MĚSTO OLOMOUC UVOLNÍ NA PREVENCI KRIMINALITY TÉMĚŘ 3 MILIONY KORUN

MĚSTO OLOMOUC UVOLNÍ NA PREVENCI KRIMINALITY TÉMĚŘ 3 MILIONY KORUN

Celkem 22 žádostí o dotaci z Programu prevence kriminality přijalo statutární město Olomouc. Mezi žadatele rozdělí 2,7 milionu korun, 200 tisíc zatím ponechá v rezervě. Peníze půjdou např. na prevenci gamblerství a užívání drog mezi mládeží, na ochranu seniorů před podomními prodejci nebo na obranu před kyberšikanou. Městská policie pak např. z dotace nakoupí nové kamery na veřejná prostranství a na některá školní hřiště.

 

Odkaz pro stažení videa (uložit odkaz jako): dotace_prevence_kriminality_mp4

Máte pro nás tip?
Promo blok
Reklamní blok