Přeložit náš web

Ne, 23. 6. 2024.

Svátek má Zdeňka.

15.1 C
Olomouc
15.1 C
Prostějov
15.8 C
Přerov
13.8 C
Šumperk
12.6 C
Jeseník
Neděle, 23. června 2024.

Svátek má Zdeňka.  Dobré ráno.

Akademický senát podpořil požadavky na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání

Na svém druhém zasedání přijal Akademický senát UP usnesení, v němž podpořil reprezentaci vysokých škol v požadavcích na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání. Souhlasně se vyjádřil ke zrušení Konfuciova institutu. Pracovištěm UP také nebude Institut Krále Sedžonga, který najde nové zařazení na Filozofické fakultě UP. S pozměňovacím návrhem přijal AS UP i novelu č. 4 vnitřního mzdového předpisu.

S ohledem na tíživou finanční situaci, která je ve vysokém školství dlouhodobě neřešena, přijal Akademický senát Univerzity Palackého usnesení, v němž upozornil na přetrvávající celkové podfinancování vědy a vzdělávání v ČR z veřejných prostředků. K současné situaci financování vysokých škol se vyjádřil jako k situaci, která ohrožuje stabilitu a fungování celého vzdělávacího systému. Akademický senát UP podpořil reprezentaci vysokých škol v požadavcích na zastavení podfinancování vědy a vzdělávání v ČR a požaduje navýšení finančních prostředků směřujících do vysokého školství prostřednictvím navýšení podílu výdajů na vysoké školství ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Ve svém usnesení zdůraznil, že za stávající situace je vysoké školství nekonkurenceschopným zaměstnavatelem a přichází o kvalitní pedagogy a vědecké pracovníky, kteří jsou nositeli vzdělávání pro budoucí generace.

Během listopadového jednání se senátoři souhlasně vyjádřili k návrhu jmenovat nového člena Rady vnitřního hodnocení UP, a to profesora Martina Modrianského z Lékařské fakulty UP (prof. Zdeněk Kolář, LF UP rezignoval). Schválili i Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP, a to v předloženém znění po zapracované připomínce EK AS UP. Akademický senát UP svým usnesením schválil zrušení Konfuciova institutu i Institutu Krále Sedžonga UP jako pracoviště Univerzity Palackého, a to od 1.ledna 2024. Institut Krále Sedžonga bude od nového roku organizačně i ekonomicky zařazen pod katedru asijských studií filozofické fakulty. Senátoři Univerzity Palackého si i vyslechli informaci o chystaném Statutu Etické komise, tedy komise, která je poradním orgánem rektora UP. Nově připravovaný dokument, jenž by měl být účinný od 1. ledna 2024, dozná několika změn, například tu, že podněty, které k Etické komisi UP doputují, obdrží přímo předseda této komise. 

Během jednání požádal AS UP svým usnesením senáty fakult UP o nominaci delegátů daných fakult do Sněmu Rady vysokých škol. Vyzval i k nominacím zástupců AS UP do Rady vysokých škol také členy senátu. Akademický senát také vyzval k podávání návrhů zástupce AS UP do Rady pro vnitřní hodnocení UP. Návrh osoby ke jmenování členem RVH UP může podat ve stanovené lhůtě předsedovi AS UP prostřednictvím Kanceláře AS UP děkan, senát fakulty, senátor či skupina senátorů AS UP. Během zasedání zazněla v senátu i informace o volbách do Kolejní rady UP. Předsedkyní tohoto dvanáctičlenného grémia s funkčním obdobím 2023 – 2025 se stala studentka právnické fakulty Tereza Jamrožová.

Senátoři Univerzity Palackého schválili také Návrh novely č. 10 Statutu UP, a to v předloženém znění. Přijali i předložený návrh Vnitřního předpisu PdF UP o provedení Studijního a zkušebního řádu UP ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Souhlasně se také vyjádřili ke kupní smlouvě mezi UP a společností Pragolab, jež se týká zařízení s názvem Sestava HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, které je pořizováno pro Ústav molekulární a translační medicíny LF UP. O smlouvě bude ještě jednat Správní rada UP. Po širší debatě schválil AS UP i předložený návrh novely číslo 4 vnitřního mzdového předpisu UP ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. Diskuze se v tomto bodu věnovala nejprve časovému vývoji předkládání zmiňovaného dokumentu, poté především procesu komunikace a realizace kolektivního vyjednávání. Právě výsledek kolektivního vyjednávání s odbory na UP zatím neumožňuje, aby byla vnitřní norma odeslána na MŠMT k registraci a mohla následně vstoupit v platnost.  

AS UP svým usnesením i poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci oslav 450. výročí univerzity v Olomouci. Příští zasedání AS UP (výjezdní) se uskuteční 7. – 8. prosince v Hrubé Vodě.  Přijatá usnesení zde. Více o AS UP zde.

Read More

Z rozbouřené Moravy jsme zachránili 10 vodáků

Dvě skupiny vodáků jsme zachránili v sobotu 22. června vpodvečer u Mladče (OL), když se převrátili s kánoemi při splouvání řeky Moravy. Po...

Dočasné uzavření kanceláře hřbitova

Od 24. června do 4. července 2024 bude kancelář na hřbitově uzavřena z důvodu dovolené. Následují státní svátky 5. a 6....

Neuteklo vám?

Téma týdne 25/2024

V posledních letech se olomoucké radnici daří investovat do oprav komunikací zhruba sto milionů korun ročně. Letos město do zlepšení infrastruktur investuje rekordních 130 milionů. To zahrnuje nejen rozsáhlé...

V Olomouci se třídil komunální odpad

Před budovou Krajského úřadu v Olomouci proběhl rozbor komunálního odpadu. Cílem akce bylo ukázat dětem, jak...

Za dopravní nehodou byla čivava

Neuhlídala si svoji čivavu. V obci Písečná na Jesenicku 19ženě utekl malý pejsek přes cestu na...

Téma týdne 25/2024

V posledních letech se olomoucké radnici daří investovat do oprav komunikací zhruba sto milionů korun ročně....

Otevřená radnice 25/2024

V Otevřené radnici se budeme věnovat historické tramvaji č. 16, klenotu města. Budou ji moct Olomoučané...