ROZSÁHLÁ DIGITALIZACE SBÍREK VMO ZAČALA, TÝKAT SE MÁ AŽ 70 000 EXPONÁTŮ

Unikátní a ojedinělý projekt digitalizace sbírkových předmětů a vytvoření nového virtuálního muzea zahájilo za podpory Olomouckého kraje a Evropské unie Vlastivědné muzeum v Olomouci. Více než 70 tisíc exponátů by tak mohlo získat virtuální podobu. Půjde například o starobylé rukopisy, unikátní fotografie nebo předměty každodenní potřeby našich hanáckých předků. Muzeum spouští také projekt přírodovědného virtuálního muzea, které napomůže při výuce na školách.

Odkaz pro stažení videa (uložit odkaz jako): z3_2021_06_17_mp4

Máte pro nás tip?
Promo blok
Reklamní blok