NOVÉHO REKTORA SI UNIVERZITA PALACKÉHO BUDE VOLIT NA KONCI BŘEZNA

Volba nového rektora Univerzity Palackého v Olomouci se bude konat 31. března. Termín na svém první letošním zasedání schválil akademický senát univerzity. Návrhy na kandidáty mohou členové akademické obce předkládat do 19. února. Ve volbě potřebuje kandidát získat minimálně 13 hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech členů akademického senátu. Nový rektor ve funkci nahradí Jaroslava Millera. Ten už v prosinci oznámil svou rezignaci
k 30. dubnu letošního roku.

Odkaz pro stažení videa (uložit odkaz jako): z3_2021_01_21_mp4

Máte pro nás tip?
Promo blok
Reklamní blok