrů...

Pozor na letní úrazy! Horská služba už má letos za sebou přes 1200...

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi se bohužel pojí i letní úrazy. Horská služba...

Téma týdne 29/2024

Brány Androva stadionu v Olomouci se poprvé fanouškům otevřely před čtyřiaosmdesáti lety. Od té doby prošel...

Otevřená radnice 29/2024

V Otevřené radnici zavítáme na Petelinovu ulici kvůli dlouhodobě špatnému stavu chodníku. Kdy bude opraven? V Koželužské...